handdator

Visa fullständig version : Revisorn är köpt av HSB


Pensionär
2010-09-04, 11:42
Jag mailade nyss en tjänsteman på HSB för att få hans kommentar på problemet med medlemmarnas brist på insyn i styrelsernas arbete.
Hans lösning (som han inte helt oväntat valde att presentera telefonledes) var då: Du får vända dig till revisorn. Det är han som ska granska styrelsen.

Det har vi väl onekligen gjort rätt många gånger.
Varför uppträder han inte som vi önskar?
Polisen t ex tar tacksamt emot ev tips från allmänheten, det brukar underlätta deras arbete.
Revisorn däremot ställer sig avvisande: Han kommunicerar med medlemmarna i bostadssrättsföreningen via revisionsberättelsen och eventuellt på årsmötet. All annan kommunikation går till styrelsen och inte till enskilda medlemmar. Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676&highlight=All+annan+kommunikation+g%E5r+styrelsen)

Hur ser då revisorn på sin uppgift?
Rätt mycket har vi fått lära oss på detta forum.

Vår revisor menar att han måste vara absolut neutral, det får inte ens misstänkas att han tar ställning för någon part.

Vidare vill han peka på att enligt 26 § revisorslagen får revisorn inte obehörigen röja uppgifter som han eller hon erhållit i yrkesutövningen.
Med obehörig anses då alla utanför revisorskåren.
Således (enligt revisorns tolkning) ska även uppdragsgivaren,(vi medlemmar),betraktas som obehöriga.

Jag betvivlar att en revisor, anlitad av ett större bolag, skulle våga framföra denna syn på sitt uppdrag till aktiägarna på bolagsstämman.

Men en liten öppning lämnas dock.

Citat: En synpunkt i sammanhanget som inte är helt oviktigt är också att revisionskunden mycket sällan är beredd att betala dvs. acceptera att revisorn lägger ned tid på att kommunicera med enskilda intressenter.
Givetvis, givetvis! Värnandet om den absoluta neutraliteten och revisorsmoralen, kan (även här) bytas mot lite pengar.Helt oviktigt är det inte. En mutkolv har demaskerat sig.

Granskningsuppdraget är begränsat. Revisorn ska inte granska allt. Revisorn ska granska utifrån väsentlighet och risk.

Vad han anser vara väsentligt och riskabelt, vet vi tyvärr inte mycket om, eftersom vi aldrig får följa honom med på jobbet.
Han lämnar sällan någon arbetsbeskrivning. Levererar endast den årliga försäkran om att han arbetat enl god revisorsed. Som alltså i stora delar är upp till honom själv att precisera vad därmed menas.
I vissa fall (som för oss medlemmar kan få groteska följder) ska han inte ens granska styrelsen Revisorn ska ej revidera styrelse/VD enl. Ernst & Young (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=412)

Hur har det kunnat bli så tokigt som det faktiskt ser ut att vara?

En möjlig delförklaring skulle kunna vara följande.

I min förening är det inte vi medlemmar som väljer vår externrevisor.
Han är utsedd av HSB:s riksförbund, centralt. Skälet vet jag ej säkert, men handlar troligen om att detta förfarande ger mängdrabatt. HSB har centralt upphandlat revisor på samma sätt som t ex upphandlingen av bredband gjordes.
Konsekvenserna har sannolikt ingen funderat över.

Några företagare i branchen har givit mängdrabatt,lovat att (om de får många kunder) utföra revisionen till reducerat pris. Revisionen utförs av praktikanter(icke auktoriserade revisorer). Systemet är fördelaktigt tycker nog t ex Bo revision, som inte behöver producera mycket, pengarna strömmar in ändå. Det är t o m så galet att kunden (som ju nu är HSB) verkar nöjd och belåten över läget med den sovande vakthunden. som väl snarare kan betraktas som nedsövd.

HSB stöder ju öppet styrelser som håller sin verksamhet hemlig.(Inga protokoll till medlemmarna)
Skälen har vi tidigare pratat om. Förfarandet håller såväl styrelser som medlemmmar i ett järngrepp av okunnighet, -resulterande i att HSB kan sälja fler tjänster.

Inte ens en skabbig gammal byracka biter den hand som föder den.
HSB-tjänstemannens telefonröst skorrar i örat:
Du får vända dig till revisorn. Det är han som ska granska styrelsen.

Summa summarum.
Den nedsövda "vakthunden" skyddar nu i praktiken styrelsen, den part som skulle granskas, från medlemmarnas rättmätiga insyn. - Revisor skyddar styrelse från insyn (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)

Lögner och ryggkliare inom HSB - Vad gör revisorerna? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1333)

Revisionsarbete (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9)

Skulle revisorn börja bråka med styrelsen, blir den troliga effekten att styrelsen kräver att HSB ska plocka fram en ny revisor.

Duktiga advokater blir kända och efterfrågade och kan ta mer betalt. En revisor med motsvarande ambitioner riskerar istället att förlora ett stadigt kontrakt. En icke oväsentlig skillnad, -värd att beakta.

Internrevisorns nytta är helt och hållet en fråga om personlig attityd och inställning.
Medlemmarna kan nästan aldrig syna och kontrollera hans insats. Dock vet vi att rörelseutrymmet är begränsat.

Den internrevisor som försöker sticka upp (mycket sällsynt företeelse), avfärdas enkelt.

Revisionsfrågor besvaras ej av styrelsen! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=20338#post20338)

Internrevisorn lämnar vanligtvis och rutinmässigt sin årliga försäkran, tar hem sitt arvode, och församlingen sitter nöjd.
Ännu en totalt meningslös ritual i detta narraktiga spel, även kallat "stämman", har utförts.
Att revisorn (slentrianmässigt omvald, till synes på livstid), inte ofta kan så mycket om revision, förändrar ingenting. Vem orkar/vågar bråka?
Föreningsvald revisor, vem kan bli det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=114)

Det ser inte bra ut!

tette
2010-09-04, 16:08
Han är utsedd av HSB:s riksförbund, centralt. skriver "pensionär".

Det har talats mycket om revisorer på dessa sidor, förövrigt tydligen den enda sida som veto visar sanningen om speciellt hsbs föreningars revisorer.

fram till för något årsedan var BoRevision en del av HSB, är det nu ocksåäven om man på paperret sålt företaget till de som styrdenär de var dotterbolag till HSB.

Borevision ger mångdrabatt, med anledning att de gör inget. Kollar inget, försvarar sina HSB.polare det vill säga hsb styrelseledamöterna i föreningarna.

Inom vilken branch som hellst skulle förfarandet vålla storaskriverier, men som jag sagt många gånger ingen "förutom några fåexperter" här på forumet) vet hur det går till. Journalister verkar inte bo i bostadsrättsföreningar, fördå skulle de i alla fall någon gång inse hur detmyglas i denna branch.

Bojkotta HSB, Riksbyggen, SBC BoRevision med många fler.

HSB:s Riksförbund tar inte ut revisorer, detta är fel. någon gång i historien kanske de hade detta på sindagordning,numera skiter man i det och hareventuellt något delegationsbeslut att HSB föreningarna ser till att någon HSV.vän sitter somrevisor. Oftast i uppemot 20 föreningar och skriver under på heder o samvete att föreningen skött sina plikter. DETTA ÄR SANSLÖST SOM SAGT OCH KAN BARA FUNGERA I EN BRANCH DÄR TOPPEN STYR UTAN ATT NÅGRA ANDRA RÄTTSKIPARE ÄR INTRESSERADE.SANNA MINAORDNÄR DETTA OM 20 ÅR KONSTATERATS OCH BOVARNA FÅR BÖRJA SONA SINA STRAFF.

kluringen
2010-09-05, 00:52
BRL ställär inga andra krav om revisor i en BRL att än det ska väljas minst en revisor. Det sägs inget om att revisorn ska vara godkänd eller auktoriserad, varför revisionen i normalfallet har ingen funktion att fylla i en bostadsrättsförening. Kraven enligt lag är inte högre än att ett blind ska kontrollera en döv.

