handdator

Visa fullständig version : Installation av nytt TV-uttag i lgh


Hallmat
2010-06-10, 15:18
Det ska installeras ett nytt TV-uttag i en av vår förenings lägenheter. Lägenheten har tidigare varit lokal så det har inte funnits något uttag.

Det är helt solklart att det är bostadsrättshavaren som ekonomiskt ska stå för denna installation. Frågan är dock om föreningen måste göra själva beställningen av jobbet? Det måste dras nya kablar och kanske detta innebär att man måste in i andras lägenheter och göra diverse dragningar.

Frågan är alltså om installation av helt nytt TV-uttag är en föreningsgrej eller något en bostadsrättshavare kan/ska fixa själv.

Admin
2010-06-10, 15:42
Jag blev för några månader sedan varse vad som kan hända om en bostadsrättshavare pillar på TV-uttaget.
När en lägenhetsinnehavare några våningar ovanför mig, vid en omtapetsering, plockade bort TV-uttaget så försvann åtkomsten till TV-kanalerna för alla i våningarna under.
I två dagar var vi alla utan TV pga detta.

Det är också så att föreningen ansvarar för dolda ledningar och därför måste vara beställare för dessa.

Således är det styrelsen som måste beställa detta arbete med att dra nya antennkablar.

Sedan får styrelsen i sin tur debitera bostadsrättshavaren för kostnaden.


Om undersökningsplikt (och dolt fel) för köpare av bostadsrätt;
Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4801&page=2)

Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa när du ska köpa bostadsrätt! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=64)
Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8600)
Felaktiga uppgifter vid köp av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12986)
Försäljarens ansvar vid försäljning av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16133)
Överlåtelse/försäljning av bostadsrätt - vad gäller för brf? - HSB - Vad gäller vid försäljning/överlåtelse?
Mäklare felaktigt utlovat stambyte i brf - undersökningsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=562)
Ansvar efter försäljning av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11758)
Ersättning från granne pga vattenskada i brf, vad gäller? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11395)
Vem betala rörmokare i ombyggd lokal? Undersökningsplikt för ombyggnad? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12215)
Hur fullgöra undersökningsplikt av bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11098)
Fuskbygge, omfattande renoveringar och inkompetent styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3359)
Vem ska ta kostnad för vattenskada i badrum i bostadsrätt? Dom i HD (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1380)
Det luktar mögel i badrummet. Vem har ansvaret att kontrollera det i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13853)
Renoverat badrum i brf har grova fel - Golvbrunn ej enligt normer (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15130)
Modifierat (felaktigt) badrum i nybyggd brf - Vems ansvar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9645)
Vattenskada i badrum, sättning i huset, vad gäller i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12854)
Avgiftshöjning 25% för stambyte i brf utan att stambyte genomförts (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3225)
Fuktskada i bostadsrätt - Bostadsrättslagen och särskilt avtal med brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10851)
Fuktskada i vindsförrådstak - vems ansvar där förråd ej är kopplat till lgh i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13092)
Uteplats i brf utnyttjanderätt vs köpt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10755)
Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11730)
Målning av fönster i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12902)
Utlovad havsutsikt finns ej (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5460)
Lokal eller lägenhet! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15696)
Hur länge ansvarar jag för renoveringen av badrum? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11868)
Störande granne i brf dolt fel? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13372)
Vad ingår i mäklarens upplysningsplikt? - Svenska Dagbladet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11928)
Massor med fel efter köp av bostadsrätt- Vad har jag för rättigheter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10154)
Samma andelstal i brf men olika avgifter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13009)
Tips från den nakna mäklaren (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15906)
Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - lån förening vs. medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14184)
Sälja bostadrätt utan mäklare (http://hotpot.se/hsb-saelja-bostadsraett.htm)

Hallmat
2010-06-10, 15:53
Ok, då bör även detta med andra ord helst vara förankrat i ett styrelsemöte och protokollfört?

Admin
2010-06-10, 16:17
Ja, absolut bör det vara vara förankrat i hela styrelsen, och protokollfört med hur detta ska gå till!

MikHo
2010-06-10, 20:18
Det är helt solklart att det är bostadsrättshavaren som ekonomiskt ska stå för denna installation.

På vilket sätt är det solklart?
Vi har i andra trådar på detta forum diskuterat huruvida personer i föreningen skall bekosta subventionerade måltider för andra i föreningen.

