handdator

Visa fullständig version : Rösta inte i valet 2010...


Admin
2010-09-04, 11:49
utan att välja en kandidat i varje lista utifrån det som stämmer bäst överens med dina åsikter.
Dvs utnyttja möjligheten till personval (vilket det tycks finnas en hel del motståndare till).
Här följer nu mycket viktig information.

I samband med införandet av personvalssystemet 1998 försvann väljarnas möjlighet att stryka namn på valsedlarna!
Idag kan du välja ut en, och endast en, person på valsedeln, men du kan inte sortera bort någon.

Om du strukit över ett eller flera namn på en valsedel så räknas den som om strykningen aldrig har gjorts.
Om du sätter två eller fler kryss räknas din röst som en röst på partiet och inget av personkryssen räknas.

Eller för att sammanfatta;
demokratin i Sverige har försvagats och bara du kan ändra på detta !

Sök i Google på;
"namn" "parti" "ditt nyckelord"
där t.ex. nyckelordet kan vara bostad, om du vill veta vad kandidaten tillfört i bostadsfrågor.

Sökfunktion på Riksdagen
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?sok=marie+granlund+bostad&titel=&datum=&tom=&sort=rel&nid=20001&a=s (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?sok=marie+granlund+bostad&titel=&datum=&tom=&sort=rel&nid=20001&a=s)
Men sökfunktionen tycks så här lagom inför valet vara ur funktion, enligt en infotext om detta i samband med sökningen.

PERSONVAL
Inget parti vill ge information om sina kandidater inför valet 2010, utan alla önskar ett val på parti istället för person.
Partierna försöker på detta sätt göra personval så svårt som möjligt för väljarna.

Det är i praktiken omöjligt att få en samlad information om kandidaterna till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, men med hjälp av sökmotorerna kan man i alla fall få lite hum om vem det egentligen är som man röstar på.

Bara som exempel för hur man kan få information via Google;

VAL TILL RIKSDAGEN
1. Marie Granlund, Riksdagsledamot, socialdemokraterna
http://www.socialdemokraterna.se/mariegranlund (http://www.socialdemokraterna.se/mariegranlund)

2. Leif Jakobsson, Riksdagsledamot, socialdemokraterna
http://www.socialdemokraterna.se/leifjakobsson (http://www.socialdemokraterna.se/leifjakobsson)

3. Hillevi Larsson, Riksdagsledamot, socialdemokraterna
http://www.socialdemokraterna.se/hillevilarsson (http://www.socialdemokraterna.se/hillevilarsson)

4. Luciano Astudillo, Riksdagsledamot, socialdemokraterna
http://www.socialdemokraterna.se/lucianoastudillo (http://www.socialdemokraterna.se/lucianoastudillo)

5. Rose-Marie Carlsson, Undersköterska, socialdemokraterna
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0236597884217 (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0236597884217)

6. Jamal El Haj, Industriarbetare, socialdemokraterna
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article17795/Ett-tudelat-Malmo-engagerar-Jamal-El-Haj.html (http://www.sydsvenskan.se/malmo/article17795/Ett-tudelat-Malmo-engagerar-Jamal-El-Haj.html)

7. Åsa Otterström, Statlig tjänsteman, socialdemokraterna
http://valpejl.se/kandidat/12411/Asa_Otterstrom (http://valpejl.se/kandidat/12411/Asa_Otterstrom)

8. Milan Obradovic, Teamledare IT, socialdemokraterna
http://valpejl.se/kandidat/39103/Milan_Obradovic (http://valpejl.se/kandidat/39103/Milan_Obradovic)

9. Elsa Hansson, Förskolärare, 71 år, socialdemokraterna
http://valpejl.se/kandidat/20789/Elsa_Hansson (http://valpejl.se/kandidat/20789/Elsa_Hansson)

10. Marcelo Arce, Lärare, 35 år, socialdemokraterna
http://valpejl.se/kandidat/44963/Marcelo_Arce (http://valpejl.se/kandidat/44963/Marcelo_Arce)

