handdator

Visa fullständig version : Klander av stämma i brf, exempel/mall/tips


Admin
2010-08-30, 12:55
Jag har klandrat den senaste årsstämman i min brf pga att min lagstadgade frågerätt fråntogs mig och att mina motioner avvisades utan anledning.

För den som är intresserad, och kanske vill veta hur ett klander ska utformas, så har jag lagt ut klandret av stämman på följande webbsida;

Klander av årsstämma i bostadsrättsförening (http://hotpot.se/hsb-brf-klander-2010.htm)
Stämmoprotokoll årsstämma 2010 (http://hotpot.se/hsb-brf-stammoprotokoll-2010.htm)

Stämning utfärdades 2010-08-17.

Återstår nu att se hur mycket lagstiftningen egentligen är värd när det kommer till kritan.

Synpunkter är som alltid välkomna, positiva som negativa.

Se även;
Styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12665)

Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)

Admin
2010-11-15, 09:46
Efter att jag lämnade in en komplettering till mitt klander så ställde tingsrätten in den muntliga förberedelsen på obestämd tid.

Det är mycket text, men för den som vill se hur illa en styrelse, med stöd av HSB, kan behandla en stämma och motioner så tror jag det finns en hel del att lära sig här;
Komplettering, del 3 (http://hotpot.se/hsb-brf-klander-2010-del2.htm) - Huvuddokument för nedanstående bilagor
Bilaga 1 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-brf-klander-2010-del3-bil1.pdf) - Övergripande sammanfattning av ej behandlade motioner
Bilaga 2 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-brf-klander-2010-del3-bil2.pdf) - Brott mot generalklausulen – 6:13 + 7:16 LEF
Bilaga 3 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-brf-klander-2010-del3-bil3.pdf) - Avvisning av motion #23 och #72
Bilaga 4 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-brf-klander-2010-del3-bil4.pdf) - Frågor får ej ställas & styrelsen vägrar svara på frågor på stämman

I min komplettering klargjorde jag att det finns en prejudicerande dom i Högsta Domstolen som visar att motioner måste behandlas på stämman, och man kan inte avvisa motioner på det sättet som skedde på årsstämman i min förening. Jag tror det blir svårt för tingsrätten att ställa sig över HD.

Problemet med den muntliga förberedelsen är att den enbart går ut på att få den som klandrar att dra tillbaka sitt klander, och att förlikning ska uppnås så att domstolen slipper fatta något beslut. Det innebär i mitt fall att jag får sitta på tingsrätten där domare och motpartens ombud (styrelsens advokat) arbetar tillsammans för att försöka knäcka mig och få mig att dra tillbaka klandret.

Förutom den prejudicerande domen så innehåller mitt klander en massiv bevisning för alla de fel som begåtts av styrelse och mötesordförande/ombud. Min motpart har inte lyckats prestera ett enda hållbart argument till varför specifikt mina motioner inte ska behandlas och varför styrelsens upplysningsplikt inte gäller för just mina frågor. Dvs inget utöver ett stort antal ärekränkande personangrepp, och jag kan bara hoppas att domstolen inte fäster någon vikt vid dessa ärekränkningar samt direkta bevisbara lögner från styrelsen och dess ombud/mötesordförande.

Pensionär
2010-11-15, 14:30
Det är mycket text, men för den som vill se hur illa en styrelse, med stöd av HSB, kan behandla en stämma och motioner så tror jag det finns en hel del att lära sig här;
....inget utöver ett stort antal ärekränkande personangrepp, och jag kan bara hoppas att domstolen inte fäster någon vikt vid dessa ärekränkningar samt direkta bevisbara lögner från styrelsen och dess ombud/mötesordförande.

Bravo ! en stridshingst in action :1:

Fast personligen tycker jag ju att domstolen ska särskilt fästa sig vid dessa ärekränkningar samt direkta bevisbara lögner från styrelsen
samt utdömma de hårdaste straff man kan hitta i lagboken. :7:

Dido
2010-11-16, 11:49
Admin, jag har läst hela din tråd och alla inlägg till Ernst och Young.
Vi har ett ärende i min brf som inlämnades till Tingsrätten ang. en protest på en köpstämma som inte protokollfördes. Det har nu gått vidare till HD då både Tingsrätten och Hovrätten gick på en linje som var irrelevant i frågan och som det dessutom inte fanns stöd för i lagen - det avsåg medlems klagan vid köpstämma 2009. Men när ärendet lämnades in hade denna medlem bodelat och maken var ägare till bostadsrätten. Tingsätten hittade en skrivelse som sa att medlem som överlåtit sitt medlemskap till anhörig förlorat sin rätt att föra talan varför ärendet avfärdades. Vare sig Tingsrätten eller Hovrätten sa ett ord om huvudfrågan, att styrelsen underlät att protokollföra protesten.
Nästa ärende i vår förening gäller årsstämman där vi var 2 av 20 medlemmar som röstade emot ansvarsfriheten. Endast en av våra röster protokollfördes. När jag påtalade detta för ombildaren, som var stämmordförande, sa han att det var mycket olyckligt. Man måste ropa ut sin protest, det räcker inte med handuppräckning. Medlemmen som justerade det felaktiga protokollet, sa att hon såg att vi var två som röstade emot. På frågan om hur hon kunde intyga att protokollet var riktigt, sa hon att hon gjorde som vanligt: Bara skrev under!
När jag läser det du skrivit undrar jag vilka chanser vi har att få upprättelse?
I vår förening har dessutom ett antal andra felaktigheter skett som hör hemma i en annan tråd. Vi behöver nu en duktig brf-jurist som tar sitt arbete på allvar. Har Admin eller någon annan en kontakt till en bra person som vi kan anlita, tar jag gärna emot det.

Admin
2010-11-17, 12:28
Det har nu gått vidare till HD då både Tingsrätten och Hovrätten gick på en linje som var irrelevant i frågan och som det dessutom inte fanns stöd för i lagen - det avsåg medlems klagan vid köpstämma 2009.
Det är därför det är viktigt att vara väldigt tydlig i sin stämning. Ett bra sätt att bli detta är att pröva sitt ärende här i forumet först. Vi här i forumet kan naturligtvis omöjligen lösa alla tvister i bostadsrättsvärlden, men vi kan kanske leda in ärenden på rätt spår, så man inte ödslar ondöig tid i rättssystemets långsamt malande kvarnar.

Tingsätten hittade en skrivelse som sa att medlem som överlåtit sitt medlemskap till anhörig förlorat sin rätt att föra talan varför ärendet avfärdades. Vare sig Tingsrätten eller Hovrätten sa ett ord om huvudfrågan, att styrelsen underlät att protokollföra protesten.
Ja, tingsrätten måste pröva om rätt till behandling i domstolen finns, och innan denna förberedelse kan tingsrätt/hovrätt inte yttra sig i frågan som det egentligen handlar om.

Medlemmen som justerade det felaktiga protokollet, sa att hon såg att vi var två som röstade emot. På frågan om hur hon kunde intyga att protokollet var riktigt, sa hon att hon gjorde som vanligt: Bara skrev under!
Ja, det är tyvärr så illa det fungerar i de flesta föreningar. Justerarna tar inget ansvar utan de bara utses på måfå och utan några krav på sig. Därav vikten att föreningarna har stämmoprotokoll som kan läsas senast tre veckor efter stämman under vilken tid som helst på dygnet.

När jag läser det du skrivit undrar jag vilka chanser vi har att få upprättelse?
Tyvärr helt omöjligt för mig eller någon annan att svara på utan att känna till samtliga parametrar. Men är det två av 20 som röstat emot ansvarsfrihet så är det så och det spelar ingen roll vad det står i stämmoprotokollet. Det handlar ju bara om bevisföring, och vad jag kan se så har ni de bevis som behövs.
Om ansvarsfrihet (http://hotpot.se/hsb-ansvarsfrihet.htm).

Vi behöver nu en duktig brf-jurist som tar sitt arbete på allvar. Har Admin eller någon annan en kontakt till en bra person som vi kan anlita, tar jag gärna emot det.
Nej tyvärr, jag har till dags dato inte hittat eller ens hört talas om någon jurist som är duktig inom området bostadsrätter.


Fast personligen tycker jag ju att domstolen ska särskilt fästa sig vid dessa ärekränkningar samt direkta bevisbara lögner från styrelsen samt utdömma de hårdaste straff man kan hitta i lagboken
Ja, tänkte inte på det. Men det har du ju rätt i. :1:

Admin
2010-12-25, 14:39
Klandret av årsstämman i min brf (april 2010) - där frågor ej fick ställas/avvisades och där specifikt mina motioner avvisades - rullar långsamt framåt.
Åtta månader har passerat och nu är frågan om klandret hinner avgöras innan det är dags för en ny årsstämma.

Har som svar på advokatens senaste skrivelse lagt till några dokument som i princip täcker det viktigaste av allt jag tidigare skrivit, och som man får hoppas är spiken i kistan för den lögnaktiga styrelsen.

