handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös årsstämma 2008 - Styrelsens svar med kommentarer


Admin
2008-05-11, 15:49
Styrelsens lögner om ökad öppenhet

Även om de oengagerade fullmäktigeledamöterna inte begriper bättre än att avslå samtliga motioner på HSB Malmös årsstämma 2008 så har motionerna ett antal positiva effekter.
En av dessa är att alla nu mycket tydligt kan se att HSB Malmös styrelse ljugit medlemmarna rakt upp i ansiktet om att HSB Malmö ska demokratisera och gå mot mer öppenhet.

Styrelsens svar på motionerna säger allt. Styrelsen är emot varje förändring som skulle kunna leda till mer demokrati och/eller mer öppenhet.

Här kommer en översikt av styrelsens svar på motionerna, tillsammans med mina kommentarer på styrelsens svar.
Motion 1-15 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion01-15.htm)
Motion 16-33 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion16-33.htm)
Motion 34-49 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion34-49.htm)
Motion 50-75 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion50-75.htm)
Motion 76-97 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion76-97.htm)
Motion 98-117 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion98-117.htm)
Motion 118-139 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion118-139.htm)
Motion 140-178 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion140-178.htm)
Hade det inte varit för dessa motioner så skulle alla tro att styrelsen verkligen menade allvar med de tomma löften styrelsen gått ut med.

Fler motioner kommer senare och för varje motion kommer det senare att fyllas på hur respektive motion "behandlades" på stämman (dvs vad fullmäktige hade att säga).

Så här skriver HSB Malmös styrelse 2008-03-08:
Inför stämman
Styrelsens arbete koncentreras nu på förberedelser inför föreningsstämman lördagen den 26 april. Till stämman har vi bland annat fått in över 200 motioner som ska hanteras och besvaras. Styrelsen bildade i höstas en arbetsgrupp för att fånga upp, och seriöst behandla, varje enskild motion.
Att medlemmarna lämnar förslag och motioner till stämman är ett av demokratins fundament. Därmed är det också självklart att varje enskild motion ska behandlas med respekt.

Då vi i styrelsen inte har erfarenhet av att behandla så många motioner har vi skapat ett arbetssätt för att korrekt hantera motionerna. I stora, medlemsdrivna organisationer inom exempelvis fackföreningsrörelsen och politiken är motionerna många fler än de vi får till HSB Malmös föreningsstämma. Där har man också skapat allmänt accepterade rutiner för att på rätt sätt behandla motionerna. Över tiden kommer troligen liknande allmänt accepterade rutiner att utvecklas inom HSB, så att demokratins krav ska harmoniera med den praktiska verkligheten.

Styrelsens ansvar innefattar att ta ställning till varje motion och föreslå stämman att antingen avslå, bifalla eller betrakta motionen som besvarad. Det är angeläget att påpeka att styrelsen endast lämnar förslag till beslut. Beslutsrätten och makten att avgöra hur motionen ska behandlas ligger exklusivt hos stämman. Styrelsens arbete med att forma svar leds av Henric Lellky.

Styrelsens lögner bara i ovanstående lilla text är att;