Förenigarna måste därför se om sitt hus, och i stadgarna reglera själva på vilket sätt som revisionen i föreningen skall kunna bli meningsfull.

Pensionär
2010-09-05, 12:15
Han är utsedd av HSB:s riksförbund, centralt. skriver "pensionär".

HSB:s Riksförbund tar inte ut revisorer, detta är fel..

Under årsredovisningen för 2009, undertecknad av styrelsen för vår förening
står även:
Vår revisionsberättelse har xx xx xx lämnats beträffande denna årsredovisning

nn.............................................nn
av föreningen vald revisor..............BoRevision AB
................................................Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Dvs vår stämma och våra medlemmar gör ingen granskning eller utvärdering av externrevisorns insats. Mitt minne kunde vara bättre, men jag kan så långt bakåt det når, inte erinra mig att stämman överhuvud taget rest frågan om huruvida externrevisorn utfört ett gott arbete eller ej. Ej heller kan jag minnas att man diskuterat frågan om vi borde kräva att få byta revisor.
Revisorn är jämförbar med Gud Fader själv. Vi talar om honom, vi hoppas och tror, och ber ibland. Men några säkra tecken på att han ens existerar gives mig icke.
Kanske är även denna underskrift en förfalskning :13:

Admin
2010-09-05, 13:09
Tette har rätt.

Att det står i revisionshandlingarna att BoRevision utsetts av HSB Riksförbund är bara för att lura medlemmarna.
HSB Riksförbund överlåter detta val helt till varje regionförening.

Vad HSB sedan försöker dölja för alla är att den HSB-brf som protesterar mot HSB:s val av revisor får utse annan huvudrevisor. Som det blev i den brf jag bor i när jag uttryckte mitt missnöje över BoRevision och avslöjade de fel BoRevision begått.

Att sedan Ernst & Young är av samma skrot och korn är en annan sak.

HSB vill hävda att det är ett styrelsebeslut att byta ut den av HSB valda huvudrevisorn, och att stämman inte har något att säga till om detta.
Men för den som är lite insatt i hur en brf fungerar så behöver jag inte förklara varför detta påstående från HSB är en ren och skär lögn.

Det finns i princip ingen förening som granskar revisorns arbete, varken huvudrevisorn eller den föreningsvalda revisorn.
Och det är (som alla kan se från varje inlägg jag skriver) vad jag anser vara ett av de tre största problemen i bostadsrättsföreningarna.

Om den av HSB utsedda revisorn granskats så skulle man upptäckt att vad denna revisor gör för sitt arvode är att skriva sin underskrift, och, som bäst, möjligen ägna 5 minuter åt att skumma igenom redovisningen. Det är allt!

Gissa varför HSB inte vill lämna ut upphandling och uppdragsavtal med den av HSB utsedda revisorn!

Pensionär
2010-09-05, 18:14
Tette har rätt.
Att det står i revisionshandlingarna att BoRevision utsetts av HSB Riksförbund är bara för att lura medlemmarna.


Vad HSB sedan försöker dölja för alla är att den HSB-brf som protesterar mot HSB:s val av revisor får utse annan huvudrevisor.
Nu hänger jag alls inte med? Det behöver väl inte döljas? För mig ter det sig som rimligt och rätt att den förening som inte är nöjd, kan göra ett eget val??
Att det sen lär bli aningen dyrare, borde ingen förening tveka för.
Ingen förenings medlemskår borde ge sig förrän de inhandlat en revisor som förstår och är beredd att kommunicera med föreningens medlemmar.

Är vi överens om att det är inte stämman som väljer "externrevisorn"?

HSB vill hävda att det är ett styrelsebeslut att byta ut den av HSB valda huvudrevisorn, och att stämman inte har något att säga till om detta.[/
Shit! Det är väl inte den möjliga brottslingen som ska bestämma vilka inom poliskåren som får bedriva spaningsarbete?

Är vi överens om följande: För att föreningarna ska kunna fungera på rätt sätt, måste revisorn och hans insats kunna granskas, och på något sätt kunna utvärderas, och utifrån detta, ett omval eller nyval ske av medlemmarna på stämman?

Det finns i princip ingen förening som granskar revisorns arbete, varken huvudrevisorn eller den föreningsvalda revisorn.
Och det är (som alla kan se från varje inlägg jag skriver) vad jag anser vara ett av de tre största problemen i bostadsrättsföreningarna.
Här behöver jag inte fråga, här vet jag att vi är överens
Problemet är att finna en framkomlig väg att utföra denna granskning.
När vi inte kan granska protokollen är vi illa ute.
Om revisorn har den synen på sin egen roll, att han endast kommunicerar med styrelsen, och vi alla är obehöriga, blir det svårt.
Kan man på något sätt angripa revisorns syn på sin roll? Om man skulle köpa en aktie i ett större bolag, knalla in på deras stämma och be att få deras revisors syn på vår revisors definition.
Vi måste hitta möjliga vägar att ta ett steg vidare, när vi är överens om hur felet ser ut, varför det uppstår och vilka konsekvenser det får.
Min uppfattning är alltså återigen,
Vår möjlighet att kontrollera att revisorn utför ett rimligt arbete, är under nuvarande omständigheter nästan obefinlig. Dock skulle det ibland kunna bli synligt (att han inte utfört det uppdrag han avlönas för) om vi fick följa styrelsernas förehavanden, via deras protokoll. Alltid något!
Att gå på revisorn direkt, kräva en dialog med honom om något specifikt skumt vi iakttagit, -omöjligt idag pga att han inte ser oss som den kund han ska betjäna ( upphandlingen av revisorn sker av HSB ). Han vet att han kan strunta i vår upprördhet. Han har såväl styrelsen, som HSB på sin sida.
Medlemmar i gemen får vi aldrig med oss på några aktioner överhuvudtaget, förrän ett direkt brott uppdagats.
Vad återstår? Ser någon realistiska möjligheter, nya grepp i avvaktan på kampen om makten över protokollet.

Admin
2010-09-05, 19:18
Nu hänger jag alls inte med? Det behöver väl inte döljas? För mig ter det sig som rimligt och rätt att den förening som inte är nöjd, kan göra ett eget val??
Jo, HSB vill att detta ska döljas.
Först, notera att det är en enda styrelse hörande till HSB Malmö som lyckats få bostadsorganisationen att säga att HSB accepterar att föreningen väljer annan huvudrevisor.
Det finns förmodligen ingen annan HSB-region där HSB sagt motsvarande.

Anledningen att HSB vill dölja att föreningen har möjlighet att byta ut den av HSB utvalda revisorn är att det är genom denna revisor som HSB kan dölja fel och oegentligheter som begås i styrelsen.

Är vi överens om att det är inte stämman som väljer "externrevisorn"?
I normalfallet sker inte detta val av stämman. I den brf jag bor i så har medlemmarna givits möjlighet att välja extern revisor (i stället för den av HSB utsedde), även om medlemmarna sedan inte förstått att utnyttja sig av denna möjlighet.

Det strider inte direkt mot stadgarna som HSB tvingat på oss att stämman väljer revisor, och vill stämman byta ut den externa revisorn tror jag inte det finns någon HSB-region som skulle motsätta sig detta, så länge det sker till en revisor som HSB har i sin hand.

Det är väl inte den möjliga brottslingen som ska bestämma vilka inom poliskåren som får bedriva spaningsarbete?
Det kan man tycka, men så länge medlemmarna är de zombier som bostadsorganisationerna arbetat fram så blir det som HSB vill.

Är vi överens om följande: För att föreningarna ska kunna fungera på rätt sätt, måste revisorn och hans insats kunna granskas, och på något sätt kunna utvärderas, och utifrån detta, ett omval eller nyval ske av medlemmarna på stämman?

Vi två är i alla fall överens om detta. Men hur många andra som förstår det självklara i detta vet jag inte?

