handdator

Visa fullständig version : Ny ordförande - fråga först?


Hallmat
2010-08-17, 12:48
Då vår nuvarande ordförande snart flyttar från huset måste vi inom kort anordna ett medlemsmöte och välja en ny.

Av 13 medlemmar i föreningen finns det endast fyra tänkbara kandidater. Min tanke är att innan jag kallar till detta möte fråga dessa först och se vem som kan vara intresserad. Sen på själva mötet bara säga att denna person är tillfrågad, har accepterat och undra om det är någon av övriga medlemmar som motsätter sig detta.

Min fråga är om man ”får” göra så här eller om man måste ta upp frågan på just mötet? Dessa fyra är väl medvetna om en ny ordförande måste väljas och måste inse att de faktiskt är de enda kandidaterna. Men ändå kan de säkert känna sig ”överrumplade” av frågan om den ställs på mötet. Jag vill alltså gärna ha denna punkt klar innan mötet.

Trötter
2010-08-17, 13:11
Jag vet inte om du har kollat stadgan. Där brukar vara angivet hur ordförande utses. De alternativ jag känner till. Att stämman utser ordförande eller att styrelsen utser en ordförande inom sig.

Om styrelsen utser en ordförande inom sig, då behövs ingen extrastämma för att utse en ny ordförande inom styrelsen. Men om det skall tas upp nya ledamöter i styrelsen för att ersätta vakanser, då krävs det troligen att en stämma hålls där medlemmarna får på verka valet av ledamot.

Att föreslå vid tillsättande av nya ledamot i styrelsen vid en extrastämma är helt acceptabelt. En alternativ idé. Ni skulle går ut med information om att det behövs en ny ordförande i föreningen och att ni har för avsikt att kalla till extrastämma. Innan kallelsen och dagordningen till stämman går ut kan ni ha en nomineringsperiod på några eller någon vecka. Detta ger övriga medlemmar möjligheter att komma med förslag.

Jag ser förövrigt att ni är en liten förening med enbart 9 lägenheter. Det gör förhoppningsvis mycket enklare när ni ska utse/hitta en lämplig styrelseledamot/ordförande.

Hallmat
2010-08-17, 13:42
I stadgan står det att styrelsen utses på årsstämman och att styrelsen sedan inom sig fördelar posterna ordförande, sekreterare och kassör. Men en sekreterare och en kassör finns - det är en ordförande vi behöver.

Alla känner till att en ny ordförande ska väljas. Jag kallade till möte i maj, men det ställdes in då vi kom överens om att den gamla ordföranden skulle stanna till dess hon flyttar. Men nu är det dags för detta så en ny behövs på posten.

Jag tolkar ditt svar som att det är OK att tillfråga enbart dessa fyra kandidater och sedan presentera den som accepterat på medlemsmötet och där fråga om någon har något att invända.

clabbe
2010-08-17, 14:01
Men det är styrelsen, inte stämman som utser ordföranden.Så på er stämma ska ni göra fyllnadsval till styrelsen, inte ett ordförande-val. Sen utser styrelsen ordförande.

Trötter
2010-08-17, 14:01
Det är ok att föreslå ledamöter vid stämma där nya ledamöter skall tas upp i styrelsen. Jag tror inte det är nödvändigt att ange i kallelsen vilka/vilken som föreslås till stämman för att ingå i styrelsen. Stämman anger ju genom sin exklusiva makt om ett förslaget skall bifallas eller ej.

Det ni bör tänka på efter val av nya styrelseledamöter på stämma, att efter stämman bör den nya styrelsesammansättningen konstitueras och registreras vid bolagsverket.

Hallmat
2010-08-17, 14:33
Ja, vi kan givetvis välja att skriva ”val av styrelseledamot” istället för ”val av ordförande”. Men det blir bara en lek med ord. Den som är sekreterare idag vet jag inte vill bli ordförande. Själv är jag kassör och det finns ingen anledning att föra över kassörens uppgifter på någon annan med alla dess praktiska bekymmer (adressändringar för fakturor o.dyl.) och att jag blir ordförande. Så då är det väl enklast att välja en ordförande direkt? Vad spelar det för roll, så länge den tillfrågade är medveten om att det gäller just ordförandeposten?

För ni menar väl inte att jag, sekreteraren + en suppleant (som styrelsen består av idag) själva kan tillfråga och välja en ordförande (eller en styrelseledamot då) utan att ha ett medlemsmöte?

clabbe
2010-08-17, 14:51
Ni kan (om ni är beslutsföra) utse en ny ordförande bland de befintliga ledamöterna.

Hallmat
2010-08-17, 15:35
Ni kan (om ni är beslutsföra) utse en ny ordförande bland de befintliga ledamöterna.De befintliga ledamöterna? De är ju bara två, jag och sekreteraren (?)

Du menar väl att jag, sekreteraren och en suppleant (den enda som finns för tillfället) tillsammans blir beslutsmässiga och kan utse en ny ordförande efter att ha tillfrågat denne?

Trötter
2010-08-17, 20:05
Styrelsens befogenheter ligger i att förvalta föreningens tillgångar med medlemmarnas ekonomiska intressen som enda mål.

Styrelsen kan inom sig utse de ledamöter som ska vara ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig mm. Styrelsen kan inte utse nya ledamöter att företräda föreningen. Det är bara medlemmarna som kan utse nya ledamöter till styrelsen vid föreningsstämma.

clabbe
2010-08-17, 20:28
De befintliga ledamöterna? De är ju bara två, jag och sekreteraren (?)

Du menar väl att jag, sekreteraren och en suppleant (den enda som finns för tillfället) tillsammans blir beslutsmässiga och kan utse en ny ordförande efter att ha tillfrågat denne?

Om jag fattar det rätt så är ni 3 ordinarie ledamöter inkl. avgående ordförande samt en suppleant i styrelsen?

Enligt lagen om ekonomiska föreningar är en styrelse beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

För er del är ni då beslutsföra om 2 av 3 ordinarie eller 2 ordinarie plus en suppleant fattar beslut. (Så tolkar jag lagens skrivelse).

Ni 2 och suppleanten kan alltså - om ni vill - bland er tre utse en ny ordförande, en kassör och en sekreterare.

