handdator

Visa fullständig version : Fuktskada på parkettgolv, föreningens eller medlemmens ansvar i brf?


stickan
2010-09-02, 20:13
Jag sitter i styrelsen i vår bostadsrättförening (jag är ny ordförande) och har en fråga angående ansvarsförhållande.

En medlem har drabbats av en fuktskada som enligt experter beror på att det varit för kallt i lägenheten. Det är konstaterat att lägenheten ej har fått värme på grund av att dåvarande ansvarig manupulerat med värmesystemet. Föreningen har betalat tillbaka en summa till medlemen på grund av att värme inte levererats till lägenheten.

Den skada som uppkommit är att ett parkettgolv skadats. I normala fall är det ju medlemmens ansvar att åtgärda detta men som jag ser det nu så är det nog föreningens ansvar att ordna till detta på grund av orsaken, har jag rätt?

Harald
2010-09-02, 22:50
Vållande i en förening funkar så här:
Uppstår en skada i medlems lgh på något som är medlemmens ansvar på grund av att något av föreningens ansvarsområden fallerat, så kan det bli lite olika.

Oj, svårt att förklara, jag tror jag tar ett exempel:

Säg att ytterväggen läckt in vatten och skadat parkettgolvet hos en medlem.


Om föreningen gjort erforderliga åtgärder för att hålla fasaden tät, dvs besiktigat denna 1 ggr per år (typ tittat på den och gjort en lekmanna bedömning), gjort reparationer om det varit påkallat (synliga skador, protokoll från besiktningsman etc) och det ändå råkar läcka in vatten (oförutsedd händelse), Ja, då får medlemmen betala sitt golv själv. Han har nämnligen köpt in sig i föreningen och äger en andel av tillgångarna, en andel av skulderna och en andel av RISKEN. Bad luck helt enkelt.
Om föreningen struntat i årliga inspektioner, eller struntat i att åtgärda fasaden, trots att en besiktningsman eller liknande sagt att det måste fixas, då har föreningen varit VÅRDSLÖS. Då åker föreningen på att ersätta golvet.I ditt fall, när en styrelseledamot eller en av styrelsen utsedd ansvarig på eget bevåg har pillat på värmen utan att ha erforderlig kunskap härom, och därmed orsakat skadan, ja, då borde medlemmen kunna hävda vårdslöshet eller uppsåt.

Föreningen får med andra ord täcka (betala för) skadan.