Jag kommer att anmäla den auktoriserade revisorn i min brf till Revisorsnämnden för de allvarliga fel han begått i sin revision, så får vi se vad det leder till.
Men vi kanske inte ska ha några förhoppningar om att Revisorsnämnden skulle ställa sig på någon annan sida än revisorns.

För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8618)

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13904) - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14217) - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13406) - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16230) - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15887) - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16105)
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/gota/hsb-gota-2009-21.htm#182) - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=273)

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8619) - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=854&a=visa)

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12600) - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7154) - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11805)

- Arbetsordning för styrelse (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm)

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening (http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm#demokrati) - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/25_Motion_Kent_Bengtsson_tystnadsplikt.pdf) - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7412)

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10424)
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12241)
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-4.htm) (motion)

- Valberedning, tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13782) - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14229) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14593) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15753) - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4) - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8692))
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-24.htm#192) - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5644) - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-03.htm) (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14050) - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2263) - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224) - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-21) - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12665)

- En oberoende granskning av Riksbyggen (http://hotpot.se/riksbyggen.htm) - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte (http://hotpot.se/riksbyggen_main-filer/Riksbyggen_hsb_protokoll.htm) - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1408&a=visa)
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll (http://hotpot.se/hsb-offentliga-styrelseprotokoll.htm)

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523) - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2341)

- Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24B.htm) - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8854) - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11979)
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117) - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8834) - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12119) - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13378) - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24.htm) - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motion-till-hsb-1.htm) - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8677) - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=847&a=visa)
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8690) - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=850&a=visa) - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=774&a=visa) - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=853&a=visa) - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=848&a=visa)
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada" (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=855&a=visa)
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2934&a=visa)

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13246)
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15818) - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8997)

- Öppenhet och ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=15850&postcount=2) - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=33011)

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8689)

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6514)

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12645)

Begära ut dokument från styrelsen i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15450)

Kan styrelse vägra lämna ut information? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11828)

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14401)

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6471)

Hemlighetsmakeri i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12208)

Hur åtgärda dålig demokrati i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12727)

Pensionär
2010-09-05, 20:04
BRL ställär inga andra krav om revisor i en BRL att än det ska väljas minst en revisor. Det sägs inget om att revisorn ska vara godkänd eller auktoriserad, varför revisionen i normalfallet har ingen funktion att fylla i en bostadsrättsförening. Kraven enligt lag är inte högre än att ett blind ska kontrollera en döv.

Föreningarna måste därför se om sitt hus, och i stadgarna reglera själva på vilket sätt som revisionen i föreningen skall kunna bli meningsfull.

Du har jobbat hårt med stadgefrågorna. Hur ser ditt stadgeförslag ut, som kunde skapa förutsättningar för en meningsfull revision i en förening med ringa kunskaper om revisorsyrket?

Kunde man få igenom skrivningar om att istället för krav på gedigna revisorskunskaper ha krav på ett aktivt och tätt samarbete med varje medlem som så önskar.

Eller man kunde välja en revisorsgrupp, dvs medlemmar som tror sig ha någon kunskap, och visst intresse av att hålla ögonen på styrelsen fick ingå?
Det skulle i varje fall garantera att visst arbete i önskad riktning utfördes. Sannolikt även att denna grupp vore mer villig att konsultera och konferera med övriga medlemmar.
Vår önskan om rimlig revisorskoll skulle följa som en bonus, ..lite lök på laxen.

Pensionär
2010-09-05, 20:26
Tack för svaret. Dimma skingrades! Full klarhet nås väl aldrig, men lite glädje upplevs ibland när man märker att man inte är ute och seglar helt ensam :1:


Jag kommer att anmäla den auktoriserade revisorn i min brf till Revisorsnämnden för de allvarliga fel han begått i sin revision, så får vi se vad det leder till.
Men vi kanske inte ska ha några förhoppningar om att Revisorsnämnden skulle ställa sig på någon annan sida än revisorns.

Nej men ändå Go on!
När vårt regelverk är så oklart som det är, och sanktionssystemet vid brott inte fungerar, är ju detta en av få vägar att gå. Anmäla och låta löpa till vägs ände. Många fler borde göra detsamma.
Sen får vi utvärdera. Håller systemet för en prövning eller ej?
Allt går inte vår väg men som sagt,... det är vägen, som är mödan värd.

tette
2010-09-05, 20:46
Jag anmälde revisorn jonny Isaksson från Öhrlings för att han totalt sket i att föreningen Väduren anlitade ett bluffföretag som fakturerade föreningen 20 miljoner på som senare konkursutredaren skriver "företaget har fakturerat föreningen mycket stora summor för arbete som aldrig utförts eller i alla fall inte motsvarar arbetet som beskrivits"-

Jag fick ett brev från revisorsnämnden att förundersökning påbörjats och vi kommer att ställa frågor till revisorn.

SEDAN INTE ETT KNYST.

Skulle vara oerhört intressant att veta vilka frågor som ställdes. Att inte ett enda av de påståddaarbetena finns nämnda som beslutna eller avrapporti styrelseleprotokoll struntadetydligen både revisorn och nämnden i ?

Men det är väl som allt annat som styrs av bostadsrättslagen, ingen vet vd som gäller.

andersson
2010-09-06, 16:58
Ang. Ordföranden i Brf Palsternackan.Denna händelse som inträffade i soprummet har jag lagt till handlingarna.Har flyttat ifrån denna galna förening.Har hört att han är både ordförande vicevärd och revisor.Medlemmarna i denna förening är sannerligen lättlurade.
mvh Björn.

Pensionär
2010-09-11, 13:11
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/revisorerna-maste-dra-i-handbromsen_5301969.svd

Samtidigt en antydan om att jag själv nog haft för höga tankar om bolagsrevisorenas kompetens, arbetslust och moral.

Kan inte låta bli att citera slutraden:
Kanske behöver de påminnas om varför deras yrke existerar. Det handlar om tillsyn och granskning. Inte att slå rekord i antal namn- underskrifter.


Märkligt,
att om man någon gång tror folk om gott, blir man omedelbart vederlagd och djupt besviken

kluringen
2010-09-11, 17:00
Du har jobbat hårt med stadgefrågorna. Hur ser ditt stadgeförslag ut, som kunde skapa förutsättningar för en meningsfull revision i en förening med ringa kunskaper om revisorsyrket?

Jo, vi är en grupp om fyra medlemmar i en stadgegrupp. Arbetet är inte slutfört utan vi ägnar oss fortfarande åt att utvärdera hur den nya stadgan fungerar i praktiken. Revisorsfrågan är en av dem. Ur gällande stadga:.


§ 10 Revision

10.1 För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses två revisorer och en revisorssuppleant av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

10.2 Revisionsberättelse ska inges till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

10.3 Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar i sin revisionsberättelse ska styrelsen lämna en skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman.


:72: Inte särskilt imponerande om man tänker efter hur det egentligen fungerar åtminstone i vår förening. I praktiken är det styrelsen som väljer (och upphandlar) tjänsten hos en revisionsfirma. Enligt gällande stadga är det medlemmarna som har valt revisorn vilket inte är sant.

Vi har en avvikande ekonomisk modell från gängse bruk att spara i en yttre underhållsfond. Vi tillämpar komponentavskrivning vilket har vållat oss en del problem med redovisningsbyrån som vill och rekommenderar att vi gör som alla andra. Vår externrevisor har varit ett ovärderligt stöd med att förklara att vad vi vill och gör strider varken mot redovisningslagen eller god redovisningssed.

Gruppens preliminära rödpenna och förslag till justering:

§ 10 Revision

10.1 Styrelsen får med stämmans medgivande anlita en extern auktoriserad revisor till att granska årsredovisningen i samråd med föreningens styrelse och internrevisor.

10.2 För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en internrevisor om det finns en anlitad externrevisor eller om en externrevisor inte har anlitats två internrevisorer och en revisorssuppleant av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

10.3 Revisionsberättelse ska inges till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

10.4 Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar i sin revisionsberättelse ska styrelsen lämna en skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman.

10.5 Revisorerna ska undersöka anmärkningar inkomna från föreningens medlemmar som måste nämnas i revisionsberättelsen.


Ovanstående ger medlemmarna möjlighet att nobba styrelsens önskemål om en auktoriserad revisor som det främst är styrelsen som har stor nytta av. (Vi har aldrig arvoderat våra internrevisorer i vår förening.)

En externrevisor har inte tillräcklig kännedom om föreningen för att kunna uttala sig om styrelsens förvaltning. Det ansvaret vill vi lägga på internrevisorn.

Vi suger vidare på den här karamellen. Vi har gott om tid på oss fram till stämman som blir i mars.

:4: för stadgegruppen

tette
2010-09-11, 17:50
Något som är totalt galet i dagens flesta föreningar är tidperspektivet.
Föregående inlägg säger "tre veckor innan stämman"

Detta medför en rad dåliga ting, och detta gällde möjligen på 30talet, när hsb behövde den tiden för att "hinna ""granska"" alla sina föreningar.

idag bör det stå 2 månader efter utgånget verksamhetsår, vilket skulle ge stämmor 3 månader efter verksamhetsåret. Det vill säga lösa en hel del av de problem som hör bostadsrättslagen till.

kluringen
2010-09-11, 19:11
Något som är totalt galet i dagens flesta föreningar är tidperspektivet.
Föregående inlägg säger "tre veckor innan stämman"

Detta medför en rad dåliga ting, och detta gällde möjligen på 30talet, när hsb behövde den tiden för att "hinna ""granska"" alla sina föreningar.

idag bör det stå 2 månader efter utgånget verksamhetsår, vilket skulle ge stämmor 3 månader efter verksamhetsåret. Det vill säga lösa en hel del av de problem som hör bostadsrättslagen till.

Galet vet jag inte, men instämmer att tidsperspektivet och tidsgränserna är det absolut svåraste att sy ihop i stadgarna. Att ge revisorerna en vecka för sin granskning är inte allför generöst, tvärt om.

Verksamhetsåret slutar den 31/12. Den tajtaste tidpunken som redovisningsbyrån godtar då vi kan få ett utkast av årsredovisningen är 2 månader efter verksamhetsårets slut. Revision och revisionsberättelsen är ju det sista ledet i bokslutsarbetet och kallelsen måste ut senast tre veckor före stämman.

Som det är nu måste vi dela ut papper 2 ggr innan stämman för att hinna med allt som måste hinnas. Kallelsen i en omgång, årsredovisning mm en vecka senare, varför vi håller på att se över tidsgränserna också. Vi tänker föreslå att det ska räcka med att dela ut kallelsen också två veckor före stämman.

Stämman ska hållas före utgången av mars månad enligt stadgarna, så allt är stressigt värre inför stämman. Vi vill absolut inte senarelägga tidpunkten för stämman. Budget för kommande år fastställs inom styrelsen redan i november så att eventuella avgiftsändringar kan genomföras redan från första kvartalet.

tette
2010-09-11, 20:03
Bra att ni håller stämman 3 månader efter verksamhetsåret.

En parentes här, en hel del föreningar har brutet verksamhetsår det vill säga inte lika medkalenderår. NÅGON SOM SER NÅGON FÖRDEL FÖR FÖRENINGEN MED DET?.
Nej, det är bara ett påhitt för att gynna förvaltarna HSB, Riksbyggen SBC.
De flesta ränte och andra ekonomiska handlingarkommer ju i dec-jan.

Tillbaka till revisionstid, stadgar och mer i denna tråd. redovisningsbyrån skall ha tid på sig? byt redovisningsbyrå?

I dagens värld hinner man med att göra bokslut. revision och ekonomiskt redovisning behöver inte göras allt på en gång. Om det istället görs periodvis under verksamhetsåret och sedan färdigställs i början på det nya året blir det då inte tillochmed bättre?

kluringen
2010-09-11, 22:27
Vi har övervägt att byta några gånger men har kommit fram till att vi får förhållandevis bra service till ett rimligt pris även om allt inte är perfekt vid jämförelse med andra byråer.

Tiden som de vill ha på sig är ju inte helt orimlig. Dom flesta fakturorna för december (som ska bokföras på bokföringsåret) kommer in under januari. Sen har de (och vi) en månad på oss för det slutgiltiga bokslutsjobbet. Det är då fråga om en dialog mellan dem oss och vår externrevisor. När vi då sen får deras utkast av vår årsredovisning är det bara styrelsens formella godkännande som fattas innan allt lämnas för revision.

En månad är inte orimligt lång tid, trots att vi konterar alla fakturor löpande under året.

Själv kan jag i egenskap av kassör och den som har koll på alla siffror kunna tänka mig att halvera tiden, det svåra är att hitta en byrå som går med på det utan att det kostar skjortan.

Att försöka hålla stämman redan i februari är nog körd i alla fall om vi vill ge oss själva chansen att tänka igenom allt tillräckligt grundligt. I det stora hela, vi är ganska nöjda med vad vi har. Det handlar alltså om två veckor hit eller dit om det står ”första hälften i mars månad” eller ”innan mars månads utgång” i stadgarna.

Det viktigaste som jag ser det är att det är föreningen och inte redovisningsbyrån som styr vår ekonomi. Redovisningsbyrån ska bara göra grovjobbet åt oss och vara rådgivande om vi själva begär det.

Skulle inte funka om vi anlitade SBC istället, till ca likvärdigt pris, kanske något högre. SBC tror sig vara föreningarnas frälsare som ska följa deras modell som de anser vara det enda rätta. Självtänkande föreningar som vår existerar inte i deras värld. Vill påpeka att vi kommer att lämna SBC när denna medlemskapsår tar slut.

Brutet räkneskapsår?? Nää, vi har inte lyckats hitta några fördelar när vi har ventilerat frågan.

tette
2010-09-11, 23:29
Jag blir glad när jag ser att det finns styrelse/styrelseledamöter som arbetar för föreningen på det sett du beskriver kluringen.

Jag är ganska säker på att 90% av rikets brf har i stadgarna att stämman skall hållas 6 månader efter verksamhetsår. standard i HSB, Riksbyggen.

Det sorgliga är också att de flesta styrelser väntar ofta till sista stund med att hålla stämman, Tja kanske maj är vanligaste månaden!!!!

Det "vanliga" är också att det sällan är styrelserna som styr årsredovisningen, i alla fall den ekonomiska delen.

I de värsta fallen, (och det är många) så godkänner styrelserna bara siffrorna som andra (HSB;Riksbyggen, SBC) tagit fram utan någon större koll.

Det finns undantag men märk att jag skriver vanligtvis etc.

Och hur många föreningars styrelse ställer frågor till revisorerna.
Nej det vanliga är nog ett stort PUH, "revisorn godkände vårt arbete"?

kluringen
2010-09-12, 01:11
Jag vill bara flika in att vårt arbetsätt inte skulle kunna vara möjlig utan total transparens och utan engagemang från medlemmarna.

Minst hälften av alla hushåll bidrar i något mån i föreningsarbetet. Vi har mer eller mindre aktiva arbetsgrupper som bidrar till att vi har en någotsånär väl fungerande förening.

Arbetsgrupper kan skapas på stämmans eller styrelsens uppdrag, men kan även skapas spontant av intresserade medlemmar och är helt frivilligt. Deltagande i arbetsgrupper arvoderas inte, drivkraften ska vara intresse för den egna boendemiljön och boendeekonomin och ingenting annat.

VIKTIGT! För giltig stämma krävs 50%-ig deltagande av samtliga röstberättigade. Det får upp folket från sofflocket. Ledordet är bred förankring bland medlemmarna.

Pensionär
2010-09-26, 21:21
Jag vill bara flika in att vårt arbetsätt inte skulle kunna vara möjlig utan total transparens och utan engagemang från medlemmarna.

Arbetsgrupper kan skapas på stämmans eller styrelsens uppdrag, men kan även skapas spontant av intresserade medlemmar och är helt frivilligt. Deltagande i arbetsgrupper arvoderas inte, drivkraften ska vara intresse för den egna boendemiljön och boendeekonomin och ingenting annat.


