handdator

Visa fullständig version : Utöka med en styrelseledamot utan stämmans beslut


shato
2010-09-02, 00:09
Om bostadsrättsföreningen har en styrelse där det finns 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter, kan styrelsen besluta att utöka styrelsen med en ny styrelseledamot, t.ex. en suppleant blir styrelseledamot (6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter).

Admin
2010-09-02, 00:30
Nej, det kan styrelsen inte göra med mindre än att medlemmarna på årsstämman missat att ta beslut om antalet ledamöter i styrelsen, eller om ni skulle ha helt unika stadgar som medger detta... vilket jag inte tror är fallet.

Däremot kan styrelsen alltid adjungera utomstående, men oavsett vilket så kan antalet röster i styrelsen inte utökas.

MikHo
2010-09-04, 19:15
En liten detalj bara:

I många stadgar står det att styrelsen ska bestå av X-Y antal ledamöter och X-Y antal suppleanter.

I min förening står det 3-7 ledamöter och 3-7 suppleanter.
Exakta antalet väljs på stämman. Styrelsen kan alltså inte under året bestämma själva om antalet medlemmar i styrelsen.

Om en ledamot eller suppleant avgår i förtid kan alltså inte styrelsen själv välja in en ny ledamot eller suppleant. Detta val kan bara en stämma göra.

Nella
2010-09-15, 23:49
I min förening står det 3-7 ledamöter och 3-7 suppleanter.
Exakta antalet väljs på stämman. Styrelsen kan alltså inte under året bestämma själva om antalet medlemmar i styrelsen.

Om en ledamot eller suppleant avgår i förtid kan alltså inte styrelsen själv välja in en ny ledamot eller suppleant.. detta kan bara en stämma göra.

Vad händer hypotetiskt om fler skulle avgå, och om suppleanterna vill ta över en ledamots roll?

MikHo
2010-09-16, 22:41
Om ledamöterna ELLER suppleanterna blir färre än tre, som är det minsta antalet enligt stadgarna, ska det kallas till extrastämma... eftersom stadgarna kräver minst det antalet.

Om det fortfarande finns tillräckligt med ledamöter (inom stadgarnas bestämmelser) så ska en suppleant träda in på de styrelsemöten som förekommer för den ledamot som avgått från sitt uppdrag i förtid.