handdator

Visa fullständig version : Betalningsanmärkning för försenad hyresinbetalning i brf - Hur gör man?


beangt
2008-05-12, 17:04
Hur gör man? 2 tyvärr försenade men betalda hyror, och betalningsanmärkning och HSB kastar ut en, med barn. hur gör man?

j.a
2008-05-12, 17:45
Om du har betalt avgiften innan du har fått uppsägningen (dvs vidtagit rättelse) får föreningen inte säga upp avtalet jml 7 kap 21 § bostadsrättslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm).

Har du trots allt fått ett meddelande om uppsägning kan du senast (snarast) 3 veckor från att du delgivits detta vidtaga rättelse och betala avgiften. Om meddelandet till socialnämnden lämnats senare än till dig så gäller 3 veckors fristen från detta meddelandes avlämnande. 7 kap 23 § Bostadsrättslagen. Vidare finns regler om att avgiften kan betalas senare om man varit förhindrad att betala genom t ex sjukdom.

Dessutom finns flertalet detaljregler om hur underrättelsen om uppsägning skall utformas och annan processuell formalia som man kan angripa - som sista utväg.