Avundsjukt betraktar man Kluringens drömtillvaro. -Total transparens och engagemang.-
Når vi dit i min förening innan jag dör? Knappast.
Av det lilla jag kan se och förstå tycks genomsnittsföreningens problematiska kärna, ha samma form och konsistens betr revisorn, som problemet med styrelserna, -dvs avsaknaden av insyn i arbetet.

Situationen kan förefalla hopplös, men jag tror att det finns en åtgärd som i detta fall kan sättas in och prövas utan förändringar av lagstiftning eller kräva många medlemmars insatser. Det kan räcka med några få engagerades rel enkla insats för att få till stånd stora förändringar.

Metod: En eller flera medlemmar skriver motion om att i stället för en internrevisor ska man välja -tre!
Regelverket ger inga hinder.

A Man uppnår omedelbart den önskade effekten-internkontroll av revisorn.

Tre revisorer granskar ju naturligen varandras insatser i sitt samarbete med huvuduppgiften att granska styrelsen. Att lägga sig i hängmattan blir inte längre möjligt.

Ytterligare möjlig vinst:

B Revisorsgruppen kan enkelt föra styrelseprotokollens innehåll vidare till de medlemmar som anmäler sitt intresse.

Regelverket sätter inga hinder.

Revisorerna granskar protokollen, ställer kompletterande frågor till styrelsen, rensar protokollen från ev icke önskvärt innehåll, dvs sådana uppgifter som kan skada föreningen. Information som kan vara besvärande för styrelsen, i värsta fall leda till krav på styrelsens avgång får givetvis däremot inte suddas bort. Protokollet bör hållas intakt, endast förses med revisorernas ev kompletteringar, varefter det sprids vidare till dem som uppgivit sitt intresse.

I motionen förklarar man att man vill se förändringen som ett test, som efter några års prövning och utvärdering, kan skrivas in i stadgarna, om utfallet blir gott. Man bör kanske även påpeka att man inte önskar ersätta, utan komplettera/bistå/avlasta den gamla revisorn, och därför inte heller vill frånta honom hans tidigare ev arvode. De två kompletterande revisorerna bör alltså (under testperioden) ställa upp utan krav på arvode.

Den omedelbara effekten kan då bli (om man får stämman med sig) att den gamla revisorn markerar sin ovilja att kvarstå.
När han inser att han får ytterligare passagerare i båten, och därvid löper uppenbar risk att någon upptäcker att han faktiskt "varken kan eller vill ro" är förtroendeuppdraget inte lika roligt längre.

Detta får inte avskräcka från att gå vidare. En revisor som sannolikt ändå inget levererat, kan säkert ersättas utan större sorg och saknad.
En kunnig och engagerad revisor bör däremot motta erbjudandet med öppna famnen. Han får ju några att diskutera med, och lära upp. Vilken föreningsvald revisor borde inte glädjas åt detta?

Problemet kan vara att finna dessa två personer,villiga att ställa upp. Någon erfarenhet och rätt stort engagemang bör man nog ha.

Betr den utökade revisorsinsatsen (spridningen aV protokollen), finns där några hinder?
Inte vad jag kan se. Det demokratiska samhällets grundregel gäller, ju mer information och genomlysning, desto bättre.

Men tillhör det en revisors uppgift att kommunicera med övriga medlemmar?
Vi vet givetvis redan vad externrevisorn anser.
Men jag ställer inte frågan till denna av HSB köpta, ständigt frånvarande och fullständigt okontrollerbara figur. Jag frågar detta forums läsare. Medlemmar i bostadsrättsföreningar. Det är vi som bestämmer hur vi vill ha det!
Om lagen säger att föreningen får utse en eller flera revisorer bland medlemmarna, har man nog inte tänkt sig att dessa skulle behöva ha en revisorsutbildning i cv:n. Något som ju f ö även den externa revisorn tycks sakna.

Hellre några engagerade medlemmar som gör bra och efterlängtade saker, än den ständigt frånvarande revisorn, bortom all kontroll och kommunikation.

Sandlådan
2010-10-04, 13:03
Först vill jag påpeka att jag inte är insatt i de specifika fall som nämns i den här tråden.

Det finns ett granskningsorgan för auktoriserade revisorer: Revisorsnämnden.
RN är den statliga myndigheten för revisorsfrågor. Som medlem i en bostadsrättsförening kan man anmäla föreningens revisor till RN och be dem granska honom eller henne i ett specifikt ärende. RN kan utfärda disciplinära åtgärder mot enkilda revisorer och i allvarliga fall även upphäva revisorns auktorisation.

Auktioriserade revisorer har även ansvarsförsäkringar eftersom de kan bli ersättningsskyldiga för felaktigheter i revisionsverksamheten. Det går alltså att stämma en auktoriserad revisor som missköter sitt uppdrag.

Om man som medlem i en bostadsrättsförening upptäcker felaktigheter som att t ex styrelsen inte följer fattade stämmobeslut eller något annat som skadar föreningen tycker jag att man ska skriva till föreningens revisor.
Revisorn har skyldighet att undersöka informationen som lämnas till honom eller henne. Om revisorn väljer att inte göra detta kan man som jag tidigare skrivit göra en anmälan till RN.
Personligen tycker jag att man ska gå förbi internrevisorn eftersom denne har band till styrelsen och många gånger varken vill eller kan vara "besvärlig", dvs göra sitt jobb korrekt.

Pensionär
2010-10-04, 15:01
Först vill jag påpeka att jag inte är insatt i de specifika fall som nämns i den här tråden.
---

Det går alltså att stämma en auktoriserad revisor som missköter sitt uppdrag.
När jag startade tråden, var det inte med snegling mot något speciellt fall, utan snarare mot det irriterande faktum (eller i grund och botten-galenskap) som råder. Regelverket ger mig ingen möjlighet att kontrollera huruvida revisorn alls utför något arbete.
Den fina kedjan av lagar och regelverk blir oduglig i praktiskt bruk, eftersom den första länken är trasig. Vi kan inte granska styrelsens protokoll. Hur ska jag då kunna bedöma revisorns insats? Än mindre stämma honom. Ska man stämma någon, är det väl styrelsen som undanhållit mig informationen.

Om man som medlem i en bostadsrättsförening upptäcker felaktigheter som att t ex styrelsen inte följer fattade stämmobeslut eller något annat som skadar föreningen tycker jag att man ska skriva till föreningens revisor.
Det kan nog vara en framkomlig väg ibland. Men det beror då enbart på föreningsrevisorns personliga relation och preferenser till mig och styrelsen.
Föreningsrevisorn kan mycket väl (och gör förvisso så ibland) förhålla sig till jobbet precis som externrevisorn. Dvs markera fullständigt oberoende, kommunicera endast via frågor till styrelsen. Som revisor granskar jag endast vissa typer av frågor, etc.
Att komma åt en slö internrevisor är nog värre än att angripa externrevisorn. Jag tror inte att revisorsnämnden granska internrevisorer.
Jag har i alla fall som medlem ingen möjlighet att kontrollera honom.

Revisorn har skyldighet att undersöka informationen som lämnas till honom eller henne. Om revisorn väljer att inte göra detta kan man som jag tidigare skrivit göra en anmälan till RN.
Det låter bra, och fungera säkert ibland, men långt ifrån så att man kan känna sig nöjd. Inte heller en anmälan ger dig frid. Kanske får du svar: Vi har mottagit din anmälan och avser..etc. Finns det någon, som någonsin fått en slutredovisning av vad denna anmälan ledde till?
Har någon testat om offentlighetsprincipens regler hjälper här för att man ska få se vad RN presterat efter en anmälan?

Personligen tycker jag att man ska gå förbi internrevisorn eftersom denne har band till styrelsen och många gånger varken vill eller kan vara "besvärlig", dvs göra sitt jobb korrekt.