Ingen arbetsgrupp har tillsatts för att behandla de 200 motionerna.
Ingen arbetsgrupp har ens tillsatts för de första 14 motionerna som är de enda styrelsen refererar till i meningen om "arbetsgrupp".
Motionerna har inte på något sätt behandlats seriöst, korrekt eller med den minsta respekt.
- Motionerna har "behandlats" av endast en enda person, i stället för en arbetsgrupp.
- Inte en enda fråga har besvarats av styrelsen, varken i svaren till motionerna eller på stämman.
- Styrelsen har för 136 av 178 motioner svarat "Anse besvarad", helt i strid med HSB Riksförbunds rekommendationer på när denna formulering kan användas.
- 41 motioner har styrelsen rekommenderat avslag på utan att kunna motivera varför.
- I princip inte ett enda svar som styrelsen gett har med yrkandena att göra.
- Styrelsen har vägrat att diskutera motionerna med motionärerna för att därigenom skapa ett bättre underlag för stämman och undvika missförstånd.
- Många av styrelsens svar är kopierade rakt av mellan motioner som inte har det minsta med varandra att göra.
- Många av styrelsens svar är bara referenser till andra meningslösa och/eller till ämnet ej hörande svar (vilket gör det ännu svårare att veta vad styrelsen egentligen svarat).
- Inte en enda motion har utretts. Det är bara en massa personligt tyckande från en person som nu röstats bort från styrelsen.
- Etc.
Det "arbetssätt" som styrelsen påstår sig ha skapat för att behandla motionerna är att en person Henric Lellky har fått uppgiften att besvara motionerna precis hur han vill, utan förankring i verkligheten.
Meningen "Styrelsens arbete med att forma svar leds av Henric Lellky" är fel eftersom Henric Lellky inte lett någonting mer än sig själv. Det är bara ett sätt att försöka lura alla att tro att fler varit involverade i den högst oseriösa behandlingen av motionerna.Så här skriver styrelsen 2008-02-08:
Fundamentet för våra värderingar är att HSB är en demokratisk, kooperativ organisation, skapad utifrån medlemmarnas gemensamma önskan om ett tryggt och bra boende.
samt:
Vi i styrelsen för HSB Malmö vill så långt det är möjligt arbeta med öppenhet gentemot medlemmar, förtroendevalda och HSB Malmös medarbetare.
Styrelsens svar på motionerna talar sitt tydliga språk och visar att styrelsen är helt emot all form av öppenhet. Styrelsen tycks tro att styrelsen med några små informationstexter uppnått öppenhet, men frågan är om det finns en enda person som är dum nog att låta sig luras av detta?
Mycket snack men lite verkstad, är kännetecknande för HSB.

Se även;
Kränkning av grundläggande demokratiska rättigheter inom HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1411)

Sett och hört på "motionsstämman" den 5 maj (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1212)

HSB Malmös årsstämma 2008 - sammanfattning av hur en stämma inte ska gå till (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1352)

Hur tänkte fullmäktigeledamöterna (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1334)

Sett och hört på "motionsstämman" den 5 maj (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1212)
HSB Malmös ledamöter i trotsåldern (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1173)
Har du lärt dig något? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1149)
Rapport från en stämma i HSB Malmö 2008 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1010)

Styrelsen utreder sig själv & revisorns oriktiga påståenden - HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=961)

Vem odugligförklarar vem? - HSB Malmös fullmäktige (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=958)

Subversiv verksamhet inom HSB - Stänga stämman med hjälp av HSB-ledamoten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=850)

HSB Malmös årsstämma den 26 april 2008 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=933)
HSB Malmös årsstämma i morgon måste göras om! + Skadestånd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=921)

HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #34-49 med kommentarer till styrelsens svar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=884)
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #16-33 med kommentarer till svaren (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=543)
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #1-15 med kommentarer till svaren (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=303)
Skäms HSB Malmö !!! Behandlar 42.000 medlemmar illa! - Styrelsens svar på motionerna! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=287)
Motionera till din regionförening! - Sammanställning av 178 motioner till HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=55)

Hur behandlas motioner? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=48)

HSB Malmös valberedning - Frågor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=806)
Mera Mygel i HSB Malmös valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=690)
HSB Malmö - Hur valberedningen utnyttjar sin position för egen vinning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=625)
HSB Malmö - Valberedningens förslag - en skrämmande läsning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=292)
HSB Malmö - Korrupt valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=166)
HSB Malmö - Ny styrelseordförande! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=185)

Handlingar till årsstämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=317)

HSB Malmö - Inför årets föreningsstämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=58)

Michael Carlsson ny VD för HSB Malmö? - Inte fler VD-skandaler, snälla! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=469)
VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)
HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

HSB - (MIss)Nöjd-kund-index (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=414)

HSB Malmös årsredovisning - Ren rappakalja! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=413)

Fullmäktigeledamöterna - Vad gör de? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5)

Oärligheten lyser igenom (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=360)
Inför "Lex HSB" för att få bort fifflet och myglet inom HSB-organisationen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=273)

Yttranderätt enligt HSB Riksförbund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=22)
Ingen yttranderätt för egna motioner! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11)

Hemliga stämmoprotokoll/motioner inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=42)
Bristen på öppenhet inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=40)
Insynsskyddat HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=25)

Utträde ur HSB Riksförbund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=36)

HSB:s viktigaste fråga enligt HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=34)