Hallmat
2010-08-17, 22:23
Om jag fattar det rätt så är ni 3 ordinarie ledamöter inkl. avgående ordförande samt en suppleant i styrelsen?

Enligt lagen om ekonomiska föreningar är en styrelse beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

För er del är ni då beslutsföra om 2 av 3 ordinarie eller 2 ordinarie plus en suppleant fattar beslut. (Så tolkar jag lagens skrivelse).

Ni 2 och suppleanten kan alltså - om ni vill - bland er tre utse en ny ordförande, en kassör och en sekreterare.
Problemet är bara att suppleanten är min hustru....Så hon kan inte bli ordförande.

Nuvarande ordförande har redan avgått. I dagsläget är vi alltså två ordinarie ledamöter och en suppleant. Den som tidigare var suppleant nr 2 har flyttat.

Med andra ord är vi tillbaka till min utgångsfråga. Vi behöver alltså ha ett extra möte där vi utser en ordförande.

Borättexperten
2010-08-18, 14:40
Krångla inte till det!
Gör precis som du har tänkt Hallmat, så blir det bra!
Det är ju en så liten förening att det inte går att göra på så värst många andra sätt. Jag har ju förstått att ni vill rekrytera en ny ordförande, så hittar ni någon ska ni bara vara glada. :10:

Pensionär
2010-08-18, 18:10
Krångla inte till det!
Gör precis som du har tänkt Hallmat, så blir det bra!
:

Spontant tycker man ju att det är ett rimligt råd, och enkel lösning. Men en stunds eftertanke gör mig mera osäker. Varför inte direkt lära sig och följa regelverket. I denna sak någorlunda enkelt.
a Låt stämman välja en ny styrelserepresentant (ordinarie).
b styrelsen, som nu har full styrka väljer på nästa styrelsemöte sin ordförande, precis så som det står i regelverket. Då har ni lärt er lite till. Det blir svårare sen. Det kan jag garantera. :(

Hur var det, ordinarie ledamoten Hallmats hustru är suppleant ? Nu blir även jag lite ängslig. Visst är det bra att ha sin hustru med sig, men kanske inte just i styrelsen.
Se Styrelsemedlemmar i samma familj (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12195)
Jag tror ni har lite jobb kvar.
Eller har du planer på att få in hela familjen ? :1: Go on! Det var väl ytterligare en suppleant som skulle ersättas?

Trötter
2010-08-18, 22:25
Spontant tycker man ju att det är ett rimligt råd, och enkel lösning. Men en stunds eftertanke gör mig mera osäker. Varför inte direkt lära sig och följa regelverket. I denna sak någorlunda enkelt.
a Låt stämman välja en ny styrelserepresentant (ordinarie).
b styrelsen, som nu har full styrka väljer på nästa styrelsemöte sin ordförande, precis så som det står i regelverket. Då har ni lärt er lite till. Det blir svårare sen. Det kan jag garantera. :(

Hur var det, ordinarie ledamoten Hallmats hustru är suppleant ? Nu blir även jag lite ängslig. Visst är det bra att ha sin hustru med sig, men kanske inte just i styrelsen.
Se Styrelsemedlemmar i samma familj (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12195)
Jag tror ni har lite jobb kvar.
Eller har du planer på att få in hela familjen ? :1: Go on! Det var väl ytterligare en suppleant som skulle ersättas?

Håller med dig Pensionär. Följ lag och stadga med ytterst noggrannhet.

Om man börjar att tulla på reglerna som t.ex. HSB. Då kommer problemen som ett brev på posten. Jag talar av egen erfarenhet.

Människan är av naturen funtad för att försöka hitta genvägar och förenklingar. Många gånger funkar det men i bland leder det till katastrof.

Jag har fått den uppfattningen att många amatörstyrelser aldrig tittar i varken stadgan eller lag texterna för att se om besluten överensstämmer med författningen.

MikHo
2010-08-18, 23:53
Håller med dig Pensionär. Följ lag och stadga med ytterst noggrannhet.

Om man börjar att tulla på reglerna som t.ex. HSB. Då kommer problemen som ett brev på posten. Jag talar av egen erfarenhet.

Människan är av naturen funtad för att försöka hitta genvägar och förenklingar. Många gånger funkar det men i bland leder det till katastrof.

Jag har fått den uppfattningen att många amatörstyrelser aldrig tittar i varken stadgan eller lag texterna för att se om besluten överensstämmer med författningen.

Håller med föregående talare och Pensionär.

Skriv kallelse till extra stämma.
Fyllnadsvälj en ordinarie och en suppleant.
På konstituerande möte efter stämman utser styrelsen själv ordförande, sekreterare och kassör.

Då har ni följt stadgarna. Även om "alla" vet om att valet av ordinarie ledamot på stämman kommer att väljas till ordförande på det konstituerande mötet så bryter ni inte mot någon lag/regel/stadga.

Hallmat
2010-08-19, 09:54
Ett konstituerande möte förstår jag vitsen med om en helt ny styrelse väljs. Även om det i våra stadgar står att ”styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassaförvaltare” så står det ingenting om aktuell situation, alltså när en av dessa poster helt plötsligt blir vakant. Visst, egentligen ska väl då en av suppleanterna träda in men nu är det ju så olyckligt att den enda kvarvarande suppleanten är min hustru.

”Pensionär” kan raljera hur mycket han vill om hur dumt detta är men om man inte vet hur sammansättningen av våra dåvarande (vid årsmötet) 12 medlemmar såg ut så ska man inte uttala sig. Det var knappt så att det gick att få ihop en styrelse då. Nu har vi fyra nyinflyttade i huset att välja mellan och någon av dem måste acceptera att bli ordförande – eller "ledamot" om ni så vill.

Jag tycker också att man ska följa stadgar, regler och lagar. Före mig var det ingen i dåvarande styrelse som följde nånting – man bröt både mot stadgar och lagar som man behagade. Jag upptäckte t.ex. bara för några dagar sedan att föreningen inte ens har en giltig lägenhetsföreteckning.

