handdator

Visa fullständig version : Varning för Göta Energi


Admin
2010-08-31, 14:48
Jag har nix-spärrat min hemtelefon så det är numera inte så många telefonförsäljare som ringer hem till mig. Men idag ringde en telefonförsäljare (första gången) på min mobiltelefon (i strid med de etiska reglerna för telemarketing till konsumenter).

Han sålde el från Göta Energi (Kungälvsbaserat elhandelsbolag som ägs av det norska Hafslund). Telefon: 031-13529180.

Han påstod sig ha ett "fantastiskt" erbjudande för mig där jag skulle få köpa elen till inköpspris.

Skälet till att det var så "billigt" hävdade telfonförsäljaren, var att Göta Energi ville ha "bra referenser".
Vad han menade med detta kunde han inte förklara.
Skulle alla, från en sekundär telefon, ringa mig för att höra om jag rekommenderade Göta Energi?

Han hävdade att rörligt pris alltid är det mest lönsamma alternativet under en längre period, och att det fanns undersökningar som kunde bevisa detta.

Det fanns ingen bindningstid, sa han, men sedan framkom att uppsägningstiden var 3 månader (vilket de försöker dölja på Göta Energis hemsida).
Vad man än kallar det så blir det samma sak, dvs i detta fall en bindningstid på 3 månader.

Jag bad om skriftlig information, men han sa att för detta unika erbjudande så fick man ingen skriftlig information, utan man måste bestämma sig direkt.
Efter lite diskussion om detta så nämnde han att man alltid kan utnyttja sig av konsumentköplagen och då hade 14 dagar på sig att ångra sig från att brevet från Göta Energi med min beställning damp ner i brevlådan.

Sedan sa han att administrationskostnaden var olika beroende på elförbrukningen. Om man hade en elförbrukning under 2.000 kWh så var administrationskostnaden 35 kr per månad och annars 45 kr per månad.
Är det dyrare att fakturera om kunden slukar mer el?

Jag frågade då vad elpriset blev totalt, inklusive alla kostnader.
Svaret blev 95 öre/kWh.
En eller ett par gånger till frågade jag om detta verkligen inkluderade allt, vilket han svarade ja på.
Efter envist tjatande från mig så visade det sig lite senare att det inte alls var inklusive allt (adm.kostnaden var ej inräknad, och kanske annat).
Dvs till det pris han ville ge mig tillkommer 540 kr/år (minst).

Jag sa då att jag bara vid en snabb koll på datorn hittade ett pris (som verkligen var inklusive allt) på 1 kr/kWh.
Dvs betydligt dyrare att köpa el till "inköpspris" från Göta Energi än om jag skulle välja annan leverantör (som dessutom inte är oärlig).

Då tackade han för sig.

När jag efter telefonsamtalet kollade på Göta Energis hemsida så såg jag att detta "helt unika erbjudande, enbart för de 3.000 första kunderna i Malmö" inte var särskilt unikt. Vem som helst kan när som helst teckna detta avtal med el till "inköpspris";
El till inköpspris
Vi gillar raka rör, inget krångel eller komplicerade tjänster. Som elkund ska
du veta vad du betalar för, hur mycket och varför det kostar som det gör.
Därför har vi tagit fram El till inköpspris.
El till inköpspris innebär att du betalar samma pris som vi köper in elen för.
Ditt pris är vårt pris – inte ett öre mer!
Självklart följer det med massor av andra fördelar i elavtalet också, bekanta
dig med dem på denna sida och teckna dig sedan för El till inköpspris redan idag!
Jaha, och vilket företag skulle kunna överleva utan att tjäna något?

http://hotpot.se/Bild4/el-till-inkopspris.jpg

Det värsta är att nog många låter sig luras.

Bestäm dig aldrig för något som någon försöker sälja dig via telefon utan att först få skriftlig information, jämföra (t.ex. via elskling.se eller elpriskollen) och tänka igenom erbjudandet.

Se även;
Billigare el i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10780)

Tillägg:
I en jämförelse på elskling.se kommer Göta Energi som bäst på plats #202 (av 216) över de billigaste elleverantörerna.


Not.
Försäljare, marknadsförare och insamlare får med vissa undantag inte ringa till sådana privatpersoner (konsumenter) vars telefonnummer finns i NIX- Telefon.
Det uppringande företaget måste alltså alltid först kontrollera om numret finns i NIX- Telefon.


