handdator

Visa fullständig version : Arbetsgrupp för omändring av stadgar i brf


clabbe
2010-08-18, 10:47
Studera gärna våra stadgar på föreningens hemsida www.lavetten11.se (http://www.lavetten11.se)

Stadgarna finns utlagda både som navigerbar html sida och som PDF. Även dokumentationen av hela stadgearbetet är utlagd som PDF där du kan läsa om gruppens uppställda målsättningar för stadgarna på sidan 2.

Nu har jag läst på er hemsida och har följande frågor:
Stadgarna,

9.1: lagen (1987:232) är upphävd. Nuvarande sambolag har SFS:nr 2003:376.

11.3: enligt 7 kap 14§ bostadsrättslagen : Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.
Någon fondavgift får föreningen inte ta ut.

14.3: ”Åtgärder och kostnader för åtgärderna i föreningens hyreslokaler ska särredovisas”. Hur ser man det i er årsredovisning?

Appendixet är inte en del av stadgarna. Ingenstans i stadgarna sägs att det finns ett appendix. Men i er årsredovisning (sidan 3) hänvisas till ett tillägg i stadgarna. Kan du säga var det står?

Vem är bunden av reglerna i appendixet? Det borde snarare finnas i en styrelsens arbetsordning eller liknande som styrelsen förbinder sig att följa varje år.Enligt ekonomisk modell: ”Investeringar som har finansierats med medlemmarnas pengar ska inte belasta avgifterna med avskrivningar utan ska budgeteras och redovisas som förlust”.

Hur bokför man en investering som en förlust? Om ni menar att avskrivningen på en sådan investering inte ska täckas med årsavgifter borde ni redan här ha skrivit ”Avskrivningar för investeringar... etc etc”, precis som ni sedan skriver under rubriken ”Försiktighetsprincip”

Är det då alltså bara om föreningen tar lån till en investering som avskrivningarna behöver täckas med årsavgifter? Annars är en förlust godtagbart?

Enligt appendix ska avgifterna justeras i budgeten så att resultatet blir -200 000 kr. Enligt den budget som ni har på hemsidan blir resultatet 40 200. Varför en avvikelse?
Edit:jag ser nu i handlingarna att ni har möjlighet att avvika från målet med hänsyn till befarade kostnader. Innebär det att ni gör en reviderad budget med korresponderande avgiftsjustering när ni känner till vad kostnaderna blir?

Hur kommer jag åt dokumentationen om stadgearbetet? Jag hittar ingen passande länk där man inte måste vara inloggad.

Not från Admin:
Jag har brutit ut detta och följande inlägg från tråden;
Fråga kring delägande av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12820)

kluringen
2010-08-18, 14:20
Appendixet är inte en del av stadgarna. Ingenstans i stadgarna sägs att det finns ett appendix. Men i er årsredovisning (sidan 3) hänvisas till ett tillägg i stadgarna. Kan du säga var det står?

Appendix är ett tillägsavsnitt i innehållsförteckningen i stadgarna.

Vem är bunden av reglerna i appendixet? Det borde snarare finnas i en styrelsens arbetsordning eller liknande som styrelsen förbinder sig att följa varje år.

Alla i föreningen. Reglerna har godkänts av en stämma. I avsnitt "Styrelse" i stadgan finns ett underavsnitt "styrelsens åligganden". Vi tycker inte att det behöver finnas någon ytterligare arbetsordning.


Enligt ekonomisk modell: ”Investeringar som har finansierats med medlemmarnas pengar ska inte belasta avgifterna med avskrivningar utan ska budgeteras och redovisas som förlust”.

Hur bokför man en investering som en förlust? Om ni menar att avskrivningen på en sådan investering inte ska täckas med årsavgifter borde ni redan här ha skrivit ”Avskrivningar för investeringar... etc etc”, precis som ni sedan skriver under rubriken ”Försiktighetsprincip”

Är det då alltså bara om föreningen tar lån till en investering som avskrivningarna behöver täckas med årsavgifter? Annars är en förlust godtagbart?

Det skulle vara alltför omfattande att förklara ”Den ekonomiska modellen” här. Svar på enstaka frågor utan genomgång av bakgrunden skulle nog bara skapa förvirring och göra denna tråd ännu mer orimligt lång. Jag har gjort några tama försök tidigare att starta trådar i ämnen som hör ihop med detta (underhållsplan, underhållsfond avskrivningar mm) men fick dåligt med respons. Får väl göra ett nytt försök i en ny bättre genomtänkt tråd där sambanden framgår tydligare när jag får tid.

Enligt appendix ska avgifterna justeras i budgeten så att resultatet blir -200 000 kr. Enligt den budget som ni har på hemsidan blir resultatet 40 200. Varför en avvikelse?

Vi har sänkt avgifterna med 15% för 2010. Utredning pågår inför närstående investeringar som vi har tagit hänsyn till i budget. ”modellen” tillåter viss flexibilitet, vi vill slippa höja avgifterna när investeringarna blir genomförda.

Hur kommer jag åt dokumentationen om stadgearbetet? Jag hittar ingen passande länk där man inte måste vara inloggad.

Klicka på ”STADGEARBETET” i menyn. PDF filerna är för alla, man behöver inte vara inloggad.