Jag kommer inom kort gå ut med en förfrågan till de enda tänkbara kandidaterna för en styrelsepost och kolla vem som kan tänka sig att axla manteln som föreningens ordförande. Att kalla det för något annat vore att ljuga. De vet ju att det är föreningens ordförande som avgått. Förhoppningsvis får jag en frivillig som sedan presenteras på det extra möte jag kallar till. Jag kan inte se att detta skulle vara ”regelvidrigt” på något sätt. Och visst, vi ska väl sedan ha ett styrelsemöte och då kan man väl protokollföra att jag är kassör, J är sekreterare och NN ordförande. Men att ha ett möte endast för att fördela styrelseposterna är bara fånigt.

totiki
2010-08-19, 10:11
"Jag kommer inom kort gå ut med en förfrågan till de enda tänkbara kandidaterna för en styrelsepost och kolla vem som kan tänka sig att axla manteln som föreningens ordförande. Att kalla det för något annat vore att ljuga. De vet ju att det är föreningens ordförande som avgått. Förhoppningsvis får jag en frivillig som sedan presenteras på det extra möte jag kallar till. Jag kan inte se att detta skulle vara ”regelvidrigt” på något sätt. Och visst, vi ska väl sedan ha ett styrelsemöte och då kan man väl protokollföra att jag är kassör, J är sekreterare och NN ordförande. Men att ha ett möte endast för att fördela styrelseposterna är bara fånigt."

Det låter väl bra. Enkelt är att ha konstituerande möte i direkt anslutning till extra mötet, med denna enda punkt. Annars går det bra att ha den som första punkt i nästa ordinarie styrelsemöte som du själv föreslår.

Däremot är det svårare att förstå att du söker en ordförande officiellt, era stadgar säger ju att styrelsen fördelar posterna inom styrelsen, det måste vara en ledamot. Då kan det ju vara bra att ha ett konstituerande möte för att ni skall kunna komma överens om fördelningen av posterna. Kanhända kan din fru väljas till ordinarie ledamot på extra mötet, ifall mötet anser det vara en bra idé, och en ny suppleant väljas? Kanhända kan posterna omfördelas på annat sätt för att styrelsen skall kunna fungera igen?
Du verkar ha låst dig vid att du skall vara kassör och nuvarande sekreterare skall fortsätta med sin uppgift under alla förhållanden och en ny ordförande väljas.
Eventuellt kanske alla måste byta poster för att det skall fungera tillfredställande.

Hallmat
2010-08-19, 10:38
Jag söker en ordförande mycket av praktiska skäl.

Som kassör kommer alla fakturor till mig - det är en väldans massa adressändringar som måste göras om någon annan ska ta detta uppdrag. Dessutom har ett bokföringsprogram inköpts, som har installerats hos mig och som som jag ägnat mycket tid till att lära mig. Dessutom tycker jag kassörsjobbet är hyfsat kul.

Sekreteraren har inget intresse av att bli ordförande. Det vet jag. Han hade egentligen inget intresse av att bli sekreterare heller, men var den enda vi kunde välja.

Att stuva om bland ledamöterna på en extrastämma är väl också ett stadgebrott? Ledamöter väljs på två år och suppleanter på ett år. Och detta görs, enligt stadgarna, endast på ordinarie föreningsmöte.

Pensionär
2010-08-19, 11:18
”Pensionär” kan raljera hur mycket han vill om hur dumt detta är men om man inte vet hur sammansättningen av våra dåvarande (vid årsmötet) 12 medlemmar såg ut så ska man inte uttala sig. Det var knappt så att det gick att få ihop en styrelse då.

Ber om ursäkt Hallmat, broder i förskingringen,
jag ville bara framhäva vårt tydliga släktskap!

Tanken var icke att framhäva någon dumhet, utan att just i detta sammanhang påpeka att man kanske snällt borde hålla sig till gällande regelverk.
Som du kanske noterat har jag i andra trådar markerat viss lust och läggning åt att vilja hoppa över staketet, eftersom regelverket enligt min och många andras uppfattning alltför ofta utgör ett hinder för oss som önskar driva föreningen så som ursprungligen var tänkt. Dvs att tillsammans, och i demokratiska former ta hand om huset.
Ett utslag av min helt normala dårskap, att ständigt vilja skämta om allvarliga ting, även när en skvätt tårar kanske vore mera på sin plats. Som tur är finns det ett helt koppel av sansade och kunniga medhjälpare på forat. :8: :7:

clabbe
2010-08-19, 11:43
Att stuva om bland ledamöterna på en extrastämma är väl också ett stadgebrott? Ledamöter väljs på två år och suppleanter på ett år. Och detta görs, enligt stadgarna, endast på ordinarie föreningsmöte.

Om era stadgar säger att ledamöter och suppleanter enbart kan väljas på ordinarie föreningsstämma - ja då sitter ni ju i skiten ärligt talat.

Visst måste stadgarna medge att behandla ärendet "val av ledamot" eller "val av suppleant" på en extra stämma? Ett fyllnadsval för den tid som den som avträtt skulle ha suttit.

Trötter
2010-08-19, 11:47
Jag söker en ordförande mycket av praktiska skäl.

Som kassör kommer alla fakturor till mig - det är en väldans massa adressändringar som måste göras om någon annan ska ta detta uppdrag.Ett litet tips: När det gäller föreningens postgång, då föreslår jag att ni i föreningen fixar en postlåda eller liknande där föreningens post adresseras till. Då sliper ni göra adressändringar i framtiden om det skulle bli så att någon annan tar i mot posten


Dessutom har ett bokföringsprogram inköpts, som har installerats hos mig och som som jag ägnat mycket tid till att lära mig. Dessutom tycker jag kassörsjobbet är hyfsat kul.
Ett litet påpekande: Att föreningen köper in typ dator, mjukvara som ert bokföringsprogram och att man applicerar detta hemma hos en medlem är behäftat med en vis risk. Enligt bokföringslagen skall bokföringen förvaras på ett betryggande sätt. Jag vet inte om du har ett säkerhetsskåp där du kan förvara alla handlingar och dator som hör till bokföringen. Om det skulle börja och brinna eller att bokföringen förstörs på något sätt då kan det anses som bokföringsbrott om man inte har vidtagit de åtgärder som finns att tillgå för att förhindra att bokföringen förstörs eller försvinner.