Visst kan det finnas band till styrelsen, och visst kan man gå förbi revisorn(utan att stanna och ge honom en dagsedel), men inte mycket blir bättre av det.

Jag tycker att man bör exprimentera med intern revisorsgrupp. Det öppnar möjligheter till att slå flera feta flugor i en smäll.
Även Totiki har tidigare pratat om bildande av revisorsgrupp.
http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555&page=5 inlägg nr #43
Undrar vad han såg för "vits" här? :-{

Sandlådan
2010-10-04, 16:46
När jag startade tråden, var det inte med snegling mot något speciellt fall, utan snarare mot det irriterande faktum (eller i grund och botten-galenskap) som råder. Regelverket ger mig ingen möjlighet att kontrollera huruvida revisorn alls utför något arbete.
Den fina kedjan av lagar och regelverk blir oduglig i praktiskt bruk, eftersom den första länken är trasig. Vi kan inte granska styrelsens protokoll. Hur ska jag då kunna bedöma revisorns insats? Än mindre stämma honom. Ska man stämma någon, är det väl styrelsen som undanhållit mig informationen.

Som enskild medlem har man som bekant ingen laglig rätt att få ta del av styrelsens protokoll eller andra dokument inför t ex en föreningsstämma och därigenom få svar på sina frågor gällande styrelsens arbete. Revisorn ska då i stället ta del av protokollen å medlemmarnas vägnar och besvara de frågor som finns.

I grund och botten måste det finnas ett förtroende för den valda revisorn, annars måste föreningen byta ut denne så snart det är möjligt.
Samma sak gäller styrelsen.
En annan lösning på problemet är att man själv ser till att man sitter i styrelsen alt är internrevisor.

När det gäller "underhållande av information" undrar jag vad det betyder i praktiken. Vilka konsekvenser menar du att det får för föreningen och dess medlemmar?
Om det är så att man kan visa att styrelsens handlande skadat föreningen ekonomiskt så finns det möjligheter att ta hjälp av rättsväsendet.

Jag tror inte att revisorsnämnden granska internrevisorer.

Det stämmer och detta är ett av skälen till att jag tycker att man ska använda sig av en auktoriserad revisor.

Som jag ser det är det största problemet inom bostadsrättsföreningar bristen på kunskap om stadgar, lagar och regler som reglerar föreningens verksamhet. Styrelsen har tillgång till juridiskt stöd genom t ex medlemskap i SBC (om det är en privat förening) men för medlemen finns vad jag vet inget motsvarande. Alla har ju inte juridisk utbildning eller tillgång till jurist.

Pensionär
2010-10-04, 18:33
När det gäller "undanhållande av information" undrar jag vad det betyder i praktiken. Vilka konsekvenser menar du att det får för föreningen och dess medlemmar? .
Jag ska be dig att läsa mina synpunkter under följande länkar först, innan vi fortsätter diskussionen.
I sammanfattning dock. Lagen säger att man inte får föra vidare det som kan skada föreningen. Det har missbrukats eller missförståtts.
Ingenting är skadligare för föreningarnas utveckling än undanhållandet av information, bristen på insyn.

Läs,.. det blir en del att tugga sig igenom. Kan du visa att jag har fel i någon punkt. Bemöt då detta under resp tråd. Det vore intressant om du kunde tillföra nya synpunkter som vi missat. :9:

1 Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523)

2 Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542)

3 Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555)

Det finns givetvis en oerhörd mängd av trådar och inlägg mycket bättre utförda än mina. Men endast mina egna synpunkter är vad jag kan, eller vill bemöta i första hand.

Som jag ser det är det största problemet inom bostadsrättsföreningar bristen på kunskap om stadgar, lagar och regler som reglerar föreningens verksamhet. Styrelsen har tillgång till juridiskt stöd genom t ex medlemskap i SBC (om det är en privat förening) men för medlemen finns vad jag vet inget motsvarande. Alla har ju inte juridisk utbildning eller tillgång till jurist.
Om det är bristen på kunskap, eller bristerna i lagstiftningen som orsakar mest problem kan diskuteras. I alla händelser finns blandningen av båda.
Jag ser fram emot fortsatt diskussion.

Sandlådan
2010-10-05, 14:19
Ja, nu har jag verkligen fått nåt att bita i. Jag återkommer!

Pensionär
2010-10-05, 21:03
Jag anmälde revisorn jonny Isaksson från Öhrlings för att han totalt sket i att föreningen Väduren anlitade ett bluffföretag som fakturerade föreningen 20 miljoner på som senare konkursutredaren skriver "företaget har fakturerat föreningen mycket stora summor för arbete som aldrig utförts eller i alla fall inte motsvarar arbetet som beskrivits"-

Jag fick ett brev från revisorsnämnden att förundersökning påbörjats och vi kommer att ställa frågor till revisorn.

SEDAN INTE ETT KNYST.tette du har ju gjort en anmälan. Du har saklig grund. Du borde ha rätt (?) att få veta mer om ärendets vidare öde. Det är ett rimligt krav i ett rättssamhälle. Man måste kunna få veta vad det blir av en anmälan. Hur ska man annars kunna veta om myndigheten/ rättsinstansen fungerar? Skriv och kräv en redogörelse från revisorsnämnden. Det skulle vara väldigt intressant att få veta hur de svarar/reagerar.

Jag googlade och refererar från en uppsats som handlar om brister i revisionsprocessen (http://www.uppsatser.se/uppsats/3d6a61153d/)
"Löpande skall även revisionen dokumenteras med sådan noggrannhet att revisornsarbete kan bedömas i efterhand.Det är viktigt att revisionsarbetet håller en hög nivå vilken i sin tur måste övervakas.Revisorsnämnden är en statlig myndighet vilken avser att just kontrollera Sveriges godkännandeoch auktoriserade revisorer genom att bedriva kvalitetskontroller samt tillsyner. En del i derastillsynsverksamhet är den systematiska och uppsökande tillsynen (SUT), vilken genomföras påutav dem själva utvalda riskgrupper. En utredning som visar på allvarliga brister i revisionenöverförs det till ett disciplinärende och efter prövning utdelas en disciplinär åtgärd. Sanktionernasom kan delas ut är erinran, varning med eller utan straffavgift samt upphävande av en revisorsbehörighet"

Pensionär
2010-11-07, 13:33
Ja, nu har jag verkligen fått nåt att bita i. Jag återkommer!

I väntan på Sandlådans svar kan jag kanske spinna vidare på tråden.

Men nu börjar det tydligen röra sig under täcket.

Kanske uppstår möjligheten att en och annan sanningssökare börjar förstå hur illa ställt det är med regelverket. Jag vill påpeka det igen. Att våra revisorer, styrelser och HSB utnyttjar situationen (bristerna i regelverket) till sin fördel är en självklarhet. Ingen idé att skälla på dem. Det är regelverket som måste förändras.
Äntligen börjar näringslivets hökar vakna. Och då, (men först då) även Journalisterna. Oss har de knappast brytt sig om tidigare, och lär väl inte göra så i fortsättningen heller. :(

Låt oss tacka för draghjälpen nu och följa ärendet noga.

Sålede skriver en journalist i SvD idag om sin kompis.
Säg att du har en kompis som heter Stefan. (http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/dags-for-nya-ogon-och-oron-i-styrelserna_5628555.svd)
Byt ut Stefan mot "Styrelsen i din förening" och det beskriver föreningsmedlemmarnas krassa verklighet.
Regeringen har lovat att titta över situationen. Fina fisken!
Kanske kan det spilla över något även till vår absurda kamp "under täcket".
Tro mig! Om några år kommer stand up-komikernas roligaste skämt vara följande kortis -fråga revisorn! :5:

Pensionär
2010-11-22, 17:32
Vi har länge kunnat konstatera att vi inte har tillfredsställande förhållanden i bostadsrättsföreningarnas värld.


