handdator

Visa fullständig version : Guide för styrelsen - Call For Guide


Villveta
2010-07-09, 02:02
En CFG alltså

Något själviskt erkänner jag att jag skulle önska att det fanns en CFG som "sticky" på detta mycket annars informativa forum runt bfr frågor.

Som nyutnämnd ordförande jobbar "NU" (och då alldeles nyss) dygnet runt med att bokstavligen damsuga lagar och regler. MEN även vad som är att kalla "best practice" runt bfr frågor. Detta forum har givit mig massor av bra information, men, en sammanfattande guide hade vart bättre :)

Info finns här men inte sammanfattad!

-aja jag tyckte det var en bra ide :8:

totiki
2010-07-09, 10:33
Det är väl som i vilken förening som helst. Det man vill skall utföras och vurmar för, får man lov att utföra själv. Ifall du börjar så kanske det finns andra som kan hjälpa till inom de områden som just de är intresserade av.

Att begära att en enda person som Admin t ex. skulle utföra detta hästarbete är väl kanske att begära lite mer än vad en ideell site klarar av.

Trötter
2010-07-09, 11:46
Jag instämmer med totiki, det är inte lätt att sätta upp en guide.

Som ledamot i en brf-styrelse arbetar man med människor, och det är inte lätt att använda en guide för den delen av arbetet. Den andra delen är förvaltningsuppdraget. Den är betydligt mycket enklare att guida.

Förvaltningsuppdraget som styrelsen har, går ut på en enda sak; ATT VÄRNA MEDLEMMARNAS EKONOMISKA INTRESSEN MED HÄNSYN PÅ RÄTTEN TILL BOSTAD I FÖRENINGEN!

Alltså, styrelsen ska i alla de beslut som fattas inom styrelsen, väga de ekonomiska för- och nackdelarna som beslutet omfattar. Så lätt är det. :1:


Det ni och du som ordförande i föreningen bör göra är.

Skapa rutiner för dokumentation av sammanträden, kallelser till sammanträden, avvikelserapporter, ekonomirapporter och dokumenterad ansvarsfördelning inom styrelsen.
Skapa rutin för sammanträden angående när, var och hur dessa ska ske.
Inrätta en sammanträdesdisciplin som alla i styrelsen följer; Inte tala i mun på varandra, hålla sig till dagordningen och alltid vara förbered/påläst innan sammanträdet.
Aldrig fatta beslut i styrelsen som inte alla ledamöter är införstådda med.
Alltid svara på medlemmars frågor skriftligen, genom att utarbeta svaren inom styrelsen.
Involvera intresserade medlemmar i styrelsens och föreningens arbete genom information och uppmuntra aktivt deltagande.
Använda den kompetens som finns i föreningen, t.ex. hantverkare, administratörer, ekonomer, jurister och egenföretagare.
Alltid följa lagar och stadga.

Harald
2010-07-09, 21:13
Nej, ingen guide!

Varje förening är unik! Därför är det bra att det är lite upptäckaranda när man börjar jobba, så man lär känna sin förening, och därigenom kan göra ett bättre jobb.

Jämför med alla dessa dåliga förvaltningar. De har mallar som de kör efter, som funkar "hyggligt" för alla. Visst. Men man missar ju varje förenings egna unika förutsättningar.

Om det fanns en Guide för föräldraskap, skulle du då följa den för dina egna barn....?

Gusten
2010-07-09, 22:07
Ett förslag är någon bok i ämnet, t ex Lunden/Svensson "Bostadsrätt".

MikHo
2010-07-10, 16:03
Om det fanns en Guide för föräldraskap, skulle du då följa den för dina egna barn....?

Troligtvis inte, men jag skulle gärna ta del av deras erfarenheter och hur saker och ting hanteras av andra.

Det är ett av de viktiga ingredienserna hur man blir framgångsrik inom det man sysslar med.
LÄR av andra men skapa din egna personliga prägel på ditt arbete.

Det är inte alltid så att det man själv "alltid" gjort är det korrekta sättet, utan genom att få dela erfarenheterna med andra så kan man få fram ett gemensamt utbyte som alla parter tjänar på.