handdator

Visa fullständig version : Styrelsen genomför inte stämmobeslut


Snuffe
2010-07-04, 10:31
I vår föreningen togs ett beslut på ordinarie stämma. Det blev en extrastämma där man ville riva upp stämmobeslutet. Det gick inte igenom. Nu har styrelsen äntligen uppdragit till ordförande att verkställa beslutet. Ordförande gör det inte. Vad finns för verktyg för att se till att beslutet verrkställs? Nu har det gått två månader sedan ordinarie stämman.

totiki
2010-07-04, 11:07
De i styrelsen som vill genomföra beslutet verkställer det också, så klart. Det finns ju ett stämmobeslut på att så skall ske.

Ordföranden måste väl inte på egen hand utföra alla styrelsens uppdrag?
Man tar dessutom en risk, ifall man driver igenom att den som inte vill utföra ett uppdrag ändå blir den som skall genomföra det, för att inte säga en "stor" risk att uppdraget blir utfört på ett sämre sätt i en negativ anda. Kanske för att påvisa att beslutet var felaktigt från början.

Ifall man vill skapa eller bättra på misstämning som redan råder i föreningen, är detta vis att lämna öppningar för eskalering, ett ofelbart träffsäkert sätt.

ChevySS454
2010-08-03, 20:29
I vår föreningen togs ett beslut på ordinarie stämma. Det blev en extrastämma där man ville riva upp stämmobeslutet. Det gick inte igenom. Nu har styrelsen äntligen uppdragit till ordförande att verkställa beslutet. Ordförande gör det inte. Vad finns för verktyg för att se till att beslutet verrkställs? Nu har det gått två månader sedan ordinarie stämman.


De i styrelsen som vill genomföra beslutet verkställer det också, så klart. Det finns ju ett stämmobeslut på att så skall ske.

Ordföranden måste väl inte på egen hand utföra alla styrelsens uppdrag?
Man tar dessutom en risk, ifall man driver igenom att den som inte vill utföra ett uppdrag ändå blir den som skall genomföra det, för att inte säga en "stor" risk att uppdraget blir utfört på ett sämre sätt i en negativ anda. Kanske för att påvisa att beslutet var felaktigt från början.

Ifall man vill skapa eller bättra på misstämning som redan råder i föreningen, är detta vis att lämna öppningar för eskalering, ett ofelbart träffsäkert sätt.Tror mig dock känna till denna BRF. Inlägget känns igen väldigt tydligt!

Mig veterligen har ingen information lämnats av styrelsen att ordföranden i föreningen har fått i uppdrag att verkställa beslutet.

Om beslutet från föreningsstämman var felaktigt kommer Tingsrätten nu att besluta om!

Styrelsen har informerat samtliga medlemmar om varför verkställandet dröjer!
På ett ansvarsfullt sätt har styrelsen valt att invänta beslut från Tingsrätten då stämning inlämnats rörande beslutet om grindlåsen. Många styrelser rusar dock iväg och verkställer beslut istället för att invänta en dom när stämning skett.