Var anmäler man vilseledande reklam och ojust marknadsföring?
Anmälan kan göras till KO;
Konsumentombudsmannen (http://www.konsumentverket.se/omkonsumentverket/KO/Sa-gor-du-en-anmalan/?WT.ac=Om+Kov-int/KO-bitr%c3%a4de/Anm%c3%a4lan)

och;
Reklamombudsmannen (http://reklamombudsmannen.org/)

och;
DM-nämnden (http://www.dm-namnden.org/Anmalan.aspx)


Tillägg #2:
Så här skriver NIX om problemet med marknadsföring till mobiltelefoner.
Kan jag spärra min mobiltelefon?
Mobiltelefonabonnemang kan inte spärras i NIX-Telefon. Detta betyder dock inte att försäljningssamtal till mobiltelefoner är tillåtna.

Enligt marknadsföringslagen (MFL) är inte tillåtet att skicka SMS och MMS till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket.

SWEDMA (http://www.swedma.se) (en intresseorganisation för företag som arbetar med direktmarknadsföring) och Sveriges Callcenter Förening (http://www.sccf.se)har tagit fram etiska regler för telemarketing till konsumenter. Enligt dessa är telefonsamtal i marknadsföringssyfte till mobiltelefonabonnemang som huvudregel inte tillåtna.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen och de etiska reglerna. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren och erbjudandet avser samma typ av varor eller tjänster.

Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon, och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Konsumenter kan anmäla företag som brutit mot ovanstående regler till Etiska nämnden för direktmarknadsföring (http://www.dm-namnden.org)(DM-nämnden).
DM-nämnden (som tar emot anmälningar angående direktreklam) är en branschdomstol inrättad av näringslivet med uppdrag att följa direktmarknadsföringens utveckling, påtala oacceptabla former och bidra till normbildning för framtida marknadsåtgärder.
Detta sker genom uttalanden av nämnden som publiceras på hemsidan.

totiki
2010-08-31, 17:10
Här är en ny variant på en annan scam.
Jag fick för 10000 gången meddelande från advokater om att jag ärvt 31 milj dollar. Jag brukar aldrig svara men just denna gången svarade jag "Great send me the money. Thanks"
Nästa dag blir jag kontaktad av några andra advokater som berättar att jag blivit utsatt för ett scam (som om jag inte visste det redan) utav dom skulle jag få 100.000 dollar i ersättning för att jag fått detta mail. Bara jag sände in mina kontaktuppgifter. Fiffigt, va.

Dom lär väl inte ge upp, nu när de förstått att det finns någon i andra ändan av min mailadress.

Admin
2010-09-01, 10:49
Ja, det var ju en annorlunda variant.
Själv har jag en check på 10.000 Euro som jag erhöll i en scam där jag roade mig med att driva det så långt att de skickade mig checken via DHL (vilket kostade dessa nigerianer i Holland en slant). :1:


Konsumentverket svarar enligt följande standardsvar på min anmälan av Göta Energis vilseledande marknadsföring;

Tack för ditt brev.

Konsumentverket/KO är den centrala myndigheten på konsumentområdet.
Verkets uppdrag är att arbeta förebyggande för att stärka konsumenternas ställning på marknaden, bl.a. genom att övervaka företagens marknadsföring och avtalsvillkor samt produkters säkerhet. Verket har även att bevaka att reglerna om distansavtal och prisinformation följs.

Anmälningar och synpunkter från allmänheten är mycket värdefulla och till stor hjälp i verkets tillsynsarbete. Din anmälan förs in i verkets ärendedatabas och kan komma att läggas till grund för ett tillsynsärende. För ett effektivt utnyttjande av resurserna ingriper Konsumentverket/KO när det är till störst nytta för konsumentkollektivet.

Konsumentverket/KO har inte i uppdrag att ge personlig rådgivning till enskilda konsumenter om rättigheter och skyldigheter. För hjälp i enskilda tvister kan du vända dig till den kommunala konsumentvägledningen. Kontakt­uppgifter till de kommuner som har konsumentvägledare finns på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se (http://www.konsumentverket.se/) under fliken Konsumentvägledare. På webbplatsen finns även mycket annan nyttig information för dig som konsument.

Har du en fråga som gäller bank eller försäkring kan du vända sig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, www.konsumentbankbyran.se (http://www.konsumentbankbyran.se/), eller Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternasforsakringsbyra.se (http://www.konsumenternasforsakringsbyra.se/). Gäller din fråga elmarknaden kan du kontakta Konsumenternas Elråd-givningsbyrå, www.elradgivningsbyran.se (http://www.elradgivningsbyran.se/). Vid frågor om telefoni och Internet finns Konsumenternas Tele- och Internetbyrå, www.ktib.se (http://www.ktib.se/).

Vid en tvist har du som konsument även möjlighet att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad; se vidare www.arn.se (http://www.arn.se/).

För Konsumentverket/KO

Registraturen

Eller för att uttrycka det på ren svenska;
KO lyfter inte ett finger utan låter Göta Energi fortsätta lura medborgarna.
I alla fall om inte 1.000, eller så, andra också skickar in en anmälan.