Komplettering (http://hotpot.se/hsb-brf-klander-2010-del5.htm), del 5
Bil. 1 - Svar på styrelsens (via Engstrand) skrivelse #2 (http://hotpot.se/hsb-brf-klander-2010-del5-bil1.htm) (11 sidor)
Bil. 2 - Kopia av bil. 2, 2010-10-13, här intygat att innehållet är korrekt (http://hotpot.se/hsb-brf-klander-2010-del5-bil2.htm) (7 sidor)
Bil. 3 - Om styrelsens vägran att svara på frågor och förhindrade att ställa frågor (http://hotpot.se/Pdf/hsb-brf-klander-2010-del5-bil3.pdf) (5 sidor)

Sandlådan
2010-12-25, 18:53
Problemet med den muntliga förberedelsen är att den enbart går ut på att få den som klandrar att dra tillbaka sitt klander, och att förlikning ska uppnås så att domstolen slipper fatta något beslut. Det innebär i mitt fall att jag får sitta på tingsrätten där domare och motpartens ombud (styrelsens advokat) arbetar tillsammans för att försöka knäcka mig och få mig att dra tillbaka klandret.
Det är en oerhört allvarlig anklagelse Admin kommer med när du påstår att domare i tingsrätten arbetar tillsammans med föreningens ombud för att "knäcka dig". Vad stödjer du detta påstående på? Vilka är dina bevis?

Jag har själv erfarenhet av att föra min egen talan i tvistemål och jag har inte bemötts med annat än respekt och korrekthet av domaren i målet.

När det gäller klandret är det omöjligt att förstå någonting eftersom motpartens svaromål saknas. Varför har du valt att bara publicera din syn på saken?

Admin
2010-12-25, 20:00
Det är en oerhört allvarlig anklagelse Admin kommer med när du påstår att domare i tingsrätten arbetar tillsammans med föreningens ombud för att "knäcka dig". Vad stödjer du detta påstående på? Vilka är dina bevis?
Jag har också en del erfarenhet inom detta område, och det är inte minst på denna jag grundar min kunskap om detta. Vet inte hur många klander du har erfarenhet av men det är så det fungerar. Det är ren information och tro på mig eller inte. Spelar ingen roll för min del. Tror dock det är allmänt känt att den muntliga förberedelsen är till för att komma till förlikning. Det är liksom så systemet fungerar i grunden.

När det gäller klandret är det omöjligt att förstå någonting eftersom motpartens svaromål saknas. Varför har du valt att bara publicera din syn på saken?
Du måste nog läsa lite mer noga. Varje ord motparten yttrat är med exakt som det är formulerat och tydligt markerat.

Sandlådan
2010-12-25, 21:00
Jag har också en del erfarenhet inom detta område, och det är inte minst på denna jag grundar min kunskap om detta. Vet inte hur många klander du har erfarenhet av men det är så det fungerar. Det är ren information och tro på mig eller inte. Spelar ingen roll för min del. Tror dock det är allmänt känt att den muntliga förberedelsen är till för att komma till förlikning. Det är liksom så systemet fungerar i grunden.
Förlikning används av tingsrätterna vid civilmål, som ett sätt att få parterna att komma överens och kan stadfästas i en dom om parterna så önskar.
Förlikning är inte per se till nackdel eller fördel för någon av parterna.

Har du JO-anmält tingsrätten för de maktmissbruk, för att de försöker "knäcka dig", som du hävdar sker?

Du måste nog läsa lite mer noga. Varje ord motparten yttrat är med exakt som det är formulerat och tydligt markerat.

Vi uppmanas att vara tydliga och läsliga i detta forum?
Varför inte föregå med gott exempel och publicera yttrandena i sin helhet i stället för som nu i lösryckta meningar? Vad har du utelämnat och varför?

Admin
2010-12-25, 21:16
Förlikning används av tingsrätterna vid civilmål, som ett sätt att få parterna att komma överens och kan stadfästas i en dom om parterna så önskar.
Förlikning är inte per se till nackdel eller fördel för någon av parterna.
En förlikning innebär att man inte tar ställning i sakfrågan. Om det är positivt/negativt för vem kan diskuteras, och kan naturligtvis variera beroende på omständigheterna. I de fall jag är bekant med har det varit till avsevärd fördel för motparten.

Dock är det viktigt att känna till vad jag tog upp så att man är förberedd på vad som kommer att hända när det är dags för förlikning.

