handdator

Visa fullständig version : Ansvarsfrihet, för 2 styrelser?


Deadlund
2010-06-16, 22:58
Hej

Idag har vi haft vår extrastämma gällande den ekonomiska redovisningen samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Jag har sökt på forumet och nätet gällande min kommande fråga, det finns en hel del matnyttigt, jag har dock inte hittat något om det som hände på den extrastämma vi hade, där hände nämligen följande:

Frågan om ansvarsfrihet kom upp, en medlem föreslog då sluten omröstning i denna fråga då vi var många som inte ville ge ansvarsfrihet för sittande styrelse. Ordföranden var beredd på att denna fråga skulle komma och kontrade då med något han påstod sig ha koll på; Att stämman skall nu bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet individuellt för samtliga som i årsredovisningen står att de suttit som styrelse 2009.
Vi ville ha en omröstning gällande sittande styrelse, samt att röstningen skulle gälla hela styrelsen inte individuellt.
Detta innebar att det även röstades om ansvarsfrihet för föregående styrelse som avgick i maj 2009, vilka fick ansvarsfrihet på mötet i maj 2009 för räkenskapsåret 2008.
Jag kan väl tycka att det låter rätt eftersom föregående styrelse ändå suttit första kvartalet 2009, men det känns fel. Till saken hör att föregående styrelse alltid fått ansvarsfrihet alla de år de suttit, samt att stämman då i maj 2009 beviljade ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen.

3 frågor i en; Är/ska/får det gå till så här?

Kan lägga till att det var samma mötesordförande och sekreterare som på mötet för inlägget om ogiltigt protokoll, jag kan säga att jag blev förvånad när mötesordföranden själv föreslog mig som justerare, han ville dock ha en rak kommunikation gällande protokollet för detta möte, inte blanda in "Jurister" som jag tidigare sagt att jag gjort (Admin/forumet är mina jurister):)

Till Admin: Anser du att detta inlägg passar ihop med annan tråd, så flytta det gärna, hittade själv ingen passande tråd.

Trötter
2010-06-16, 23:42
Vid utfärdande om ansvarsfrihet eller inte, så kan detta företas kollektivt för hela styrelsen eller för enskilda ledamöter. Enligt mig kan frågan om att ge eller inte ge ansvarsfrihet för enskilda medlemmar bedömas om det finns skäl att ifråga sätta enskilda medlemmars agerande i styrelsen. Men som tidigare och aktuella diskussioner i forumet angående styrelsen sätt att informera eller inte informera medlemmar på ett förtroendeinvigande sätt, i detta bör ansvarsfrihetsfrågan gälla hela styrelsen som kollektiv.

Om det skulle gå så långt som till en process, så bör utredningen inför processen ge svar på vem eller vilka som ska ställas till svars för eventuella brister som ligger till grund för att styrelsen inte har fått ansvarsfrihet.

Deadlund
2010-06-16, 23:57
Tack Trötter, jag är som ditt användarnamn just nu, en trötter Deadlund...jag skulle förstås förtydligat min fråga eller skrivit in en till:12:

Vad jag undrar är om föregående styrelse skulle ha behandlats i frågan angående ansvarsfrihet bara för att de står med i årsredovisningen?

Ansvarsfrihetsfrågan gäller - i vårt fall - det bokslut som gjorts samt hur styrelsen skött informationen/kontakten med medlemmarna under det gångna året mm.
Föregående styrelse har redan fått ansvarsfrihet på en stämma som hölls i slutet på maj 2009, för räkenskapsåret 2008.
Hoppas detta klargjorde en aning.

Trötter
2010-06-17, 00:34
Alla som undertecknar årsredovisningen omfattas av det ansvar som det medför. Alltså undertecknandet gör att dessa intygar på att innehållet är enligt redovisningsreglerna och där med omfattas berörda intygsgivare av bedömningen av ansvarsfriheten. Ansvarsfrihet kan bedömas utefter alla de handlingar som styrelsen utför under en mandatperiod eller att räkenskapsår och kan behandlas när föreningen finner själ för detta.

