handdator

Visa fullständig version : Fler bostäder tvångsförsäljs....


totiki
2010-06-12, 10:30
...man undrar hur länge det kommer att pågå?

Fler bostäder tvångsförsäljs (http://www.e24.se/pengar24/bostad/fler-bostader-tvangsforsaljs_2118169.e24)

Och även här är det stor skillnad mellan hur det påverkar en stor respektive en liten förening.

j.a
2010-06-12, 10:50
Svårt att bedöma utan att veta hur många bostadsförsäljningar som sker i Sverige under samma period tycker jag.

Om det är 500-1000 tvångsförsäljningar i relation till 100 000 transaktioner är det 0,5 - 1 %. Säljs väl fler bostäder än så dessutom?

DI har anammat bästa kvällstidningsmanér på sista åren.

totiki
2010-06-12, 12:33
Jag såg också inslaget på TV 4 och kronofogden som handahar frågan är en bekant till mig. Han sade i inslaget att det ligger en hel del på hög. Jag tänker fråga ut honom noggrannare nästa gång vi träffas.

Och antalet är väl lågt än så länge, precis som du beskriver, men ökningstakten i % från 2009 är nästan en dubblering. Det hänger ihop med en eftersläpning från att finanskrisen startade hösten 2008. De ekonomiska problemen uppträder ju inte med en gång.

Oftast handlar ju detta om privata tragedier och har inget allmängiltigt intresse, men i en liten förening kan detta spilla över på de andra medlemmarna. Genom att den utsatte medlemmen ställer in betalningarna. Det tar nästan 12 månader innan kronofogden kan lägga ut lgh till försäljning. Under dessa månader kan föreningen bli tvungen att fördela den uteblivna årsavgiften på övriga medlemmar. Då är föreningens behov av en god likviditet/befintliga medel, av större betydelse. En eller ett par vattenskador på toppen av detta? Oönskad arbetslöshet?
I denna situation finns alltid en risk för dominoeffekt, även om den inte skall överdrivas. Med en liten förening i detta sammanhang räknar jag 3 - 8 lgh där någon kanske har ett andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) på 50% eller mer.

Jag vill ändå, med stor osäkerhet, varna för att minst en förening kommer att likvideras p g a. detta inom en 3 års period.