Sekreteraren har inget intresse av att bli ordförande. Det vet jag. Han hade egentligen inget intresse av att bli sekreterare heller, men var den enda vi kunde välja. Min åsikt är att denna post är den absolut viktigast i hela styrelsen. Och varför, jo dokumentationen som styrelsen producerar är juridiskt bindande och kan ligga till grund vid en eventuell tvist i föreningen.

Att stuva om bland ledamöterna på en extrastämma är väl också ett stadgebrott? Ledamöter väljs på två år och suppleanter på ett år. Och detta görs, enligt stadgarna, endast på ordinarie föreningsmöte. Nej det är ingen överträdelse mot stadgan eftersom stämman alltid är det högsta beslutande organet i föreningen och kan fatta beslut om att göra förändringar i styrelsen när det finns anledning.>>>>>>>>>>>>

kluringen
2010-08-19, 12:02
Håller med Clabbe.

Egentligen behöver ni inte göra annat än att anmäla styrelsens nya sammansättning till Bolagsverket och avvakta nästa ordinarie möte.

Suppleanter är till för att kunna träda in som ordinarie vid behov. Ni låter helt enkelt suppleanten träda in som ordinarie och utser denne eller någon annan av er tre till ordförande. Blir arbetsbelastningen för tung för er tre kan ni om ni vill adjungera en/flera medlemmar som vill hjälpa till. En adjungerad får inte träda in som ordinarie, det är skillnaden när ni är en suppleant kort.

Hallmat
2010-08-19, 12:56
Visst måste stadgarna medge att behandla ärendet "val av ledamot" eller "val av suppleant" på en extra stämma? Ett fyllnadsval för den tid som den som avträtt skulle ha suttit. Hm, då måste den lydelsen finnas under meningen "På extra föreningssammanträde skola förekomma endast de ärenden, för vilka sammanträdet utlysts och vilka angivits i kallelsen till detsamma"

Något specifikt om att man får välja ledamot eller suppleant på extra möte står inte.

Annars står det i våra, och i alla stadgar jag läst, att "Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma".

Hallmat
2010-08-19, 13:00
Suppleanter är till för att kunna träda in som ordinarie vid behov. Ni låter helt enkelt suppleanten träda in som ordinarie och utser denne eller någon annan av er tre till ordförande. Blir arbetsbelastningen för tung för er tre kan ni om ni vill adjungera en/flera medlemmar som vill hjälpa till. En adjungerad får inte träda in som ordinarie, det är skillnaden när ni är en suppleant kort.Blir inte detta någon sorts jävsituation då suppleanten är min hustru? Det känns i alla fall som att man bör kolla om någon motsätter sig detta. Annars vore det en bra lösning att ha det så fram till nästa årsmöte.

clabbe
2010-08-19, 13:35
Hm, då måste den lydelsen finnas under meningen "På extra föreningssammanträde skola förekomma endast de ärenden, för vilka sammanträdet utlysts och vilka angivits i kallelsen till detsamma"

Något specifikt om att man får välja ledamot eller suppleant på extra möte står inte.

Annars står det i våra, och i alla stadgar jag läst, att "Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma".

Jaså.
I SBC:s mönsterstadgar, för att ta ett exempel, står det:
15 § Dagordning
På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:
...
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter


I HSB:s normalstadgar för bostadsrättsföreningar står det:
§18. På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
13.
Val av styrelseledamöter och suppleanter

I Riksbyggens mönsterstadgar står det:
§22 Vid ordinarie föreningsstämma ska till behandling förekomma:
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Du menar alltså att i föreningar vars stadgar du har läst så har föreningarna ändrat stadgarna på den här punkten så att det nu står att det enbart är på ordinarie föreningsstämma som val ska ske av styrelseledamöter och suppleanter?

Orsaken till att det inte står specifikt om val av ledamöter/suppleanter är väl det enkla faktum att en extra stämma kallas samman vid behov. Det är inte alltid det finns behov av att välja ledamöter eller suppleanter på en extra stämma.

Hallmat
2010-08-19, 14:01
Du menar alltså att i föreningar vars stadgar du har läst så har föreningarna ändrat stadgarna på den här punkten så att det nu står att det enbart är på ordinarie föreningsstämma som val ska ske av styrelseledamöter och suppleanter?Tja, jag tolkar ju "ordinarie föreningsstämma" som det man har en gång per år. Och att det är då man väljer ledamöter och suppleanter. Vilket alltså, enligt min tolkning, blir "enbart".

clabbe
2010-08-19, 14:12
Men står det ordagrant i era stadgar : "Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma". ?

Hallmat
2010-08-19, 14:18
Ordagrant står det:

"Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av tre personer, vilka väljas å ordinarie föreningssammanträde för en tid av två år. Vid samma tillfälle utses två styrelsesuppleanter för en tid av ett år."

Observera att stadgarna är sedan 1943 och har inte uppdaterats en enda gång.

clabbe
2010-08-19, 14:29
Oj. Nu blev det intrikat... ursäkta Hallmat att jag var skeptisk för jag kunde inte föreställa mig att era stadgar var så specifika.

Hallmat
2010-08-19, 14:45
En annan kul skrivelse är att vid förfall av styrelsens ordinarie ordförande vid föreningsmöte ska ”den till levnadsåren äldste bland de närvarande styrelseledamöterna eller suppleanterna” ta över ordförandeklubban….

Ibland känns det som att våra stadgar ursprungligen skrevs på pergament.

kluringen
2010-08-19, 16:10
En stämma har valt Hallmats hustru som suppleant, därmed också godtagit henne i alla roller som en suppleant kan ikläda sig. Jag kan inte se någon jävsituation. Hade hon valts till revisor eller revisorsuppleant är det en annan femma.

Admin
2010-08-19, 16:43
En annan kul skrivelse är att vid förfall av styrelsens ordinarie ordförande vid föreningsmöte ska ”den till levnadsåren äldste bland de närvarande styrelseledamöterna eller suppleanterna” ta över ordförandeklubban….