Deadlund
2010-06-17, 06:32
Undertecknandet av redovisningen har enbart gjorts av den nya styrelsen som suttit från maj förra året, den gamla styrelsen omnämns enbart i årsberättelsen eftersom de satt en tid under 2009. Den styrelsen har inte skrivit under ett enda papper i årsredovisningen.

Trötter
2010-06-17, 08:43
Om den sittande styrelsen har intygat riktigheten i årsredovisningen med sina namnteckningar då är dessa ledamöter ansvariga för innehållet. Om inte innehållet går att tyda eller om det finns några oklarheter. Då bör redovisningen bordläggas och styrelsen får då till uppgift att ta fram de fakta som efterfrågas eller korrigera felaktigheter. Styrelsen skall sedan kalla till en ny stämma, som kan hållas tidigast om 1 månad eller senast 2 månader efter den ordinarie stämman.

Admin
2010-06-17, 09:21
Frågan om ansvarsfrihet kom upp, en medlem föreslog då sluten omröstning i denna fråga då vi var många som inte ville ge ansvarsfrihet för sittande styrelse.
Instämmer med Trötter och kan tillägga angående ovanstående citat att om någon begär sluten omröstning så ska detta ske.
Det ska inte ens förekomma en diskussion om detta.
Många mötesordförande tycks mickla med röstningar så att de sker på det sätt som för tillfället passar styrelsen bäst.

PS.
Det är bra att säga att man anlitat jurister.
En del styrelser blir lite mindre benägna att köra med härskartekniker om de upptäcker att det finns någon medlem som är insatt i hur det fungerar och som är engagerad nog att kontakta sakkunniga.

I min brf pekar man inte längre på lagboken och säger; "Det står här".
Man kan lura övriga medlemmar i min brf, men eftersom man vet att det inte funkar med mig så vågar man inte längre hänvisa till regelverk som inte finns.

clabbe
2010-06-17, 09:32
Tack Trötter, jag är som ditt användarnamn just nu, en trötter Deadlund...jag skulle förstås förtydligat min fråga eller skrivit in en till:12:

Vad jag undrar är om föregående styrelse skulle ha behandlats i frågan angående ansvarsfrihet bara för att de står med i årsredovisningen?

Ansvarsfrihetsfrågan gäller - i vårt fall - det bokslut som gjorts samt hur styrelsen skött informationen/kontakten med medlemmarna under det gångna året mm.
Föregående styrelse har redan fått ansvarsfrihet på en stämma som hölls i slutet på maj 2009, för räkenskapsåret 2008.
Hoppas detta klargjorde en aning.

Ja, föregående styrelse ska behandlas i frågan om ansvarsfrihet för 2009, inte primärt för att de står med i årsredovisningen utan för att de satt i styrelsen under en viss tid av räkenskapsåret 2009.
Om inte föregående styrelse ska bedömas för sin förvaltning innan årsstämman 2009, vem ska isåfall bedömas? Den nya styrelsen tillträdde vid årsstämman. Mellan 31/12 och årsstämman kan det begås fel, det är väl solklart att någon ska kunna ställas till ansvar för den tiden?

Ett stort problem med en individuell ansvarsfrihetsbedömning är att styrelsen fattar beslut som kollektiv, inte som individer. Är en ledamot närvarande på styrelsemöte, och inte reserverar sig mot ett eller flera beslut (och ser till att detta kommer in i protokollet), då är han/hon ansvarig för besluten som fattas på mötet.

Admin
2010-06-17, 09:52
Normalt ska mötesordförande fråga medlemmarna om stämman vill ta beslut om ansvarsfrihet för hela styrelsen samtidigt.

Beslut om individuell ansvarsfrihet tas normalt bara vid konflikter där stämman kan se att någon eller några i styrelsen agerat självsvåldigt och emot övriga delar av styrelsen.
Detta är som regel mycket svårt, närmast omöjligt, att bedöma i de föreningar där öppenhet och insyn saknas.