11. Sara Björk, Studerande, socialdemokraterna
http://www.frihet.se/text/2008/09/roda-varlden-samlades (http://www.frihet.se/text/2008/09/roda-varlden-samlades)

12. Andreas Sjögren, Ombudsman, 33 år, socialdemokraterna
http://valpejl.se/kandidat/44724/Andreas_Sjogren (http://valpejl.se/kandidat/44724/Andreas_Sjogren)

13. Jila Moradi, Socialpedagog, socialdemokraterna
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article232766.ab (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article232766.ab)

14. Joseph Prai, IT-tekniker, 39 år, socialdemokraterna
http://valpejl.se/kandidat/43162/Joseph_Prai (http://valpejl.se/kandidat/43162/Joseph_Prai)

15. Anna-Karin Bengtsson, Fritidspedagog, socialdemokraterna
Hittar ingen information om denna kandidat.

16. Adrian Kaba, Statsvetare, socialdemokraterna
http://www.facebook.com/pages/Adrian-Kaba-Rosengards-kandidat-till-Riksdagen/112335092131454 (http://www.facebook.com/pages/Adrian-Kaba-Rosengards-kandidat-till-Riksdagen/112335092131454)


På valpejl.se
http://valpejl.se/kandidater?sortering=&p=2&val=R&kommun=&svarat=ja&kon=&inkomst_max=2000000&inkomst_min=0&alder_max=100&alder_min=17 (http://valpejl.se/kandidater?sortering=&p=2&val=R&kommun=&svarat=ja&kon=&inkomst_max=2000000&inkomst_min=0&alder_max=100&alder_min=17)
kan du få den allra mest grundläggande informationen om de flesta kandidaterna.
Där kan du sedan sortera på ålder (äldst/yngst), ort och inkomst (bolagsinkomst).

Inget äkta personval
Det s.k. personval som finns idag är inget äkta personval.
Om jag t.ex. hatar Maud Olofsson så kan jag inte välja bort henne om jag röstar på moderaterna, de nya.
På samma sätt så får jag Lars Ohly på köpet om jag röstar på socialdemokraterna.
Vi lever inte i en demokrati där vi kan varken välja våra företrädare eller välja bort dem vi inte anser hör hemma där de sitter.

För de kandidater som jag hunnit gå igenom så här långt tycks det som att varje kandidat har i princip ett område som denna kandidat värnar om. T.ex. skola eller barnomsorg, etc. Även om någon påstår sig arbeta inom flera olika områden så finns det sällan bevis för att kandidaten engagerat sig för mer än ett mycket begränsat antal frågor/områden.

Vill du t.ex. att Sverige ska styras av pensionärer, studenter eller någon annan kategori?
Vill du rösta på de kandidater som inte tillfört något tidigare eller föredrar du kandidater som presterar något?
Vill du rösta på någon som arbetar inom dina intresseområden, t.ex. boendemiljön (och då inte bara standardfrågan om att bygga nytt), eller spelar det ingen roll om du väljer in personer att företräda dig som arbetar enbart med frågor som är irrelevanta för dig?På valsedeln lägg din röst på den person som stämmer bäst in på vad som är viktigt för dig!

Med personval kan du påverka lite mer !!!

totiki
2010-09-04, 12:52
Jag har tittat på de två blockens olika valmanifest. Det är ingen större skillnad på Sverige efter valet oavsett vem som vinner. Båda kommer att höja skatt på alkohol och tobak. Som vanligt. Ingen vågar ändå protestera, det är ju för folkhälsans skull. Sänkt restaurangmoms, där serveras så små portioner att ingen riskerar bli fet. Också i folkhälsosyfte. Alla skall bygga fler och bättre bostäder till billigare pris.
Oavsett vilket parti ni röstar på så hägrar paradiset i slutet av nästa valperiod.