Ibland känns det som att våra stadgar ursprungligen skrevs på pergament.
Ha, ha, jag har sett många gamla stadgar för föreningarna i Sverige, men ingen tidigare med riktigt så gamla stadgar. :D

En liten parantes om jäv.
Som Kluringen säger uppstår det en otvetydig jävsituation om revisor och styrelseledamot har en relation på något sätt.
Det kan inte finnas någon jävsituation mellan suppleant och styrelseledamot. Men det är helt givet att problem uppstår om suppleanten träder in som ordinarie ledamot och då två röster går ihop, vilket skapar en tråkig situation för den som skulle råka ha en annan åsikt än detta par. I en styrelse med 4 eller färre ledamöter blir då röstning nästan meningslös (i alla fall om ledamoten dessutom är ordförande).

Relationer mellan förtroendevalda ska så gott det är möjligt undvikas för föreningens bästa!

clabbe
2010-08-20, 14:56
En stämma har valt Hallmats hustru som suppleant, därmed också godtagit henne i alla roller som en suppleant kan ikläda sig. Jag kan inte se någon jävsituation. Hade hon valts till revisor eller revisorsuppleant är det en annan femma.

Instämmer. Det är smidigt med Kluringens förslag att ni adjungerar en person, t.ex. en som kan bli en bra ordförande efter nästa ordinarie stämma, att vara med redan från nu.

Pensionär
2010-08-20, 16:06
Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen
En stämma har valt Hallmats hustru som suppleant, därmed också godtagit henne i alla roller som en suppleant kan ikläda sig. Jag kan inte se någon jävsituation. Hade hon valts till revisor eller revisorsuppleant är det en annan femma.

Instämmer. Det är smidigt med Kluringens förslag att ni adjungerar en person, t.ex. en som kan bli en bra ordförande efter nästa ordinarie stämma, att vara med redan från nu.

Alltså:
Antag att jag har ordnat det just så här bra och hemtrevligt i min förening. Men riktigt nöjd är jag ännu icke. Jag skulle även vilja ha med min son från första äktenskapet. A coming man!
Men tills vidare endast som suppleant.
Jag får väl anta att ni tolkar gällande lagstiftning liksom min avsikt, lika milt även i detta fall?
Om inte, vore det intressant att höra era resonemang?

clabbe
2010-08-20, 19:06
Jag skulle rösta nej. Det skulle bli för många från samma familj.

Pensionär
2010-08-20, 21:29
Jag skulle rösta nej. Det skulle bli för många från samma familj.

Ja jag skulle också göra det i en sådan hypotetisk situation. För mig uppstår problem redan vid tanken på att släppa in hustrun i "styrelsen". Men har man sagt A, kan man lika gärna säga B, brukar dom säga. Om man kan tillåta att mannen tar sin hustru med, ....varför då inte hela familjen? Var finns lagrummet för gränssättning? Finns det någon annan vägledning än detta att på stämman har familjen bara en röst att förfoga över? Det antyder ju en viss viljeinriktning från lagstiftarna. Naturligtvis har en familj som lyckats smuggla in ett större antal av sina medlemmar i styrelsen, ett mer än tillåtet inflytande i föreningen. Hur praktiskt och bra det än kan uppfattas i ett speciellt fall.
Är detta ännu ett exempel på denna lagstiftnings ihålighet. Värre än en viss ost, som jag dock icke nämner, för då får jag problem med stavningen :(

kluringen
2010-08-20, 23:19
Ja jag skulle också göra det i en sådan hypotetisk situation. För mig uppstår problem redan vid tanken på att släppa in hustrun i "styrelsen". Men har man sagt A, kan man lika gärna säga B, brukar dom säga. Om man kan tillåta att mannen tar sin hustru med, ....varför då inte hela familjen? Var finns lagrummet för gränssättning? Finns det någon annan vägledning än detta att på stämman har familjen bara en röst att förfoga över? Det antyder ju en viss viljeinriktning från lagstiftarna. Naturligtvis har en familj som lyckats smuggla in ett större antal av sina medlemmar i styrelsen, ett mer än tillåtet inflytande i föreningen. Hur praktiskt och bra det än kan uppfattas i ett speciellt fall.
Är detta ännu ett exempel på denna lagstiftnings ihålighet. Värre än en viss ost, som jag dock icke nämner, för då får jag problem med stavningen :(

Lagrummet för gränssättningen är jäv. Det finns inget formellt hinder för svågerskap inom en styrelse. Det är ledamöternas kompetens och individuella lämplighet som ska vara avgörande. Jag kan inte se någon jävsituation i att två personer från samma familj jobbar mot föreningens och medlemmars gemensamma mål:

Tillvarata samtliga medlemmars intressen
Förvalta föreningens tillgångar på bästa sätt.
Sköta det löpande styrelseuppdraget utan försummelser.

Man måste tänka lite praktiskt. Det är sällan som det finns tillräckligt många kompetenta (och arbetsvilliga) personer i föreningen för att man ska kunna tillsätta den ideala styrelsen. Ju mindre föreningen är, desto svårare är det att utse en fungerande styrelse. Ett ofta förekommande problem i föreningarna.

Beträffande inflytande så har styrelseledamöterna i egenskap av medlemmar individuella rösträtter som alla andra utom i frågor som rör styrelsens arbete. Man och hustru har en röst gemensamt på stämman oavsett om båda är med i styrelsen eller bara den ena av dem.

Trötter
2010-08-21, 01:51
Att diskutera jäv i situationer där organisationer är involverade är komplicerat.

Om vi antar att en styrelse med representant från "vi antar HSB", vid sammanträde föreslår HSB som entreprenör för en specifik tjänst och detta antas vid sammanträdet genom votering eller acklamation. Då är min åsikt att beslutet kan tolkas som otillbörligt och ska ej få förekomma. Att man inom styrelsen har ett släktskap eller när relation behöver inte tolka som en jävs situation vid beslut. Om beslutet inte rör enskild sak eller kan beteckna som otillbörlig fördel för part i styrelsen.

Enligt BRL och förenings lagen kan aldrig styrelsen fatta beslut som ger någon i föreningen fördelar eller nackdelar gent emot andra medlemmar.

