handdator

Visa fullständig version : Påverkar förvaltaren styrelsesammansättning?


tette
2010-07-04, 22:09
Avseende rubriken vill jag säga att förvaltaren klart påverkar styrelsesammansättning och styrelsearbete.

Rufflarföretaget Adex förvaltar 5 stora föreningar. Bolagets VD Tony Boding har gjort 5 tidigare konkurser men får fortsätta lura cirka 4000 bostadsrättshavare. (med revisor Jonny Isakssons goda minne, samma revisor i alla föreningar).

styrelseomsättningen i dessa föreningar ligger på cirka 50%.
Värst är det i brf Väduren med 900 bostadsrättshavare 7 olika ordföranden sista 8 åren. Inte nog med det fakta om 2 styrelseledamöter.
Bitte Sandebert: sista 8 åren har hon haft följande uppdrag: suppleant,avhopp, styrelseldamot, bortvald, valberedare, styrelseldamot, ordförande, styrelsledamot, valberedare.
Nils Andersson: sedan 2004, styrelseldamot, ordförande, styrelseldamot, bortvald, revisor, revisor, styrelseledamot.

vakna bostadsrättshavare, och bevaka era intressen.

Trötter
2010-07-05, 09:03
Att det finns 4000 bostadsrättsmedlemmar som har problem med styrelsekompetens är lite beklämmande. Att det i många av landets föreningar sitter lekmannastyrelser med bristande kompetens och samtidigt förvaltar stora ekonomiska värden är "lite" oroväckande. Organisationerna har enligt min mening gjort sin affärsidé till att sko sig på brf:s styrelsers bristande kompetens vad gäller upphalning och uppföljning av de tjänster som föreningar åt nyttjar av organisationer och oseriösa entreprenörer.

En lösning på detta dilemma skulle kunna vara att anlita en eller flera oberoende professionella styrelseledamöter och eller ordförande som företräder medlemmar i en eller flera föreningar. Jag menar med mitt förslag, att medlemmarna i föreningar bör anställa oberoende proffs för uppgiften att sköta medlemmarnas ekonomiska tillgångar. Det skulle kunna utformas genom att föreningen/ar sätter upp marknads anpassade riktlinjer för denna typ av styrelsesammansättning. Målsättningen och visionen bör vara att hela tiden skapa ett ekonomiskt mervärde, genom att styrelsens enda uppgift är att söka det ekonomiskt bästa lösningarna för föreningen. Att en styrelse av denna form är oberoende och inte har någon som helst koppling till en entreprenör eller organisation är helt avgörande för det ekonomiska resultatet. Jag är övertygad att alla entreprenörer och organisationer som är involverade i bostadsrättsföreningar med proffs, skulle få en match när det gäller hur förhandlingar genomförs, avtal upprättas samt att detta skulle ge medlemmarna en större ekonomisk trygghet. Jag är övertygad att en proffsstyrelse skulle eliminera alla oseriösa aktörer från att komma in i föreningar som entreprenörer/förvaltare.

Att sätta ihop en styrelse som håller en hög kompetens och kvalitetsnorm är enligt min mening ganska lätt. Kategorier som kan vara bra i en dylik styrelse är. Jurist, ekonom/administratör, byggnadsingenjör, samhällsvetare med inriktning statsplanering. Ersättningar för en kompetent styrelse bör vara marknadsanpassad, där arvodena utgår efter resultatet som styrelsen kan åstadkomma på kort och långsikt.

clabbe
2010-07-05, 09:56
Ska man ha externa styrelseledamöter får man se till att stadgarna tillåter det. I annat fall får bara föreningens medlemmar eller medlems make/sambo vara styrelseledamot.

Trötter
2010-07-05, 10:41
Det kan i vissa fall krävas stadgeändringar för att lösa detta.

Men det finns ett litet trick.

Om stadgan är utformad på ett sådant sätt att ingen utomstående kan antas till styrelsen. Detta skulle kunna ge medlemstillsatt styrelse som har en ganska stor befogenhet vid förvaltning av föreningens tillgångar, att anlita/utse kompetent personal/samarbetspartner som biträder ledamöterna i styrelsen vid förhandlingar och uppföljning av de tjänster som föreningen avtalar med entreprenörer och organisationer. Styrelsen har ett ganska stort utrymme för att utforma hur förvaltningen av föreningens tillgångar ska utformas eftersom detta ligger helt på deras ansvar. Om nu styrelsen delegerar detta ansvar på en eller flera kompetenta partners så skulle resultatet kunna bli det samma som om det satt en proffsstyrelse i föreningen. Att detta skulle kosta föreningen en del pengar är odiskutabelt, men jag tror att det går att räkna hem detta som en god investering. Vald styrelse bör givetvis begränsa sina arvoden i samma utsträckning som en eller flera samarbetspartners får betalt för sina åtagande i föreningens förvaltning.

