handdator

Visa fullständig version : Förening utlyser ingen stämma


whippo
2010-06-21, 10:48
Hej

Bor i hyresrätt men det finns en bildad brf som tidigare försökte ombilda gården med viss framgång. Det blev ja på stämman men sedan visade det sig att hyresvärden inte godkände beslut. Värden fann inte att ett ja till ombildning kunde styrkas. Efter det har inga ny försök gjorts men föreningen finns kvar.

Nu till min fråga. Eftersom föreningen finns skickade jag in en motion och trodde att en kallelse till årsstämma skulle komma förra veckan. Innan den 30 juni måste årsstämman vara enligt stadgarna men ingen kallelse har kommit. Själv tror jag att det inte kommer bli någon stämma. Styrelsen har inga ambitioner att driva föreningen misstänker jag men enligt bolagsverket är föreningen aktiv. Kan man påkalla bolagsverket så att föreningen likvideras? Tror inte det finns direkt några tillgångar eller skulder.

Tack

Trötter
2010-06-21, 11:17
Du ska vända dig till Länsstyrelsens rättsenhet.

Länsstyrelsen kommer att se till att en stämma kommer tillstånd om inte styrelsen påkallar stämma enligt lag.

Gusten
2010-06-21, 11:37
Det verkar vara vanligt att man inte håller stämmor i vilande föreningar.
Normalt upptäcks det inte heller av någon myndighet om stämma inte hålls.
Även om stämma formellt ska hållas har det knappast någon större
betydelse om stämma inte hålls i vilande bostadsrättsförening.
Åtminståne inte om det inte finns några tillgångar/skulder.

whippo
2010-07-08, 10:07
Hej igen.

Föreningen är inte anmäld "vilade" vad jag vet och av det som framgår på bolagsverket är föreningen "aktiv".

Kan nog tänka mig att föreningen ska vara vilande men då bör det ju gå ut någon information om det. Att nu är föreningen vilande på grund av xx och därmed hålls ingen stämma och motioner tas inte emot. Men det är också skumt, om det finns intresse bland medlemmarna att föreningen ska vara aktiv...

Kanske ska kolla upp det där med Länsstyrelsen.

Tack för svar.

totiki
2010-07-09, 10:24
Myndigheterna vill inte att föreningar skall vara vilande i mer än sex månader, därefter bör de likvideras. Detta vill däremot inte föreningar som är i vardande när det fortfarande finns medlemmar som hoppas på en ombildning. Dessutom kan hembud kanske bara göras till en aktiv förening.
Så länge inga förhandlingar förs eller fastighetsägaren ännu ej är beredd att sälja brukar föreningarna finnas på ett inaktivt aktivt sätt, väntande. Och normal föreningsverksamhet förs inte mer än möjligtvis på pappret. Det är inget konstigt med det. Betrakta det som en hembudsförsäkring. Föreningen bedriver ju heller ingen annan verksamhet än att vänta. Detta eftersom föreningen endast har ett mål, att införskaffa fastigheten. När detta mål verkar möjligt att uppnå brukar också verksamhet inriktad på detta mål att starta. Fram till förvärvandet, vilket också brukar ändra inriktningen på föreningens mål till förvaltande av fastigheten, behövs egentligen inget annat arbete utföras utom det som direkt strävar mot målet.

Jag har svårt att se att det skulle kunna förekomma något "skumt" här. Möjligen om det är nuvarande fastighetsägaren som kontrollerar föreningen, men inte annars.

Vad handlar din motion om?
Varför vill du likvidera föreningen? Då förlorar ni ju er hembudförsäkring och går miste om fastigheten vid en eventuell framtida försäljning.

whippo
2010-07-10, 09:36
Vi fick ett bud för något år sedan och ett ombildningsförsök har gjorts men misslyckades då fastighetsägaren upptäckte fusk vid stämman. Fastighetsägaren drog då tillbaka erbjudandet eller som de förklarade det diplomatiskt att "en majoritet kan inte styrkas för köp av fastigheten". Styrelsen hade festat efter stämman då alla fullmakter var räknade till 69 procent och alla var kontrollerade och riktiga. Det var ett hästjobb enligt styrelsen.

Efter själv sett processen och hur styrelsen har hanterat ärendet är det uppenbart att de inte arbetar mot sitt eget syfte.

Har pratat med fastighetsägaren och något nytt hembud är inte att vänta då brf har skött detta så dåligt. Det krävs extra ordinära skäl i sådana fall säger fastighetsägaren.

Det har också visat sig under processen att den egentliga viljan att ombilda är minimal och därför behövs ingen BRF. Enligt nuvarande styrelsen var det bara 39 procent som ville eller kunde få lån.

Motioner som jag har lämnat in:
Den första motionen handlade om fullmakter där jag yrkade på att ett ombud bara kan representera en fullmakt. Detta för att förhindra att någon kan samla på sig en massa fullmakter. De nuvarande stadgarna tillåter att ett ombud kan representera obegränsat antal fullmakter.

Den andra handlade om att beslut i en extra föreningsstämma ska följas. Där var yrkan att ett demokratiskt beslut ska respekteras oavsett om det är ja eller nej och inte hålla nya stämmor för att förändra beslutet inom en viss tid.

Båda dessa togs inte upp på förra årsmötet då jag inte ansågs vara medlem. Styrelsen hade inte till stämman behandlat min anmälan som medlem.

Den sista motionen handlar om upplösning av föreningen. Där jag yrkar på att detta har skötts så dåligt att föreningen bör likvideras och om sedan ett intresse finns kan en ny förening startas.

Den togs aldrig upp då inget årsmöte hölls

Jag är nu föresten medlem. Jag fick bli det på köpstämman då konsulten sa att alla nu som sitter här är medlemmar i föreningen. Den sista motionen skickades också till revisorn som också inte visste om att hon hade blivit vald till revisor på det årsmöte som har varit.