handdator

Visa fullständig version : Boreda årsredovisningsinsamling


totiki
2010-06-11, 12:36
Har fått en uppmaning från Boreda att lämna in vår årsredovisning till dem. Anledningen sägs vara att det är till stor nytta för vår förening. Men inte på vilket sätt?

Någon som känner till mer om detta?

Admin
2010-06-11, 12:57
Ja, jag känner till detta.

Du har inte fått en "uppmaning", enbart en förfrågan från Boreda om att lämna in årsredovisningen till dem.
Alla brf:ar får detta förr eller senare.

Nu vet jag inte hur denna förfrågan formulerats men jag vet att Boreda fått kritik för sitt sätt att få in årsredovisningarna.

Den nytta det är med detta är för Boreda, och för köpare av bostadsrätter som vill utnyttja Boredas betaltjänster.
De bygger statistik på årsredovisningarna och släpper ut en liten del av denna statistik på sin webbplats.
Boreda säljer analyser av brf:arna baserat på årsredovisningarna.

Info från Boredas sajt:
Boreda Brf Insikt är den kompletta ekonomiska granskningen av en bostadsrätt. Tjänsten är speciellt anpassad för dig som skall köpa bostadsrätt och vill ha hjälp att tolka årsredovisningen.
- Utökad + värdering = 299 kr
- Utökad analys = 249 kr
- Standard = 199 kr
- Sammanfattning = 99 kr

Boreda Brf Fakta är anpassad för dig som skall granska förvaltningen av en bostadsrättsförening. Rapporten innehåller ett utdrag ur årsredovisningen med jämförbara intäkts- och kostnadsposter.
- Utökad analys = 249 kr
- Standard = 99 kr
- Mikro = 49 kr
Hur bra dessa analyser är jag ingen aning om. Jag har fått erbjudande om en gratis analys av min brf. Har dock inte haft tid att anta detta erbjudande.

Boreda formulerar det som:
Affärsidén är att förse bostadsrättsmarknadens aktörer med ekonomisk information om Sveriges bostadsrättsföreningar genom IT-tjänster.
Men konceptet för Boreda och alla dess systersajter är naturligtvis att tjäna pengar, och inget annat.

Den nytta som Boreda syftar på är alltså inte direkt för din brf, utan mer för t.ex. bostadsorganisationerna (statistik) och bostadsrättsköparna (brf analys).

Tyvärr, när det inte finns någon öppenhet, så kommer denna statistik naturligtvis att missbrukas (av olika parter), vilket i sig kanske är ett skäl gott som något att inte skicka in årsredovisningen till Boreda?

Om det inte hade varit för att detta är ett företag som vill vara vinstdrivande så kunde detta vara en ypperlig tjänst, men nu är det tyvärr ingen myndighet som ägnar sig åt detta.

Är dock Boredas analyser verkligen bra och till nytta för bostadsrättsköpare (vilket jag alltså ännu inte haft tid att undersöka) så uppväger detta allt annat, och då är det naturligtvis mycket värdefullt att skicka in årsredovisningen till dem.

holofson
2010-06-14, 13:28
Hej,

Vad roligt att årsredovisningsinsamlingen har kommit upp till diskussion. Jag hoppas att det går bra att jag lägger mig i diskussionen och berättar om insamlingen utifrån Boredas perspektiv.

Boreda som företag arbetar efter visionen att öka transparensen på bostadsrättsmarknaden. Detta innebär att Boreda vill göra det lättare för marknadens alla aktörer att få fram aktuell och korrekt information om bostadsrättsföreningar, vilket tidigare har varit ett problem. Problemet har varit störst för banker och mäklare. I och med att bostadsrättsföreningars styrelser arbetar ideellt är de ofta svåra att komma i kontakt med. Detta gör det mycket tidsödande för både banktjänstemän och mäklare att få fram årsredovisningar och information ur dessa. Boreda vill göra det lättare för banker och mäklare, men även andra aktörer på marknaden att få tag i just denna information. Boredas tjänster finns idag tillgängliga för majoriteten av Sveriges mäklare tackvare samarbeten med Vitec (http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=148640&skip-row=20&current-page=2) och Capitex (http://www.capitex.se/index.php/produkter/beskrivning/fastighetsmaklare/partners/boreda/). Boredas tjänster används även av flera av Sveriges banker. Tjänsterna finns även tillgängliga för bostadsrättsköpare som vill få fram information om föreningen inför en bostadsrättsaffär.

Årets insamling av årsredovisningar backas upp av SBC (http://www.sbc.se/Documents/bostadsrättsorganisationen/SBC%20direkt/2010/sbcdirekt_2010_05.pdf). Insamlingen går att följa på www.årsredovisningsinsamlingen.se. Målet är att få in majoriteten av Sveriges alla bostadsrättsföreningars årsredovisningar för räkenskapsåret 2009. En vanlig fråga rörande insamling är vad Boreda har för befogenhet att genomföra denna. Jag tycker att Göteborgs-Posten ger ett mycket bra svar på denna fråga (http://boreda.files.wordpress.com/2010/04/gp_bostad2.jpg).

