handdator

Visa fullständig version : Stämmordförande


stephan
2009-06-04, 18:04
Usla stämmoordföranden.

Urban Wiman jurist med liten firma som sysslar mest med ombildningar satt ordförande för brf vädurens stämma igår.

Handplockad av styrelsen och med största uppgift att hålla några frågande medlemmar kort.

På stämman fanns 69 röstberättigade medlemmar, varav 16 av dessa hade en fullmakt. utöver detta fanns en icke medlem ej boende i föreningen f.d. styrelseldamot som hade en fullmakt.(valdes som justerare tillika rösträknare på förslag från föreningens ordförande)

Märk också att nästan alla styrelsens ledamöter har en fullmakt för någon.
mer regel än undantag senaste 3 åren.

Ansvarsfrihet för styrelsen: en medlem begärde icke ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn hade innan läst revisionsberättelsen och därmed föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen.
Detta hanterade Urban Wiman på följande sätt efter att votering begärts:
"Kan vi gå till beslut", JA, De som röstar för icke ansvarsfrihet höjer sina röstkort nu. (24st). Någon som lägger ner sin röst? (tyst).

Jag finner att stämman beslutat att ge styrelsen ansvarsfrihet" Vi använder uteslutningsmetoden för jarösterna.

Gärna synpunkter på denna hantering av detta beslut tack.

Vidare efter val av styrelsen som tog över en timme. fanns det förslag på val 2 suppleanter.

Ordföranden: kan vi välja dessa 2? Ett mycket tydligt ja hörs bland medlemmarna. Ordföranden, någon däremot?.

Denna fråga ställer jag bara för att ni som väljs skall se om någon är emot er......:11::11:

Är det underligt att brf Vädurens stämmor håller på att spåra ur????????

MikHo
2009-06-04, 19:23
Det finns bra sätt att förmedla sitt budskap och det finns sämre, det verkar som om er stämma inte tillhört den första kategorin.

Samla ihop ( genom offentligt uppsatta lappar ) namnunderskrifter för att klandra stämman.
Om inget annat så visar det styrelsen att det finns ett stort missnöje med hur föreningen sköts.