Den som kan göra jobbet bäst bör få jobbet och den ekonomiska ersättning som följer med ett bra utfört jobb.

Men jag tror att en proffsstyrelsen skulle vara att föredra med en stark inriktning på de ekonomiska aspekterna för medlemmarna och deras förening. Detta skulle givetvis ge HSB och övriga oseriösa organisationer skrämselhicka. Att det finns organisationer som t.ex. HSB, är enbart för att det finns lättillgängliga pengar i föreningar med lekmannastyrelser.

tette
2010-07-05, 10:58
Jag håller med trötter att proffsstyrelser skulle lösa många av de stora problem som finns idag. framförallt skulle inte maffiaorganisationerna kunna dribbla upp lekmannastyrelserna på läktaren så att de (HSB;rIKSBYGGEN, sbc)får alla uppdrag och tilläggstjänster. I näringslivet funkar det med att det sitter styrelseproffs som fattar besluten.

Ganska snart skulle också de nämnda organisationerna behöva skaffa kunnigt folk istället för de "charmkursade" som idag sitter och manipulerar styrelser.

idag är det ju så illa att tillexempel HSB ledamoten är förvaltare, sitter i styrelsen, gör upphandlingar, kontrollerar arbetena etc.etc.

Lägg därtill att revirorerna BoRevision försvarar denne till "the bitter end".

totiki
2010-07-05, 11:10
Jo, men är man inte tillbaka på ruta ett igen då?
Jag menar att det finns ju förutom HSB, SBC och Riksbyggen ett flertal aktörer som gärna vill utföra dessa sysslor. ÅF är en och det finns fler alternativa förvaltare som vill konkurera med olika alternativ som pris, service o s v. Då byter man en mot en annan. Vilket kan vara bra iofs. Att ledningen inte känner att de är där för evigt, utan utbytbara. Då är det korta kontrakt som gäller.

Nu gäller ju detta väldigt stora föreningar som jag har mycket liten erfarenhet av (ingen).
Med omsättningar som närmar sig 100 miljoner om året. Det är inga små företag. Det är inte enbart proffsstyrelse som behövs utan viktigare är nog att ledningen för skötseln av företaget håller en profesionell klass. Man kan behöva en "direktör" respektive handläggare som rapporterar till en styrelse som, oavsett om den består av proffs eller kunniga lekmän, fungerar som kontrollorgan för föreningen. Styrelsen i sin tur kontrolleras av revisorn som enligt stadgarna skall vara underställd stämman.

Inte ens detta hjälper. Vi är tillbaka på ruta ett igen. Det enda verkliga engagemang som krävs är medlemmarnas som slutligt kontrollorgan. Sköter inte medlemmarna detta utan röstar slentrianmässigt eller uteblir från stämman kan vad som helst hända ovanför i administrationen.

Kanske svaret är det som moderna aktiebolag använder som morot, "bonusar", för att locka till sig de bästa medarbetarna. Men BRFr är kanske inte en bolagsform som direkt lockar dessa. Kanske studenter på Handels eller nyutexaminerade från densamma? Jag har ingen aning, försöker bara bolla idéer.

tette
2010-07-05, 11:47
Något måste göras för att medlemmarna skall få valuta för sina ägodelar. Att få igång medlemmarna verkar vara svårt. styrelseproffs i detta sammanhang kan vara en lösning, och jag menar att proffs i detta sammanhang behöver inte vara proffs i den bemärkelse som man i andra sammanhang bedömer som proffs. Ett proffs i bostadsrättsstyrelsebranchen finns det gott om. Äldre personer som arbetet med liknande frågor i sitt tidigare arbetsliv skulle vara en lösning. Det man måste komma ifrån är att en styrelse i brf branchen skall arbeta för medlemmarna, och inte sitta i knät på förvaltare och bostadsrättsorganisationerna.

Trötter
2010-07-05, 14:04
Det finns föreningar som har medlemmar som är och har varit verksamma på högnivå i Svenskt näringsliv och i sammanhang som gör dessa lämpliga för att arbeta i styrelse form. Och jag antar att föreningar som har privilegiet att åt nyttja styrelseledamöter med god kompetens också fungerar på ett kostnadseffektivt sätt. För att föreningar med medlemmar som inte har denna åtråvärda kompetens, då skulle det vara bra om föreningar anlitade kompetens externt, som inte t.ex HSB kan erbjuda genom sin undermåliga och ineffektiva rörelse.