1 Vi vet, att medlemmarna oftast inte ges någon möjlighet att följa och granska styrelsen i dess förehavanden. Protokollen hemligstämplas. Medlemmarna blir omyndigförklarade.
Möjligheten att arbeta öppet och demokratiskt finns, men tillämpas tragiskt nog, endast av ett fåtal föreningar.
Det tycks handla om föreningar med starka ledningar, som kan rekryteras från kunniga och högbegåvade medlemskårer.
I huvudsak hemmahörande i attraktiva områden, med rövarpris på bostadsrätten. Medlemskårer med de största behoven av insyn, har tragiskt nog minst av den varan.
Rädda, okunniga styrelser låter sig enkelt skrämmas till tystnad av drakarnas svagbegåvade jurister. Det finns många utdrag och exempel på dessa senares oförmåga att föra sina resonemang, ens med de lägsta krav på intellektuell reda och klarhet på detta forum.

När vi klagar, får vi vanligen rådet att vända oss till revisorn.

Vi vet sedan länge:
2 Att vi som regel inte kan krama honom på någon information.

3 Att vi inte ens kan kontrollera om han överhuvudtaget uträttat någon granskning av vår styrelse.

Vi har vanligtvis endast hans kortfattade försäkran om att han "enl god revisorssed" genomfört granskning.

Vi vet nu också:
4 Att näringslivet plötsligt vaknat och funnit brister i revisorsbranchen och dess "seder".

5 Och att regeringen lovat att "titta närmare på saken".

Kan vi börja korka upp schampangen, redan nu?
Knappast.
Granskningen gäller tills vidare näringslivets problem, och de stora elefanternas dans.

Vad som kan spilla över till vår enklav i tillvaron, är osäkert. Vi bör passa på tillfället att påpeka att även vi är hårt drabbade.

Mitt förslag till lösning lyder som följer:
Revisorn åläggs en skyldighet att i god tid inför kommande stämma, ställa det hela och fullständiga material han tagit del av för sin granskning av föreningen, till föreningens interna revisor eller revisorsgruppens förfogande.
Denna grupp har då samma regler att efterleva ifråga om vårdplikt, sekretess eller tystnadsplikt som styrelsen.

Jag kan inte se att det skulle innebära något orimligt krav på revisorn, att han, förutom, att delge det av honom själv, (som expert) valda och granskade materialet till internrevisorns (gruppens) förfogande, även måste kunna stå till gruppens rimliga förfogande för förklaringar och svar på deras frågor. De brukar ju även idag ibland uppge-"försäkra"- att de tillsammans reviderat styrelsen.

Förändringen skulle innebära att:

A Det inom rimlighetens gräns borde kunna kontrolleras att revisorn verkligen utfört ett arbete.

B Tillsättandet av en revisorsgrupp, borde göra det svårare, nästan omöjligt för dem att lägga sig i hängmattan.
Uppgiften att tillsammans med några likasinnade få skärskåda närmare den "ondskefulla samling" som hittills nekat oss all insyn, borde genast förvandla saken till ett stort nöje och sann njutning.

C En revisorsgrupp skulle dessutom härigenom få omedelbar rätt att se och granska de protokoll, som flertalet föreningars styrelser ännu nekar oss övriga medlemmar att ta del av.

Några har på detta forum menat att det tjänar väl inget till att hallåa om denna skitsak, det är ju ändå så få som bryr sig.

Visst! Rara exemplar :( Men vilken fullträff, om just dessa skulle få chansen!

Pensionär
2011-06-01, 00:26
Underbart att det finns någon Journalist som ägnar lite tid och kraft åt att försöka belysa och belägga vad vi alla anar, men saknar medel att bevisa. Ytterligare doftprov från en rutten samling, i ny inlaga.
Dick Malmlund ställer frågan: Vilka revisorer kan småföretagare lita på?
Är det någon som tror att en medlem i en bostadsrättsförening under HSB:s "beskydd", kan känna större tillit till den figuren?

Njut en stund av följande citat ur artikeln (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vilka-revisorer-kan-smaforetagare-lita-pa_6211973.svd): Varje dag har jag kontakt med småföretagare som drabbats av intern brottslighet. De har anställda som begått brott mot sin arbetsgivare. Jag har gått igenom över tusen fall som klassats som förskingringar, bedrägerier eller stölder. Endast i ett enda fall var det revisorn som upptäckte och signalerade att något inte stod rätt till.

Pensionär
2011-09-23, 12:58
SvD idag
Rubrik Revisorn går ofta fri
Perspektiv Annelie Östlund


De revisorer som fått en varning efter anmälningar från FI och EBM sitter med mellan 111 och hela 543 aktuella uppdrag. 543 uppdrag innebär att 1,5 bolag om dagen måste granskas. Men det förutsätter att revisorn jobbar alla röda dagar inklusive julafton. Det kan inte handla om så mycket annat än att revisorn har sålt sin namnteckning.
Citat från dagens nummer av SvD (http://www.svd.se/naringsliv/revisorn-gar-ofta-fri_6493758.svd)

tette
2011-09-23, 15:24
Bra betalt arbete.
Litet ansvar.
Nästan noll koll från samhället, politikerna.
Det är ungefär sanningen. Och det är inte ofta det skrivs något så allmänheten får veta sanningen.

Ta Usla HSB som exempel.
Tvång för hsb föreningarna att anlita hsb Revision. Inskrivet i stadgarna.
10 000kr per förening x 3900st blir en bra intäkt per år. För att som artikeln uttrycker det "sälja sin penna".

Resultatet av BoRevisions 70 000 ´bostadsrättsrevisioner under 20 år har givit 10 eller 20 "avslöjanden"?

Bostadsrättsbranschen verkar vara det hederligaste branschen vi har i landet:D

Pensionär
2011-11-23, 19:18
Fortsättning på temat i # 26,27,29,30


Revisorsjäveln igen, kapitel 12.

Vem är han? En vilande, i lagtext omnämnd teoretisk möjlighet, eller bara en vanlig pappskalle, som missförstått sitt jobb och sin uppgift?.

Under rubriken "miljardsvindel mot elbolag" kan läsas i dagens DN:

Oddbjörn Schei ifrågasätter revisorernas, Grant Thornton och Price Waterhouse Coopers, arbete.

– Vi har använt två av de fem största revisionsföretagen i världen till att kontrollera och de har godkänt allt i tio år. De har inte hittat något av det här, och hur det går till vet inte jag, säger han.

Under rubrik "Revisorerna missade igen" skriver reportern att skandalen är inte den första där friserade räkenskaper har gått revisorer förbi.

Börskrönikör P G funderar över hur noggrant revisorn granskat räkenskaperna, "men ansvaret är fortfarande styrelsens", menar hon. Undrar om hon tänkt färdigt här. Skulle styrelsen på något sätt ställas till ansvar för revisorns underlåtenhet att sköta sitt jobb(att granska styrelsen)?
Må var och en få sota för sina egna gärningar och svek.

Krönikören gör ett intressant påstående som jag tidigare inte sett. I en revisors roll ingår att
granska att bolag har en bra internkontroll. Finns det brister i den interna kontrollen ska revisorn

göra en djupare granskning och förstås (!) uppmärksamma styrelsen på bristerna.
Det är ju makabert minst sagt. Ungefär som om polisen skulle säga till ligisterna på stan att nu får ni säga till era föräldrar att de tar bättre hand om er.

Här finns uppenbart ett avgrundsdjupt glapp ( för oss i bostadsrätt) mellan teori och verklighet.
Har någon någonsin hört en revisor påpeka för den sittande styrelsen att internrevisorn verkar passiv och slö i sin bevakning?
Vi behöver ju inte ens ha någon. Hur ska internkontrollen kunna ske när styrelsen nekar oss medlemmar att ens få läsa protokollen? Har någon någonsin hört en revisor påpeka denna orimliga brist på logik i regelverk och hantering?
Detta borde de i anständighetens namn påpeka som punkt nr1 i varje revisionsrapport till styrelse och stämma.
Summa summarum:
En odemokratiskt sinnad styrelse har fördel.
Stämman kan åstadkomma öppningar för insyn. Men denna möjlighet kan vanligen inte utnyttjas om majoriteten av medlemmarna är passiva. Det här är ett mindre problem för de begåvades församlingar. Dessa ser och förstår att passiviteten kostar pengar.
För alla oss andra med i huvudsak hyresgäster som medlemmar, är lagstiftningens brister förödande.

tette
2011-11-23, 23:48
BEFATTNINGAR
Verksam i totalt 266 bolag, listar de 10 största, visa hela bolagslistan

Revisorer kommer från en annan del av Köping?
Ovan är personprofil på en lyckosam revisor.
Om man står som ansvarig revisor i 266 företag, kan man fundera på om Svenska modellen är riktig?

