handdator

Visa fullständig version : Stora nybyggnads- och ROT-projekt för rörläggaren - VVS-Forum


Admin
2010-08-02, 21:32
AB Rörläggaren i Malmö har fått flera nya nybyggnads- och ROT-projekt. Nybyggnadsprojekten omfattar totalt cirka 260 lägenheter och är sammanlagt värda ungefär 25 miljoner kronor. Två ROT-projekt är totalt värda cirka 22 miljoner kronor.

Projektet Slussplan i Malmö omfattar 96 nya lägenheter och Rörläggaren installerar VS på totalentreprenad. Projektering pågår och produktionen startar under senare delen av 2010. Projektet ska vara klart 2012. Beställare och slutkund är JM.

Slupen 2 och 4 i Västra Hamnen i Malmö med totalt 51 nya lägenheter i två huskroppar byggs som passivhus. Beställare är Otto Magnusson Byggnads AB och byggherre är Haga Gruppen. Projektet har startat och första inflyttning beräknas till slutet av 2011.

För bostadsrättsföreningen Farinet byggs 114 nya lägenheter i centrala Lund. Projekteringen är klar och produktionen startar i slutet av 2010. Beställare är Veidekke Sverige och slutkund är HSB Lund.

I bostadsrättsföreningen Herrestad i Malmö med 56 lägenheter byter Rörläggaren tappvatteninstallationer på totalentreprenad. Projekteringen är klar och installationsarbetena startar i september. Beställare är Servicekuben AB.

För bostadsrättsföreningen Krageholm 3 i Malmö med 143 lägenheter och ett 20-tal lokaler byter Rörläggaren tapp- och spillvatteninstallationer på totalentreprenad. Även samtliga byggnadsarbeten och elinstallationer ingår i uppdraget. Projektet startar i månadsskiftet augusti/september och beräknas bli klart vid halvårsskiftet 2012.

Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.vvs-forum.se/index.php3?use=publisher&id=5533&force_menu=1169)