handdator

Visa fullständig version : Felaktig röstredovisning, ej korrekt styrelse


Bjurre
2010-06-24, 09:31
Den 8 juni 2010 hade vi vår årsstämma där vi bl.a. tillsatte en ny styrelse. Nu efteråt har två medlemmar, som även var rösträknare, upptäckt att röstredovisningen från ordföranden var felaktig och att en person som kom med i styrelsen egentligen inte skulle det (för få röster). Hur gör man?

Det intressanta i historien är att protokollet från årsstämman inte lämnats till justerare än, som även denne upptäckt felet. Protokollet från det konstituerande styrelsemötet är ej undertecknat av någon part och så kommer det nog att förbli tills det här är utrett. Jag själv sitter på det protokollet.

Jag vet att många i den gamla styrelsen, samt ordföranden på stämman (från HSB), inte har en positiv inställning till den personen som egentligen skulle sitta på den aktuella styrelsestolen. Vi övriga är positiva, då denne person var en av dem som rörde om i grytan och gjorde så att den förra styrelsen avgick.

Som sagt, hur ska man göra? Är de ej justerade och ej undertecknade protokollen behjälpliga i detta läge?

totiki
2010-06-24, 09:45
Den 8 juni 2010 hade vi vår årsstämma där vi bl.a. tillsatte en ny styrelse. Nu efteråt har två medlemmar, som även var rösträknare, upptäckt att röstredovisningen från ordföranden var felaktig och att en person som kom med i styrelsen egentligen inte skulle det (för få röster). Hur gör man?
Jag förstår inte riktigt? Vilken ordförande avses? Ordföranden på årsstämman eller ordföranden för den tillträdande styrelsen?
Rösträknarna måste väl ha redovisat resultatet av rösträkningen och inte ordföranden? Resultatet måste läsas upp på stämman och föras till protokollet. Och ordföranden på stämman måste fråga medlemmarna " Rösträknarna har framkommit till detta resultat xxx. Kan stämman godkänna detta resultat?"
Har ordföranden ändrat på de siffror rösträknarna redovisat? I så fall har han gjort sig skyldig till bedrägeri. Det borde väl vara lätt att bevisa, om så skett? Avsätt honom i så fall.

Det intressanta i historien är att protokollet från årsstämman inte lämnats till justerare än, som även denne upptäckt felet. Protokollet från det konstituerande styrelsemötet ej är undertecknat av någon part och så kommer det nog att förbli tills det här är utrett, jag själv sitter på det protokollet.
Som sagt, hur ska man göra? Är de ej justerade och ej undertecknade protokollen behjälpliga i detta läge?
Jag skulle vilja säga att innan protokollen är vederbörligt signerade av alla parter så har mötena i formell mening inte ägt rum.
Mötena är så att säga inte behjälpliga åt något håll eller för någons räkning.
Styrelsen kan inte konstituera sig innan den är formellt vald. Och den är inte vald innan protokollet från årsstämman är formellt giltigt.

Trötter
2010-06-24, 10:04
Justerare/rösträknare. Om det upptäcks felaktigheter i efterskott bör dessa fel justeras i dokumentationen.

Justerare har fått mandat av stämman att göra tillägg i protokollet. Om en person i föreningen har varit nominerad till styrelsen och noteringarna från stämmans sekreterare visar ett felaktigt röstresultat, då bör detta korrigeras. Om det sedan visar sig att personen inte har fått tillräckligt många röster för att väljas in i styrelsen, då bör ordförande för stämman meddela detta till vederbörande.

Om styrelsen har konstituerats innan felet upptäcktes är det lämpligt att styrelsen konstituerar om sig och att styrelsen korrigerar styrelsens sammansättning tillika registrerar den korrekta sammansättningen hos Bolagsverket.

Om inte detta görs kan det finnas skäl att klandra stämman.