Tyvärr kan man inte kolla HSB:s BoRevision på samma sätt som andra revisorer på grund av att dessa revisorer inte behöver vara auktoriserade.

Vilket borde betyda att de har kompetens eller/och är proffisionella?

Men om HSBrevisorer och HSB:s revisionssystem kan man bara läsa i detta forum.

BästeAdmin kan du inte hitta de första inläggen från 2005, de handlade om att "HSB:s revisionssystem strider mot EUregler".
Och vips hade HSB sålt BoRevision till de som då och nu står som ansvariga.

Inga mer utredningar gjordes och locket lades på, och HSB får fortsätta utföra amatörmässig revision för 3900 medlemsföreningar, och några till.

tette
2012-01-02, 20:58
Hsb:s Borevision revideras av Effektiv Revision K S M Aktiebolag, Revisionsbyrå

http://www.proff.se/befattning/anita-marie-deurell-/-/10296088/
http://www.proff.se/befattningar/karl-stefan-mattsson-/-/10747281/

som i sin tur revideras av:
TILLSYNSBEFATTNINGAR
Frisell Svedin, Ingrid Maria (f. 1959), Revisor
Hummelkläppen AB, Revisionsbyrå

Detta får mig att så här i jul o nyårstider fundera på vad man som revisor ger sina kunder i jul o nyårsgåvor.

skulle också vara intressant att veta hur mycket Borevision betalar för sin revision.

Man kanske också skall fundera hur mycket man man måste gå igenom denna mycket stora familj, innan man hittar jävsituationer?

Pensionär
2012-06-03, 17:08
Ännu ett exempel.
SvD Näringsliv (http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/mediamarkt-morkar-miljardforlust_7244651.svd)

Elektronikkedjan Mediamarkt beskriver etableringen i Sverige som en succé men i verkligheten mörkar man miljardförluster. Detta sker genom ett komplicerat finansiellt upplägg via den ansedda revisionsjätten KPMG – som nu får hård kritik.
--
Mörkandet av förlusten har skett med KPMG:s goda minne - vilket revisionsjätten nu får hård kritik för.
Det framgår dock inte från vilket håll kritiken kommer.
I affärsvärlden finns de stora pengarna, och därmed journalisters bevakning.
Hur bemöts kritiken?
Med den vanligaste revisorsstrategin.
KPMG har valt att inte kommentera sin roll i mörkandet av Mediamarkts förluster.
Revisorn får i alla fall en känga. Huruvida deras anseende fortfarande är obefläckat är obekant.

Ännu ett exempel på att revisorn måste kunna kontrolleras även av oss medlemmar i bostadsrätt.
Vi kan ju inte heller skaffa oss något säkert vetande om huruvida revisorsnämnden fungerar.
Visserligen finns offentlighetsprincipens möjligheter att knalla in på myndigheten och begära att få granska handlingarna. Men vilka handlingar? De granskar väl bara (i bästa fall) ett utvalt fåtal föreningars revisorsarbete.

I vår värld råder nästan kompakt tystnad. Revisorsnämnden gör inte mer väsen av sig än våra revisorer.

Forat är väl den enda plats där vi kanske skulle kunna "urholka stenen".
Vår chans och vår uppgift måste vara att försöka förmå alla föreningar att knyta länk härifrån till sina hemsidor.
De borde ständigt vädja till sina medlemmar att besöka forat. Den bästa fungerande utbildnings- och informationskälla vi har.
Detta kan väl i alla fall inte öppet motarbetas av styrelserna? Intressant vore att höra argumenten isåfall.
Motionera om saken! Vi måste tvinga ljusskygga styrelser att visa sig i full kostym.
Det är deras beteende som totalt bromsar våra möjligheter att kontrollera revisorn.

Pensionär
2013-08-18, 19:04
I vår värld råder nästan kompakt tystnad. Revisorsnämnden gör inte mer väsen av sig än våra revisorer.

Forat är väl den enda plats där vi kanske skulle kunna "urholka stenen".
Vår chans och vår uppgift måste vara att försöka förmå alla föreningar att knyta länk härifrån till sina hemsidor.
De borde ständigt vädja till sina medlemmar att besöka forat. Den bästa fungerande utbildnings- och informationskälla vi har.
Detta kan väl i alla fall inte öppet motarbetas av styrelserna? Intressant vore att höra argumenten isåfall.
Motionera om saken! Vi måste tvinga ljusskygga styrelser att visa sig i full kostym.
Det är deras beteende som totalt bromsar våra möjligheter att kontrollera revisorn.
Ännu ett exempel (http://www.dn.se/ekonomi/miljardsmall-for-revisionsbolag/) som talar för att revisorns arbete måste kunna kontrolleras även av oss medlemmar i bostadsrätt.

tette
2013-08-18, 23:34
http://www.pwc.se/sv/aktuellt/pwc-overklagar-till-hd.jhtml

Nu fick jag veta varför revisorerna inte hade tid att svara på mina skrivelser om "när en förvaltare får fria tyglar"
:4:

http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=46&highlight=en+f%F6rvaltare+f%E5r+fria+tyglar

Korsdraget
2013-08-19, 11:02
Det sker just nu översyn av ansvarsfördelningen styrelse-revisor. Anledningen är att styrelser gärna lägger ansvaret för hur de skött sitt uppdrag på revisor.

Enligt det jag flyktigt hörde är det ett allvarligt misstag av styrelserna. (nyhet i samband Prosolvia). :4:

Nytt också för i år är att Balansräkning skall tillämpa Komponentredovisning Kanonbra! :4:

Jag tänker att genuint material med lång Life Cykel Cost, (LCC) bör bli svårt att ersätta med billigt material med livslängd 5 år. FAR har uppdrag om tillsynen, - från Regeringen.

Det går åt rätt håll och i en hållbar riktning. :9:
Korsdraget

Pensionär
2013-12-16, 10:55
Nu fick jag veta varför revisorerna inte hade tid att svara på mina skrivelser om "när en förvaltare får fria tyglar"


Ja många uppdrag har de. Knappast tid att prata med oss.
Jultomten,.. vet jag att han finns. Jag får yllesockar varje år. Men revisorn?
Bara ett papper och en försäkran om att han finns, och en räkning.
Nog skulle väl en del kunna göras åt denna obegripligt galna situation.
Låt oss alla motionera och kräva att revisorn ska åtminstone en gång under året bevisa sin närvaro och befintlighet. Låt oss kraftfullt plädera i motioner till varje stämma att revisorn ska delta och vara beredd på att han kan få frågor. Detta bör förhoppningsvis leda till att han tvingas förbereda sig lite, för att kanske kunna svara någon gång på en fråga från medlemmarna.
Har han överhuvudtaget läst något protokoll eller redovisingen?
Skulle vi kunna tvinga fram en sådan förändring, skulle revisorn inte kunna samla på obegränsat antal uppdrag. Man måste också kunna visa att man läst in sig inför en viss stämma.
Ett yrke där man inte en enda gång under året behöver visa/bevisa att man gjort något! Har ni hört talas om något liknande i något annat sammanhang?

tette
2013-12-16, 12:05
En gång om året går revisorer till en "lågprishylla" och hämtar en färdigtryckt A4 där det står.

Vi har granskat föreningens räkenskaper......

använder en penna o skriver sitt namn på den streckade linjen.

Ingen skulle märka om man skrev god jul istället?