Lite om jäv
Sakägarjäv: Ärendet angår personen själv, personen är part i målet eller har ett intresse som gör att personen har vinning i ärendet.
Intressejäv: När beslutets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta för vederbörande själv eller skada för föreningen.
Släktskapsjäv: Om ärendet angår en nära anhörig eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för en sådan anhörig. Make/maka, sambo, barn och syskon är alltid nära anhöriga men även andra närstående, till exempel svågrar och farföräldrar, kan räknas efter en bedömning i det enskilda fallet.Sakägarjäv, intressejäv och släktskapsjäv föreligger inte för den som bara påverkas som medlem i ett kollektiv. Den som sitter i styrelsen är alltså inte jävig i ett beslut om att höja årsavgiften för samtliga medlemmar, även om det påverkar vederbörande ekonomiskt.


Ställföreträdarjäv: Den som är ställföreträdare för den som saken angår eller som kan ha synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång är jävig. Ställföreträdare för ett bolag eller en förening är oftast den som har rätt att teckna firman, som till exempel styrelseordföranden. Att bara vara styrelseledamot skapar inte jäv.
Ombuds- och biträdesjäv: Den som tidigare fört talan som ombud för någon eller mot ersättning hjälpt någon i ärendet är jävig.
Delikatessjäv: En person är jävig ”om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet”. Regeln är avsedd att fånga upp övriga tänkbara risker för opartiskhet. Det kan gälla för den som särskilt hårt engagerat sig i en fråga eller som är nära vän med någon sakägare.

Pensionär
2010-08-21, 09:21
Lagrummet för gränssättningen är jäv. Det finns inget formellt hinder för svågerskap inom en styrelse. Jag kan inte se någon jävsituation i att två personer från samma familj jobbar mot föreningens och medlemmars gemensamma mål:.

Formellt alltså inga hinder (jäv). Man måste tänka lite praktiskt.

Hur långt går du i praktiskt tänkande och tolerans? Kan hela tjocka släkten få plats i styrelsen?
Om föreningen är liten och problemet är stort, då gör vi om den till ett familjeföretag.
Uttryck som svågerpolitik, eller det finare nepotism får glömmas för stunden.
Men är det verkligen så enkelt? Att bara stirra på jävsituationen?
Hur kan det antas påverka deras vilja och förmåga att

Tillvarata samtliga medlemmars intressen

På detta forum har vi ju tillfälle att s a s löpa linan ut ibland. Försöka se var det skaver och varför.

Jag själv tror inte att den "praktiska lösningen" i detta fall med tillräcklig säkerhet garanterar ett tillvaratagande av "samtliga medlemmars intressen". Den historiskt intresserade kanske håller med mig.

Förnuftet säger en sak, känslan en annan. Sen kommer någon och vill ha med juridiken, som gör pölsa av allt.

Jag skulle gå med på "den praktiska lösningen", om jag fick en deal innebärande att övriga medlemmar garanterades helårsprenumeration på styrelsens protokoll. :1:

Clabbe gav tummen ned på min hypotetiska fråga, men förklarade tyvärr inte närmare varför?

clabbe
2010-08-21, 12:13
Jag skrev ju det, att det blir för många från samma familj.

Pensionär
2010-08-21, 14:11
Jag skrev ju det, att det blir för många från samma familj.

Ja jag uppfattade det. Men ska saken avgöras via regler om jäv, då finns det nog inga lagliga skäl att neka även sonen inträde?
Inte heller förnuftet sätter väl stopp, om de har kunskaper och kompetens?
Hur många styrelser har det?
jag ville veta varför du sätter gränsen.

kluringen
2010-08-21, 14:23
Jag skrev ju det, att det blir för många från samma familj.

Hänvisar till Trötters utmärkta redogörelse om jäv. Hur tycker ni att riktigt små föreningar ska bete sig, t ex 5 hushåll. Med 3 ordinarie + 1 suppleant, från vardera hushåll blir det 4 hushåll mot ett. Hur rättvist och demokratiskt är det?

Dessutom är några valda riktigt inkompetenta kattskallar, eftersom man man håller stenhårt på principen att svågerskap inte får förekomma i en styrelse.

Fastighetsjuristen och teknologie doktorn i byggnadsteknik får avstå från styrelseuppdrag eftersom de är gifta med redovisningekonomen och byggnadsingenjören som är specialist på att upprätta bygghandlingar
sitter redan i styrelsen. :D Man avtår från den ideala styrelsesammansättningen till förmån för en princip som inte har stöd i lagen.

totiki
2010-08-21, 14:26
Eller så köper man sig en styrelse från HSB-familjen och råkar i en annan intressents händer.

Ifall det är en liten förening så spelar det inte så stor roll med styrelsesammansättningen ifall öppenheten och genomlysningen är tillfredställande.
Det ligger i allas intresse att bevara fastigheten. Särskilt de som tänker bo i den. De som ändå flyttar, hur skall de kunna utnyttja situationen till sin fördel utan att ägna sig åt direkta bedrägerier? Bedrägeri lyder under allmänt åtal.

Ifall stämman kan godtaga Hallmats hustru som ledamot är allt OK. Det verkar var motsatsen till påtryckningar som förekommer i detta fall. Ingen annan vill ställa upp. Ett, tu, tre flyttar det in någon som har större intresse. Då förändras situationen igen.
Så länge Hallmat och hans hustru inte ägnar sig åt några oegentligheter, och det verkar det verkligen inte vara fråga om här, så finns ingen anledning till oro. Dock verkar det vara ett större åtagande än Hallmat och hans hustru vill ta.

Ett sätt att utöva påtryckning på de andra medlemmarna att ställa upp, kan vara att komma med ett förslag på en professionell ordförande till ett ohemult pris (minst samma som den totala årsavgiften). Då kommer kostnaden för alla att fördubblas. Då kanske de övriga medlemmarna förstår vitsen med att ställa upp själva. Erbjud dem att väljas på ett år enligt en stafettmodell.

Vi är fem hushåll i vår förening och alla har en post i styrelsen. Det är upp till var och en att bevaka sina intressen som ledamot. Är någon frånvarande, oavsett hur ofta, brukar de andra ledamöterna se till att även dennes intresse är tillgodosett. Därför att man vill att ordningen skall fungera på detta viset. Det kan ju hända att man själv är frånvarande ett möte.

Så det är också ett sätt, att ändra stadgarna så att varje hushåll har en plats i styrelsen. Var det tolv hushåll? Ändra då också så att styrelsen anses som beslutsför vid 25% representation. Det skall väl öka intresset något.