Har kollat upp domaren som har tilldelats mitt klander, och han verkar vara en juste person. Ingen gammal stofil. Verkar ärlig och uppriktig. Och har dessutom en juridisk utbildning i bagaget. Och har dessutom hanterat mitt klander klanderfritt så här långt... även om tiden rinner iväg.

Har du JO-anmält tingsrätten för de maktmissbruk, för att de försöker "knäcka dig", som du hävdar sker?
Nej, känner inte att det skulle ge mig något.

Vi uppmanas att vara tydliga och läsliga i detta forum?
Mjae, min kommentar var kanske mest riktad till dig eftersom det var vad frågan handlade om. Lätt att missa saker och det händer mig också med jämna mellanrum, men i det här fallet blev jag lite förvånad eftersom jag personligen tyckte att det så tydligt framgick vad styrelsen och styrelsens försvarsadvokat/mötesordförande svarat.

Varför inte föregå med gott exempel och publicera yttrandena i sin helhet i stället för som nu i lösryckta meningar? Vad har du utelämnat och varför?
Jag kan tyvärr inte skriva mer vad styrelsen svarat än vad styrelsen svarat.
Självfallet skulle jag - som en exceptionellt ärlig person - aldrig kunnat utelämna ett ord. Om jag inte är 100 % ärlig - vilket jag alltid är - så hade jag tappat min trovärdighet. Så jag är alltid 100% ärlig och försöker aldrig föra någon bakom ljuset. Då skulle syftet med detta forum vara förlorat.

Motpartens två svar är inbakat i sin helhet i komplettering, del 2, bil. 1+3 samt del 5, bil. 1. Inget exkluderat. Vem som helst kan t.ex. hämta ut handlingarna när som helst, så håll med om att man måste vara bra korkad om man skulle utelämna något som står i offentliga handlingar.

Sandlådan
2010-12-25, 21:35
Har kollat upp domaren som har tilldelats mitt klander, och han verkar vara en juste person. Ingen gammal stofil. Verkar ärlig och uppriktig. Och har dessutom en juridisk utbildning i bagaget. Och har dessutom hanterat mitt klander klanderfritt så här långt... även om tiden rinner iväg.

Här verkar vi vara överens om hur vi ser på domare. :60:
Eller anser du fortfarande att domaren arbetar tillsammans med föreningens ombud för att "knäcka dig"?

Jag kan tyvärr inte skriva mer vad styrelsen svarat än vad styrelsen svarat.
Självfallet skulle jag - som en exceptionellt ärlig person - aldrig kunnat utelämna ett ord. Om jag inte är 100 % ärlig - vilket jag alltid är - så hade jag tappat min trovärdighet. Så jag är alltid 100% ärlig och försöker aldrig föra någon bakom ljuset. Då skulle syftet med detta forum vara förlorat.

Motpartens två svar är inbakat i sin helhet i komplettering, del 2, bil. 1+3 samt del 5, bil. 1. Inget exkluderat. Vem som helst kan t.ex. hämta ut handlingarna när som helst, så håll med om att man måste vara bra korkad om man skulle utelämna något som står i offentliga handlingar.

Jag ber om ursäkt för att jag formulerade mig fel. Min avsikt var inte att ifrågasätta dig, utan jag tror att du är helt ärlig precis som du säger. :9:

Jag tycker dock att det vore värdefullt att få ta del av motpartens skrifter i sin helhet här på forumet, eftersom det då blir avsevärt lättare att själv bilda sig en uppfattning om dem. Ett av detta forums syften är ju att vi ska lära oss av varandras erfarenheter.

Admin
2010-12-26, 15:29
Här verkar vi vara överens om hur vi ser på domare.
Det jag beskrev om denna specifika domare är inte hur jag ser på domare rent generellt. Och egentligen var min tidgare gjorda observation och upplysning här inte heller en beskrivning av hur jag generellt ser på domare.
Jag säger mer att det finns rötägg i denna bransch, precis som i alla andra. Och att det inte finns någon kontroll av domstolarna, utöver JO som i princip aldrig har möjlighet att ingripa på något sätt, gör nog att det finns en stor mängd fler dåliga domare än vad det hade behövt finnas om rättssystemet fungerat lite bättre.

Som vi kunnat läsa i media så begår även domare brott.

Om jag får lite tid över en vacker dag så ska jag berätta en historia om en domare där denna historia nog kommer att få nackhåren att resa sig på de flesta. Den som innan denna historia från verkligheten hade tilltro till det svenska rättsystemet lär få sig en rejäl tankeställare!