Precis som Clabbe säger så fattar man beslut kollektivt i en styrelse och man har ett delat ansvar i en styrelse, vilket gör att det normala förfarandet är att stämman beslutar om ansvarsfrihet för samtliga i styrelsen i ett beslut.

Har det förekommit två styrelser under redovisningsperioden så tar man inte beslut om ansvarsfrihet för bägge styrelserna samtidigt, men det finns inget lagverk som hindrar detta om det ändå görs.

Det är den senaste styrelsen som står för redovisningens riktighet, även för den del av räkenskapsåret då de inte satt i styrelsen.

Frågan om ansvarsfrihet är egentligen inte relevant, bl.a. eftersom den inte har någon juridisk betydelse.

Deadlund
2010-06-17, 22:47
Clabbe: Mellan 31/12 och årsstämman kan det begås fel, det är väl solklart att någon ska kunna ställas till ansvar för den tiden?
Admin: Det är den senaste styrelsen som står för redovisningens riktighet, även för den del av räkenskapsåret då de inte satt i styrelsen.
Här vill jag hålla med er båda, men å andra sidan så känns Admins svar mer rätt. Om man jämför med t.ex det företag jag jobbar på så "ärver" den nya chefen det som den gamla gjort och får göra det bästa av situationen, helt plötsligt blir det hans/hennes ansvar.

Många mötesordförande tycks mickla med röstningar så att de sker på det sätt som för tillfället passar styrelsen bäst.

Det var väl ungefär vad som hände för oss, vi ville rösta kollektivt.

Beslut om individuell ansvarsfrihet tas normalt bara vid konflikter där stämman kan se att någon eller några i styrelsen agerat självsvåldigt och emot övriga delar av styrelsen.

Detta har inte hänt i vår brf, utan misstroendet är mot hela den sittande styrelsen (som nu sitter kvar trots att de ej fått ansvarsfrihet). Man upphör aldrig att förvånas över hur dumma en del människor här, ska nu ge ett exempel som blir lite offtopic:

Innan extrastämman så skulle ett lån sättas om, stämman frågade om det nya lånet och vad räntan blev....svaret var chockande men väntat med tanke på hur styrelsen fungerar: "Vi glömde bort det, det var så mycket att göra med upprättningen av de felaktigheter som fanns i den ekonomiska redovisningen".
Om man nu kan glömma bort att sätta om ett lån på ett par miljoner så undrar man vad som i övrigt glöms bort...


Frågan om ansvarsfrihet är egentligen inte relevant, bl.a. eftersom den inte har någon juridisk betydelse.
Är det så? En före detta styrelseledamot, som nu inte fått ansvarsfrihet, är lite orolig för att den personen inte kommer att kunna sitta i en styrelse igen.

Jag kommer, efter att protokollet för extrastämman har delats ut, skriva ett inlägg om vad som hänt och hur saker gått till i vår förening under de senaste åren, om detta är ok för Admin. Kan kanske vara intressant för forumet att ta del av.

clabbe
2010-06-18, 12:32
Här vill jag hålla med er båda, men å andra sidan så känns Admins svar mer rätt. Om man jämför med t.ex det företag jag jobbar på så "ärver" den nya chefen det som den gamla gjort och får göra det bästa av situationen, helt plötsligt blir det hans/hennes ansvar.


Men säg t.ex. att en kassör i februari stjäl ur kassan, och sedan avgår i mars tillsammans med övrig styrelse. Det hela upptäcks inte förrän vid revisionen i februari året efter. Hur kan ledamöterna i den styrelse som tillträder i mars ha ett ansvar för stölden? Skulle de omfattas av en talan om skadestånd mot föreningen?

Ansvaret att försöka reda upp vad som hänt faller på den nya styrelsen, där kan jag hålla med dig, men inte skadeståndsansvaret.

Om stämman tror att den bara beviljar sittande styrelse ansvarsfrihet i detta läge, så har stämman skjutit sig själva lite i foten, i o m att ett jakande beslut om ansvarsfrihet beskär möjligheten att väcka talan enligt 13 Kap LEF.

