handdator

Visa fullständig version : Klander av stämma


Snuffe
2010-07-14, 19:22
Om klander av stämma går igenom, går hela stämman om då?

Trötter
2010-07-15, 13:49
Klander är samma sak som att stämma någon eller några. Det är yrkandet som du gör i din klander talan som anger vad som kan ske efter att rätten har dömt i målet. Tingsrätten gör en bedömning av dina argument och motpartens argument. Om det gäller överträdelser som relateras till stadga och lag då kan det vara motiverat att göra om hela stämman.

ChevySS454
2010-08-03, 20:39
Om klander av stämma går igenom, går hela stämman om då?


Klander är samma sak som att stämma någon eller några. Det är yrkandet som du gör i din klander talan som anger vad som kan ske efter att rätten har dömt i målet. Tingsrätten gör en bedömning av dina argument och motpartens argument. Om det gäller överträdelser som relateras till stadga och lag då kan det vara motiverat att göra om hela stämman.Tror mig dock känna till denna BRF. Inlägget känns igen väldigt tydligt!

Om föreningsstämman har fattat beslut där det inte har gått rätt till eller beslutet strider mot stadgarna, lagen om ekonomiska föreningar eller bostadsrättslagen, kan beslutet klandras genom att man går till domstol.

Klander = stämning!

Beslut inväntas ju nu från Tingsrätten...