Eller anser du fortfarande att domaren arbetar tillsammans med föreningens ombud för att "knäcka dig"?
Grunden i rättssystemet gör ovillkorligen den muntliga förberedelsen av klandret att domare och föreningen/föreningens ombud arbetar mot samma mål. Det är ofrånkomligt, tyvärr. Och ju mer omfattande ett klander är desto tuffare lär det av naturliga skäl bli för den som klandrar stämman.

Vad som gäller specifikt för denna domare i mitt klander vet jag inte säkert förrän dom fallit, även om han skött sig exemplariskt så här långt. Jag har inte haft någon som helst personlig kontakt med honom. Det enda jag vet är från vad jag läst att han själv och domstolarna skrivit om honom. Om detta stämmer så värnar han om människors rättigheter.

Jag ber om ursäkt för att jag formulerade mig fel. Min avsikt var inte att ifrågasätta dig, utan jag tror att du är helt ärlig precis som du säger.
Tack för detta. Det är ju så att i vissa kretsar uppfattas tyvärr detta forum som besvärande för vissa personer, och skulle jag säga något felaktigt så finns det en hel del som inte skulle försitta sin chans att snabbt registrera sig i forumet och trycka på detta.

Jag tycker dock att det vore värdefullt att få ta del av motpartens skrifter i sin helhet här på forumet, eftersom det då blir avsevärt lättare att själv bilda sig en uppfattning om dem. Ett av detta forums syften är ju att vi ska lära oss av varandras erfarenheter.
Jag förstår hur du tänker. Men jag valde denna metod av flera anledningar och den främsta är att det finns inte ett vettigt ord som yttrats av styrelsen och dess ombud (styrelsens allierade stämmoordförande och försvarsadvokat). Det är ren rappakalja från första till sista ord. Detta helt obegripliga svammel (4 + 2 sidor) och uttryckliga hat mot mig förtjänar inte två separata dokument. Varje mening från ombud/styrelse är i mitt klander citerad som allra minst två gånger, ibland 3-5 gånger. Och i princip varje mening är kommenterad minst en gång av mig. Därmed kan man få ett bättre grepp om vad som gäller och vad sanningen egentligen är. T.ex. att jag i ett dokument enbart kommenterat specifikt styrelsens och ombudets allvarliga kränkningar av mig och rena - enkelt bevisbara - lögner, helt fristående från själva klandret.
Men det kan hända att jag ändå i ett senare skede kommer att följa ditt förslag och lägga in styrelsens/ombudets två dokument i sin helhet.

Detta klander ska ses som dels en kurs i vad som gäller i bostadsrättsföreningar och dels en kurs för hur medlemmar kan bemöta maktfullkomliga styrelser och hävda sina grundläggande rättigheter. Det är väldigt mycket text, men för den som verkligen vill lära sig om medlemmarnas absolut mest grundläggande rättigheter så vill jag hävda att det inte finns några dokument som någonsin beskrivit dessa bättre än här (plus i den kommande sammanfattningen).

tette
2010-12-26, 18:34
Jag måste lägga mig i med den erfarenhet jag har av att klandrat en stämma.
jag och min kompis kommer den den muntliga förhandlingen, Ulf Skorup, föreningens ombud sitter i 2ett trevligt samtal med Tingsrättnotarien".
Det jag hör var att det var länge sedan de sågs, och diskussion om vilka som arbetar för Skorup nu förtiden.

Skorup säger mitt i förhandlingen att han "skall ruinera mig" om jag inte lägger ner klandret, finns i brev från min kompis, tyvärr i min andra data som havererat.

Skorups advokatbyrå hade ordnat så ny extra stämma stämma hade hållits veckan innan den muntliga förberedelsen, så all udd var borta, då ny styrelse var vald på extrastämman. Vilket jag hade klandrat stämman för att man valde en grupp av 3 förslag av grupper tillstyrelse.

Skorup är kanske som ni vet en av de som föreslår lagtexter tillbostadsrätts o hyreslagen.

Han kostar2600kr per timme, så det var ingen billig "förlikning" för föreningen.

Men det är ju bara att skriva i årsredovisningen att föreningen hade mycket stora kostnader för att det finns "besvärliga medlemmar".

Jag skall leta upp protokollet för denna muntliga förhandling förlikning/nerläggning på grund av ovan nämnda med extra styrelseval.

tette
2010-12-26, 21:34
Tillägg till förra inlägget. Min kompis skrev till Tingsrätten avseende som han tyckte det hot om att "ruinera mig" om jag drev ärendet vidare.
Han fick aldrig något svar på sitt brev.