Den sista meningen kanske är otydlig. Jag menar att om stämman ger ansvarsfrihet utan att specificera vilka som beslutet gäller, så omfattas även gamla styrelsen för tiden från 1 januari till årsstämman föregående år. Där kan man alltså göra bort sig lite.

Deadlund
2010-06-18, 14:41
Hur kan ledamöterna i den styrelse som tillträder i mars ha ett ansvar för stölden? Skulle de omfattas av en talan om skadestånd mot föreningen?
Tänkte inte på det på det viset, nu blev det mer självklart att även den föregående styrelsen skall omfattas, tycker ändå att mötesordföranden gjorde fel som bestämde att det skulle vara röstning på individnivå och inte på styrelsen/a som helhet, som förslaget var från medlemmarna.

Trötter
2010-06-18, 15:16
Ansvarsfrågan kan inte ärvas det är bara följderna som en senare styrels kan överta. Om det framkommer vid en granskning att någon i en tidigare styrelse har företagit en kriminell eller otillbörlig handling så får denne stå för konsekvenserna. Om granskningen inte kan påvisa vem eller vilka som har agerat inkorrekt, då är den rätta ordningen vid utredning av ansvarsfrågan i en styrelse att VD alternativt styrelseordförande granskas i skuldfrågan och därmed stå för ansvaret. Om nu en ordförande blir föremål för en utredning som fastställer att styrelsen har agerat på ett inkorrekt sätt och styrelsens ordförande fälls/belastas för någon händelse och ordförande anser att det inte är dennes ansvar. Då kan ordförande driva en process mot den eller de som han/hon anser bär ansvaret för händelsen.

Jag gör ett antagande när jag härleder till en BRF. I en BRFs styrelse så bär kollektivet som fattade beslutet ansvaret för det inträffade. Det är därför det är så oerhört viktigt att alla i styrelsen är välunderrättade om vad som beslutas samt vet innebörden av de beslut som sanktioneras i en styrelse. Det är även viktigt att det företas en god dokumentation över de beslut som fattas innanför styrelsen väggar för att kunna härleda besluten.

Våran lilla förening är utsatt för en mycket omfattande granskning. Under stämman 2010 var en av HSBs: lakej med vid stämman. Denne var uppenbart irriterad över mitt tidigare agerande vad gäller ljudupptagningar vid stämman 2009 och 2010 där denne agerade mötesordförande. Vid stämman 2009 bryter HSB "lakejen" mot stadgan vid två tillfällen och detta medför att granskningen inte kommer tillstånd utan att Länsstyrelsen blir inblandad. Stadga brotten är således att voteringsresultatet inte förs till protokollet samt att protokollet inte är tillhandahållet i den ordning som förespråkas i stadgan.

Kontentan av att Länsstyrelsen blir inblandad får till följd att granskningskostnaden kommer att uppgå till över 100 000 kr för en förening på 12 medlemmar. Om nu stämman och då speciellt ordförande vid stämman 2009 som tillika är juridisk expert inom HSB i första hand förde protokollet som stadgan förespråkar och i sin tur informera styrelsen om innebörden av voterings resultatet vid stämman 2009 angående granskning. Då skulle föreningen kunna göra en intern granskning och specificera den juridiska granskningen utefter eventuella uppkomna oklarheter. Detta gjordes inte, utan jag som medlem fick sätta upp granskning specifikationer ut efter den information som styrelsen förmedla vid stämma. Information var att alla frågor som ställdes vid stämman besvarades med att det var en sak för styrelsen. Ni kan ju tänka er hur gransknings specifikationen utformades då. Man kan kort säga att allt granskas 10 år tillbaks i tiden. HSB och ordförande fick en hjärna blödning när advokaten skick förfrågan om dokumentation om allting som har företagits 10 år tillbaks.