Vid ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig på henrik@boreda.se. Tack för utrymmet i diskussionen!

Vänliga hälsningar,
Henrik Olofson
Marknadschef på Boreda AB

Admin
2010-06-14, 14:33
Det var mycket intressant information, tack för denna, Henrik.

Trots att jag flera gånger tidigare läst om föreningar som är upprörda över Boredas uppmaning att lämna in årsredovisningen så har jag inte sett någon som kunnat förklara bakgrunden såpass tydligt.

Enligt årsredovisningslagen (åttonde kapitlet, andra och tredje paragrafen) skall årsredovisningshandlingarna för det förflutna räkenskapsåret lämnas till revisorerna samt att föreningen skall hålla en avskrift av handlingarna tillgängliga för alla som är intresserade.
Om så inte sker kan vem som helst begära av Bolagsverket att de skall rikta ett föreläggande till bostadsrättsföreningen att sända in handlingarna till Bolagsverket.
Dvs det har i regelverket formulerats på motsvarande sätt som för stämmoprotokollen.
I praktiken innebär det att föreningarnas styrelser kan "fuska" på samma sätt med detta krav avseende redovisningshandlingarna som föreningarnas styrelse gör med stämmoprotokollen.

Styrelserna kan svara Boreda;
"Vi skickar inga redovisningshandlingar, men vill ni se redovisningshandlingarna så går det bra att göra detta, och ni är välkomna till vårt fastighetskontor som har öppet mellan kl. 18.00 och 19.00 första onsdagen i varje månad".
Så svarar säkert många styrelser när medlemmarna vill ha information, inte bara i min egen brf. Styrelsen i min brf går ett steg längre och tvekar t.o.m. inte att bryta mot stämmans beslut att lämna stämmoprotokoll till den som så begär.

Tolka nu inte detta som att jag uppmanar styrelserna att bete sig så här illa. För det är naturligtvis inte alls min avsikt. Jag bara förklarar att föreningarna inte är skyldiga att lämna in årsredovisningen till Boreda, och många föreningar kommer därför förmodligen inte heller att göra detta.

Som jag redan påpekat har jag inte sett hur bra denna analys är, men vad jag vänder mig lite mot är att det man kan få ut av en årsredovisning i praktiken en mycket liten del av det som är av intresse.

Se; Viktiga frågor att ställa vid köp av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=64)

Dessutom innehåller årsredovisningarna mycket felaktigheter. I min brf förekommer fel sida upp och sida ner, och så länge revisorerna inte gör sitt arbete så kanske analyserna som baseras på redovisningarna inte heller blir särskilt pålitliga?

Vad som skulle vara väldigt intressant vore om vi tog en analys från Boreda (t.ex. av min egen brf, där jag kan fylla på med de saknade årsredovisningarna för år 2006 och 2009), och diskuterar denna analys på ett objektivt och sakligt sätt här i forumet. Vad tror du om det, Henrik?

holofson
2010-06-14, 18:11
Hej igen,

Visst är årsredovisningslagen intressant. I mycket få fall förekommer det att föreningar enbart erbjuder Boreda tillgång till sin årsredovisning på plats. När detta sker besöker Boreda föreningen på angiven tidpunkt och gör en kopia av årsredovisningen. Dock anser oftast föreningen att det är enklare att förse Boreda med en kopia, antingen digitalt eller postledes.

När det kommer till diskussion om Boredas analyser välkomnar vi detta. Om du (Administratören) skickar ett mejl till mig på henrik@boreda.se med din förenings organisationsnummer och din bostadsrätts boyta (kvm), andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) (%) och gatuadress skall jag förse dig med en analys som kan användas som underlag till en diskussion.

Vänliga hälsningar,
Henrik

Admin
2010-06-14, 19:27
Det hade varit information som skulle vara av stort intresse för mig som bostadsrättsköpare, dvs om jag vet ifall föreningen har en styrelse som gör som styrelsen i min brf och erbjuder denna möjlighet att tillgå dokument enbart en timme under 9 dagar av årets månader. :13:

En lista med dessa föreningar skulle vara guld värt, tror jag!

Tack, jag skickar info om min lägenhet.

Även om jag förmodligen kan mer än de flesta bostadsrättshavare så är jag långt ifrån expert på årsredovisningar och jag är inte ekonom.
Det finns andra här i forumet som kan mycket mer om detta område än jag.
Därav tror jag att jag är en ganska bra testperson för en analys.
Om jag inte förstår analysen så är det i så fall en analys som bara riktar sig till en minoritet av utbildade och erfarna ekonomer/revisorer.