Protestera därför mot utslätningen av samhället och mot förbudsivrarna genom att lägga er Riksdagsvalsröst på exempelvis Piratpartiet eller Feministiskt alternativ. Det är nog ingen fara att någon av de utanför blocken kommer in. Men om de sammanlagda avgivna rösterna från blankröster till Kall Anka partiet uppgår till 10% kanske de vanliga partierna vaknar till och börjar fråga sig vad folk vill egentligen.

I Landstings- resp. Kommunalval väger er röst mycket tyngre än i Riksdagsvalet, så där kan det verkligen finnas anledning att se vad era företrädare verkligen vill i just er region. Där kan eventuellt just er röst få betydelse.

Admin
2010-09-04, 15:25
Oavsett vilket parti ni röstar på så hägrar paradiset i slutet av nästa valperiod.
Ja, det är tyvärr så systemet fungerar.
Kan man påverka partierna att komma med vallöften så finns det i alla fall en liten möjlighet att dessa löften uppfylls. Det är som regel på vallöftena vi väljer vilket parti vi röstar på, om man inte bara röstar på rutin. Vad respektive enskild person som därmed ramlar in i t.ex. riksdagen står för tas sällan hänsyn till av väljarna (och så vill partierna att det ska fortsätta fungera).

Av de kandidater som omnämns (bara som exempel) i mitt första inlägg i denna tråd så hittar jag ingen som arbetat för förbättingar av boendeformen bostadsrätt (genom enkel sökning i sökmotorerna, enligt sökbegreppssyntax; "leif jakobsson" socialdemokraterna +bostadsrätt).
Ingen av kandidaterna till detta parti bor i bostadsrätt, vad jag kan se.
Jag ska gå igenom partierna mer efter hand.

Om du som läser detta vet någon kandidat som arbetar för/vill arbeta för förbättringar av boendemiljön i bostadsrätter så nämn gärna detta här.

Läs även Totikis tråd (2008);
Bostadsmyndighet = Valfråga 2010 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4009)

Admin
2010-09-20, 13:31
Se; Väljaren måste kunna få rösta på flera partier till riksdagen (http://www.dn.se/debatt/valjaren-maste-kunna-fa-rosta-pa-flera-partier-till-riksdagen-1.436985) (DN,2007)


Den idé jag vill föra till torgs är att vi bör ha ett valsystem som sätter medborgaren först. Det centrala värde som ett demokratiskt valsystem bör försöka uppnå är att just på valdagen skall väljaren vara så suverän som möjligt. Det betyder att valsystemet bör ge väljaren, inte partierna, maximala valmöjligheter att utse vilka kandidater som skall representera honom eller henne i riksdagen.

Vi har då väljare som är partiväljare och som vill rösta på ett parti (och då på partiets kandidater) i den ordning som partiorganisationen förordar. De vill inte rösta på enskilda personer utan för dem är det partiet som gäller. Självklart bör vi då ha ett valsystem som ger dem denna möjlighet.

Men så har vi väljare som visserligen är partiväljare men som har starka preferenser vilka partikandidater man vill representeras av. De kanske bara vill företrädas av kvinnor eller invandrare eller kandidater med en viss typ av åsikter. Med andra ord, de vill ha in partiets kandidater men i en annan ordning än den som partiet ställt upp. Om vi skall respektera även dessa väljare bör vi, till skillnad från i dag, ha ett valsystem som gör att deras åsikter får genomslag. Det minimala inslag av personval som finns i dag är långt ifrån tillräckligt, vilket syns i att enbart en handfull av dagens riksdagsledamöter kommit in på personröster.

Till detta kommer att vi rimligen också har väljare som inte har så starka partilojaliteter utan som kan tänka sig att deras valkrets bäst representeras av en uppsättning kandidater från olika partier. För dessa väljare är den enskilde kandidatens egenskaper viktigare än partitillhörigheten. Om valkretsen har säg tio riksdagsplatser är det ju ingen orimlig tanke alls att anse att det bästa är att bli representerad av kandidater från två eller flera partier. Väljaren vill kanske ha kandidater i ett visst ålderssegment från olika partier, enbart kvinnor men från olika partier, och så vidare.