Att det uppkommer konstiga situationer i en förening av BRF karaktär är inte så konstigt. När det i många föreningar väljs in ledamöter i styrelsen på grunder som skulle få vilken liten företagare som helst att skjuta sig. Några grundläggande krav för att sitta i en styrelse borde vara att man har läst föreningens stadga, BRL och föreningslagen. Det behöver inte vara så att man kan förordningarna utantill, men man bör ha en viss koll på läget. Det kan vara önskvärt att det i styrelsen finns någon som kan skapa en god rutin för hur styrelsen ska dokumentera sitt arbete. Dokumentationen är i första hand till för att styrelsen ska kunna bevisa och spåra alla beslut som har fattats samt att besluten följer de regler som är förknippat med beslutsfattande i en styrelse.

Om man tittar i Förenings lagen som behandlar föreningens ledning, så består den av ca 4 sidor, 1838 ord 10 921 tecken 18 stycken och 161 rader. Till detta tillkommer då stadgan och BRL vilket skulle kunna genera dubbelt upp för styrelsen att plugga in. Om man nu antar att en styrelsen består av 5 ledamöter, hur svårt kan det vara att läsa in sig på området. Jag är ingen lingvistisk expert men jag tror att de flesta med vis skolning skulle kunna memorera stora delar av innehållet för att kunna sköta styrelse arbetet på ett korrekt sätt.

Det är självklart att det finns mer i lagarna som behöver beaktas för att förvalta en förening. Så alla ledamöter i BRF läs på och känn en större säkerhet vid stämma och sammanträde. Det är ofta lättare att ha kött på benen när de komplicerad frågorna dyker upp.

Oj vad mycket bet blev. Jag har varit på stämma och är lite sugen på att skriva av mig om dittan och dattan.:3:

Trötter
2010-06-18, 15:28
Tänkte inte på det på det viset, nu blev det mer självklart att även den föregående styrelsen skall omfattas, tycker ändå att mötesordföranden gjorde fel som bestämde att det skulle vara röstning på individnivå och inte på styrelsen/a som helhet, som förslaget var från medlemmarna.
Ordförande har inte mandat att ange hur votering ska företas det är dagordningen och stadgan som anger hur voteringen ska genomföras vad gäller ansvarsfrihet. Jag antar att det står något i still med detta i dagordningen "beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna"


Som jag tolkar texten så gäller det hela styrelsen som kollektivt, de vill säga de som har undertecknat årsredovisningen och tillika förvaltat föreningens tillgångar. Om det är någon som har undertecknat en handling som någon annan har företagit så är det den som intygar riktighet i dokumentet som bär det juridiska ansvaret. Om det går att styrka att det är någon annan som har utfört en otillbörlig handling då kan denne ställas till svars för den.

Admin
2010-06-18, 16:24
Ansvaret att försöka reda upp vad som hänt faller på den nya styrelsen, där kan jag hålla med dig, men inte skadeståndsansvaret.
Man måste skilja på ansvar för sina handlingar och ansvar för årsredovisning här.
Den senaste styrelsen under redovisningsåret ansvarar helt och hållet för redovisningen.
Varje styrelse ansvarar sedan för sina handlingar, dvs - som du nämner - om skadestånd ska utkrävas så ska det naturligtvis utkrävas av den styrelse som orsakat skadan.

Skulle sedan den senaste styrelsen i årsredovisningen inte redovisa de fel som den föregående styrelsen gjort - eller på annat sätt informera samtliga medlemmar -, så blir naturligtvis denna styrelse ansvarig för att medlemmarna inte informeras om detta.

Sedan glömmer man ofta bort revisorerna.
Revisorerna kan krävas på skadestånd pga bristande revision.

Alltså, som jag tror jag redan nämnt, varje styrelse får ansvarsfrihet för sig.
Och vill stämman sedan ge ansvarsfrihet på individnivå så blir det som stämman bestämmer.

Svar till Deadlund:
Ja, att inte beviljas ansvarsfrihet i en brf har ingen praktisk betydelse och det är inget som förs in i något register (vilket det borde).
Alltså finns det ingen dokumentation för detta och man kan lugnt sitta i ett oändligt antal styrelser utan att få ansvarsfrihet någon gång, om man så önskar.