Pensionär
2010-08-21, 15:35
[QUOTE=kluringen;22575]Hänvisar till Trötters utmärkta redogörelse om jäv. Hur tycker ni att riktigt små föreningar ska bete sig, t ex 5 hushåll. Med 3 ordinarie + 1 suppleant, från vardera hushåll blir det 4 hushåll mot ett. Hur rättvist och demokratiskt är det?
Verkar svårt.
Inser att det blir väldiga skillnader i perspektiv och erfarenheter, beroende på att det är så olika storlek på våra föreningar.

Dessutom är några valda riktigt inkompetenta kattskallar, eftersom man man håller stenhårt på principen att svågerskap inte får förekomma i en styrelse.
Just i detta fall behöver man kanske inte vara så orolig. Det var fråga om väldiga kunskaper inom en liten volym. (jag menar förstås inte kattskallen, utan föreningen :-{ Dessutom försedda med stor och stark integritet. De tycks förstå innebörden och skadorna av svågerpolitik.:1:

Dessa gentlemän och kvinnor lider i varje fall inte av den största bristen i denna värld. De har tillgång till såväl protokollen som mannens eller hustruns direkt-referat från senaste mötet.
Sorry Kluringen i detta fall är mitt medlidande ringa.
Men är det som du säger att gällande lagstiftning inte har någon spärr mot nepotismen eller svågerpolitiken, får vi väl anledning att notera ytterligare en brist i regelverket.
Bra rutet i alla fall, och tack för senast!

kluringen
2010-08-21, 16:02
Ifall stämman kan godtaga Hallmats hustru som ledamot är allt OK. En stämma har redan godkänt Hallmats hustru som suppleant, och accepterat därmed att hon i vissa situationer kommer att ikläda sig rollen som ledamot. Suppleant betyder som bekant ersättare. Enligt föreningens stadgar konstituerar styrelsen sig själv. Det här är ingen stämmofråga utan en styrelsefråga.

Det står i stadgan att styrelsen väljs på ordinarie stämma har jag för mig. Finns det inte reglerat när fyllnadsval får förekomma är det tveksamt om det inte strider mot ”bolagsordningen” att kalla till fyllnadsval eftersom styrelsen fortfarande är beslutför. Svårt att avgöra vad det kryptiska stadgevillkoret om ”den äldsta närvarande” syftar till, men jag tror att man kan bortse ifrån den. Vad föreningen behöver formellt är en ordförande som kan registreras hos Bolagsverket när nuvarande avgår, annars kvarstår hon som ordförande till nästa ordinarie stämma även om hon flyttar enligt lagen.

Gå ut med info om dilemmat till medlemmarna, då kan den/de som reagerarnegativt yttra sig. Reaktionerna får avgöra behovet av en eventuell extrastämma.


]

kluringen
2010-08-21, 17:08
Men är det som du säger att gällande lagstiftning inte har någon spärr mot nepotismen eller svågerpolitiken, får vi väl anledning att notera ytterligare en brist i regelverket.


Jag ser inte luckor i regelverket beträffande jäv. Läs Trötters inlägg en gång till. Samt min syn på saken, jag citerar mig själv från # 37:

Jag kan inte se någon jävsituation i att två personer från samma familj jobbar mot föreningens och medlemmars gemensamma mål:
• Tillvarata samtliga medlemmars intressen
• Förvalta föreningens tillgångar på bästa sätt.
• Sköta det löpande styrelseuppdraget utan försummelser.”

Beträffande den första punkten är tyvärr många enskilda medlemmar och styrelseledamöter lika goda kålsupare då de drivs av avund och girighet för att tillfredställa sina egna intressen.

Däremot borde suppleanternas roll i en styrelse vara tydligare reglerad.
Det är bedrövligt hur olika styrelser i BRF:ar ser på suppleanternas roll. Det förekommer att ordföranden anpassar suppleanterna synpunkter som det passar deras egen åsikt, trots att suppleanter i egenskap som sådana inte har vare sig rösträtt eller styrelseansvar.

Lika viktigt som att en ledamot reserverar sig mot ett visst beslut är att det alltid klart framgår i protokollen när en suppleant träder in som ledamot och står därmed som ansvarig för vissa beslut.

clabbe
2010-08-21, 17:40
Ja jag uppfattade det. Men ska saken avgöras via regler om jäv, då finns det nog inga lagliga skäl att neka även sonen inträde?
Inte heller förnuftet sätter väl stopp, om de har kunskaper och kompetens?
Hur många styrelser har det?
jag ville veta varför du sätter gränsen.

Består en styrelse av 3 ordinarie och 2 suppleanter, och 3 av dessa fem är besläktade med varandra, så kan det lätt uppstå jäv i styrelsen avsett hur förnuftigt ett beslut är. Risken finns men är fortfarande ganska liten med bara 2 av fem, men 3 av fem? Nej tack.

clabbe
2010-08-21, 17:42
En stämma har redan godkänt Hallmats hustru som suppleant, och accepterat därmed att hon i vissa situationer kommer att ikläda sig rollen som ledamot. Suppleant betyder som bekant ersättare. Enligt föreningens stadgar konstituerar styrelsen sig själv. Det här är ingen stämmofråga utan en styrelsefråga.

Det står i stadgan att styrelsen väljs på ordinarie stämma har jag för mig. Finns det inte reglerat när fyllnadsval får förekomma är det tveksamt om det inte strider mot ”bolagsordningen” att kalla till fyllnadsval eftersom styrelsen fortfarande är beslutför. Svårt att avgöra vad det kryptiska stadgevillkoret om ”den äldsta närvarande” syftar till, men jag tror att man kan bortse ifrån den. Vad föreningen behöver formellt är en ordförande som kan registreras hos Bolagsverket när nuvarande avgår, annars kvarstår hon som ordförande till nästa ordinarie stämma även om hon flyttar enligt lagen.

Gå ut med info om dilemmat till medlemmarna, då kan den/de som reagerarnegativt yttra sig. Reaktionerna får avgöra behovet av en eventuell extrastämma.


]Det tycker jag är en väldigt bra lägesbeskrivning.

