handdator

Visa fullständig version : Valberedningens befogenheter


Bjurre
2010-06-24, 16:31
Vad jag har förstått ska valberedningen bl a granska att styrelsen utför sitt arbete på rätt sätt och att sammansättningen är korrekt.

Om nu en vicevärd deltar på styrelsemötena, vilket några i styrelsen (2 av 6) ej anser är lämpligt (majoriteten bryr sig inte), kan då valberedningen kliva in och påpeka detta?

Vicevärden var tidigare medlem i den styrelse som har avgått, men har fortfarande ett stort kontrollbehov och slåss med näbbar och klor för att få vara med och bestämma. Det här med att vicevärden kan sitta med i styrelsemöten men inte innehar rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt är något som vår vicevärd inte har förstått, eller inte vill förstå.

Kan nu valberedningen gå in och se till att det blir någon ordning?

clabbe
2010-06-24, 16:37
Jag håller inte med dig. Valberedningens uppgift är att bereda val till styrelsen. Den är inte ett kontrollorgan.
Under säsongen (så att säga (alltså under aktivt arbete)) är det styrelsen under ledning av ordföranden som ska utforma sitt arbete. Det faller mycket på styrelsens ordförande att se till att det råder ordning och reda.
I efterhand kan revisorerna granska och säga till om arbetet inte gått till på rätt sätt.

Jag vet inte vad du åsyftar med att sammansättningen ska vara korrekt men ett uppdrag för valberedningen är förstås att få fram kandidater till alla poster i styrelsen och att då hålla sig till vad stadgarna säger om hur styrelsen ska vara sammansatt.

Bjurre
2010-06-26, 22:29
Läste precis nedanstående på webbsidan Riktlinjer för valberedningen (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm);
Valberedningen ska även regelbundet hålla kontakt med styrelsens ledamöter och minst en gång per år träffas och diskutera hur arbetet fortskrider. Om valberedningen misstänker att styrelsearbetet inte fungerar riktigt som det ska så är valberedningen skyldig att detaljerat och skriftligen informera medlemmarna om detta.

Detta måste ju ändå ses som att valberedningen är ett kontrollorgan?

sameman
2010-06-27, 11:04
Jag har svårt att tänka mig att en person i en valberedning kan yttra sig i styrelsemöten utan det handlar mer om att analysera hur det fungerar.

Om endast ett fåtal i en styrelse säger något och där en person "tar över" och dominerar så kan en valberedare se ett behov av att utlysa andra intresserade med mer "skinn på näsan".

På så vis fungerar valberedning som ett indirekt kontrollorgan.


Sammantaget verkar det vara så att de flesta är eniga om hur det borde vara, vilket egentligen det som står i Riktlinjer för valberedningen (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) är exempel på.

Frågan är hur det fungerar i verkligheten?:13:

Jag antar att det enda sättet är att försöka driva igenom att det sker en stadgeändring i brf-stadgarna samt att brf har en policy som förtroendevalda ska arbeta efter.

Det kommer i alla fall vara mitt fokus under detta verksamhetsår som valberedare.

Och det som står i Riktlinjer för valberedningen (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) kommer att vara min utgångspunkt.

Admin
2010-06-27, 19:33
Ja, valberedningen måste fungera som kontrollorgan om valberedningen ska kunna göra ett tillfredsställande arbete. Som styrelse kanske man inte tycker det är så roligt att bli "kontrollerad", men dels handlar det om en ganska enkel kontroll och dels så är det föreningens bästa man ska värna om.

Ett lysande exempel på hur det inte ska fungera är HSB Malmös valberedning.
De som väljs in i HSB Malmös styrelse är dem som i första hand HSB Malmös anställda (främst styrt av de fackliga representanterna) vill ha i styrelsen, och i andra hand dem som sittande styrelse vill ska väljas in.
HSB Malmös valberedning utövar ingen som helst kontroll värd namnet och gör bara som den blir tillsagd (av en handfull personer).
Därför ser det också ut som det ser ut idag, med den kanske sämsta möjliga styrelsen. En styrelse som enkelt kan kontrolleras av HSB Malmös anställda eftersom kompetens saknas i styrelsen.
Medlemmarna, dvs de som egentligen skulle välja styrelsen, har inte blivit tillfrågade, utan det är helt och hållet HSB Malmös valberedning som väljer styrelse utifrån främst fackets önskemål.

Bjurre, som svar på din fråga;
Valberedningen kan inte styra styrelsen, men det är viktigt att valberedningen informerar föreningens medlemmar om problemet med vicevärden.
Sedan är det stämmans ansvar att bringa ordning så att vicevärden inte styr styrelsemötena.
Om styrelsen inte förstår vad som gäller så kanske det räcker med att informera styrelsen om hur det ska fungera så kanske styrelsen rättar sig utan att stämman måste gripa in.

Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Bjurre
2010-06-27, 23:37
Tack för era svar.
Och Sameman, det ska bli ordning i torpet. Du vet vad jag menar :1: