handdator

Visa fullständig version : Du sköna nya hem - Dagbladet


Admin
2010-08-11, 11:44
I rasande takt omvandlas hyresrätter till bostadsrätter. I framför allt Stockholm, men även i andra städ­er i landet, har detta skapat långa bostadsköer därför att många vill hyra sin lägenhet, men som får allt mindre möjligheter att hyra.
Kent Werne, uppvuxen i Sundsvall men nu boende i Stockholm, skriver i sin bok ”Du sköna hem” om den stora omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter.
När den borgerliga regeringen tog över makten i landet startades 2007 en omfattande omvandling av hyresrätter till bostadsrätter. I Stockholm omvandlades 43 procent av ­hyresrätterna till bostadsrätter fram till och med 2008, trots ­finanskris i landet. Nästan hela Stockholms innerstad består av bostadsrätter med höga insatser. Vid senaste valet röstade 40 procent av de boende i Stockholms innerstad på moderaterna.
För moderaterna är det en viktig fråga, att var och en ska ha rätt att äga sin lägenhet. ­Enligt moderaterna finns inget klassamhälle och därför ser man att alla har chans att bli ägare till sin egen lägenhet.
Det är tvärs emot den uppfattning som den socialistiska sidan har. Exempelvis ser Socialdemokraterna det som mycket angeläget om att vi värnar om att behålla hyresrätter i så hög ­omfattning som möjligt. Detta för att skapa ett gemensamt ­boende och för att alla ska ha möjlighet till eget boende, oavsett hur mycket man tjänar på sitt arbete.
Bostadssituationen i Sverige har även tidigare varit besvärlig.
Socialdemokraterna började på 1930- och 1940-talen bygga moderna bostäder och det var bostäder som skulle ge plats för alla, inte bara de rika. På 1960-talen sattes det också igång med ett jättelikt byggande runt om i landet, vilket bland annat ledde till att bostadsbristen försvann.

Han beskriver hur folk tjänat stora pengar på att sälja lägenheter som omvandlats till bostadsrätter. Och författaren ger en god bild av det politiska spel­et bakom den stora förändringen.

Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://dagbladet.se/kulturnoje/bocker/1.2242904-du-skona-nya-hem)