Pensionär
2010-08-21, 19:39
Jag ser inte luckor i regelverket beträffande jäv. Läs Trötters inlägg en gång till. Samt min syn på saken, jag citerar mig själv från # 37:.
Ja nu har jag läst Trötter en gång till. Utmärkt genomgång:7:

Han skriver
Att man inom styrelsen har ett släktskap eller nära relation behöver inte tolkas som en jävs situation vid beslut. Om beslutet inte ......... kan betecknas som otillbörlig fördel för part i styrelsen.

Själv skriver du
Citat:
Jag kan inte se någon jävsituation i att två personer från samma familj jobbar mot föreningens och medlemmars gemensamma mål:
• Tillvarata samtliga medlemmars intressen

Ni förefaller på något sätt att förutsätta det som ska säkerställas.
Om man tillvaratar samtligas intressen- Vem har klagat? Nema problema!

Men om man får annat i tankarna, börjar smida planer...
Ni kan inte förneka att risk för oegentligheter ökar om förutsättningarna för att genomföra dem ökar. Här finns helfet statistik och erfarenhet att tillgå.
Det finns ibland frågor i styrelserummet där oenighet uppstår om frågans lösning. Medge att konstellationen man & hustru kan ge vissa kritiska lägen med osunda fördelar.

Klabbe ser faran/risken först om man blir tre. Jag är mera sensibel. Men har kanske redan förläst mig på, tagit skada av alla de fasansfulla berättelser och egendomligheter som redovisas på detta forum? :(

clabbe
2010-08-21, 19:51
Klabbe ser faran/risken först om man blir tre. Jag är mera sensibel. Men har kanske redan förläst mig på, tagit skada av alla de fasansfulla berättelser och egendomligheter som redovisas på detta forum? :(

Nej. Ordagrant:
Risken finns men är fortfarande ganska liten med bara 2 av fem

De flesta av de problem som skildrats på detta forum vill jag minnas innehåller inte styrelser där flera av samma familj sitter med.

totiki
2010-08-21, 23:03
Jag vet en förening som är på väg att bildas med endast tre hushåll. Alla är släkt. Farmor, son och dotter. Sonen är dessutom gift och har två barn. Där kan man tala om nepotism. Men det lär inte uppstå något problem innan någon av lägenheterna säljs till en utomstående och det nepotistiska förhållandet minskar med 33%.

Vilket förhållande som helst kan uppstå i en BRF kan man förstå. Det finns bara en utväg. Att försöka lösa de problem som uppstår på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Det kan endast ske genom tillmötesgående från alla parter, genomlysning och en vilja att vara goda grannar samt att se till fastighetens bästa.

Någonstans måste man tro människorna om gott, till motsatsen bevisas. Man kan inte gardera sig in absurdum. Det kostar mer än det smakar. Så funkar stryktipset också. En naturlag alltså.

kluringen
2010-08-22, 00:09
Jag vet en förening som är på väg att bildas med endast tre hushåll. Alla är släkt. Farmor, son och dotter. Sonen är dessutom gift och har två barn. Där kan man tala om nepotism. Men det lär inte uppstå något problem innan någon av lägenheterna säljs till en utomstående och det nepotistiska förhållandet minskar med 33%.

Vilket förhållande som helst kan uppstå i en BRF kan man förstå. Det finns bara en utväg. Att försöka lösa de problem som uppstår på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Det kan endast ske genom tillmötesgående från alla parter, genomlysning och en vilja att vara goda grannar samt att se till fastighetens bästa.

Någonstans måste man tro människorna om gott, till motsatsen bevisas. Man kan inte gardera sig in absurdum. Det kostar mer än det smakar. Så funkar stryktipset också. En naturlag alltså.

Instämmer helt. Den goda viljan att lösa problem på bästa sätt måste finnas i såväl små som stora föreningar.

Pensionär
2010-08-22, 12:38
Totiki skriver
Någonstans måste man tro människorna om gott, till motsatsen bevisas. Man kan inte gardera sig in absurdum. Det kostar mer än det smakar.

Och Kluringen följer upp
Instämmer helt. Den goda viljan att lösa problem på bästa sätt måste finnas i såväl små som stora föreningar.

Även jag kan instämma i denna önskan och målsättning. Men.....ta fram historieböckerna. Nu blir det genast väldigt svårt.

Det var nog inte människornas inneboende godhet (i Malmöområdet i vart fall) som gav Admin den lysande idén att skapa detta forum. Så har jag inte kunnat tolka mängden av felaktigheter, han och många andra efter honom radat upp. Jag känner den djupaste beundran för hans begåvning och styrka att ensam, så länge och så envist stå emot den massiva ondska och dumhet han mött i vår lilla enklav av den stora världen.
Han skriver själv att han nu gett upp, i sin egen förening. Vem av er tänker ställa er i denna förenings port och prata om människans inneboende godhet?
Lyckas ni väl där, så får ni gärna komma till mig sen.
Grundtanken är fortfarande god, och bostadsrättsföreningarna lever onekligen och frodas. Jag har 40 års erfarenheter, och jag tänker stanna tills man bär ut mig.
Jag tror att forats möjligheter bäst tillvaratas genom att vi,

utifrån enskilda exempel på de skavsår som bristerna i lagstiftningen (eller människornas godhet) förorsakar,

så noga vi förmår, analyserar orsak och verkan. Försöker löpa till vägs ände (om vi ser någon sådan).
Det innebär bl a att:
Ett visst inlägg som görs, kan kräva ett snabbt och bra svar till lösning på den aktuella situationen.
Men, det borde även vara möjligt (och tillåtet) att dra ut resonemang och tänkbara konsekvenser, en bra bit bortom den gräns, som den specifika frågan kräver, om det hela kan verka vara orsakat av någon brist i regelverket.

totiki
2010-08-22, 18:47
Det jag skrev refererade till möjligheten att komma överens i en liten förening och vilket synsätt man måste förhålla sig till vad det gäller jäv i en sådan. Världens ondska, Stalin, Hitler och Amerikas besserwissermentalitet lämnar jag till andra fora att ta itu med.

Vad det gäller större föreningar där problemet med jäv egentligen bör vara enklare att överkomma, p g a. det större medlemstalet, anser jag givetvis att man i möjligaste mån skall uppbåda alla krafter för att undvika jäv.