Liknande saker/förhållande har diskuterats i andra trådar.

Ponera att den boende i den omgjorda lokalen INTE vill dra in kabel-tv utan satsar på bordsantenn med Boxer kort? Eller varför inte en parabol?

Skall då denna Bostadsrättsinnehavare få räknat om sin årsavgift där kostnaden för kabel-tv utbudet finns inräknat?Jag är av den övertygelsen att vid nyinstallation (eftersom det inte fanns något uttag tidigare) skall föreningen ta denna kostnaden.

Man kan även hävda Likhetsprincipen; Alla andra i föreningen har kabel-tv, varför inte denna lägenhet?

Om det däremot som i Admins fall att grannen varit på och pillat (vilket grannen inte får göra) så skall grannen stå för eventuella återställningskostnader.

Hallmat
2010-06-11, 09:03
Tja, personen som köpte lokalen, och som håller på att göra om den till lägenhet, var ju medveten om att det inte fanns något TV-uttag i den. Själv hade jag ingen aning om att det inte fanns uttag. Vad säljaren upplyste köparen om i ärendet vet jag inte. När jag fick veta att det inte fanns ett uttag insåg jag dock att det hade blivit en olycklig formulering i objektbeskrivningen där det stod att Kabel-TV ingår i avgiften.

Föreningen hade dock inte blivit tillfrågad av vare sig mäklare eller säljare om att bidra till denna beskrivning.

Hade föreningen ägt lokalen från början så tycker jag läget hade varit annorlunda. Men så var det alltså inte.

Gusten
2010-06-11, 09:30
Jag håller med Mikho. Det brukar ju vara så att den som har
underhållsansvaret för en viss sak också har kostnadsansvaret.

Admin
2010-06-11, 11:10
Jag håller med MikHo och Gusten... med vissa reservationer för detta specifika fall.
Jag trodde det var en överenskommelse mellan er att bostadsrättshavaren skulle ta denna kostnad beroende rådande omständigheter, och ifrågasatte därför inte denna del av din fråga.

Om styrelsen godkänt att denna lokal görs om till bostadsrätt så måste samma villkor gälla för denna bostadsrätt som för de andra i föreningen.

Vad som skapar lite rörighet i mina funderingar runt detta är att medlemmarna i föreningen inte ska betala för att någon upprustar en lokal till en bostadsrätt, utan kostnaderna för detta måste ligga på den som gör om lokalen.

Jag har inte tänkt igenom denna fråga riktigt, men man kan ju se det som att detta ska fungera precis som alla andra ev. behov av ledningar till den nya bostadsrätten;
- Vatten
- Avlopp
- Radiatorer/radiatorrör
- Telefon
- El
- Bredband

totiki
2010-06-11, 11:58
Det ska installeras ett nytt TV-uttag i en av vår förenings lägenheter. Lägenheten har tidigare varit lokal så det har inte funnits något uttag.

Det är helt solklart att det är bostadsrättshavaren som ekonomiskt ska stå för denna installation. Frågan är dock om föreningen måste göra själva beställningen av jobbet? Det måste dras nya kablar och kanske detta innebär att man måste in i andras lägenheter och göra diverse dragningar.

Frågan är alltså om installation av helt nytt TV-uttag är en föreningsgrej eller något en bostadsrättshavare kan/ska fixa själv.
Det är som vanligt lite luddigt med informationen redan i inledningsfrågan.

Har det betydelse att lgh tidigare varit lokal?

Såldes lokalen med bygglov till en byggare eller till någon som själv skulle ändra den till lgh? Eller såldes lokalen utan bygglov till en byggare eller till någon som själv skulle ändra den till lgh? Fanns det då särskilda villkor förknippade med försäljningen av lokalen? Som till exempel gällande - Vatten - Avlopp - Radiatorer/radiatorrör - Telefon - El - Bredband. Fanns det andra eller fler villkor? Under ovanstående omständigheter går det inte att svara på frågan utan att veta vilka villkor som var förknippade.

Har föreningen på egen hand varit byggherre och ändrat från lokal till bostad? I sådant fall finns ingen anledning till att andra regler skulle gälla än de som gäller för det övriga lägenhetsbeståndet.

Det finns ju experiment med flerdimensionella fastigheter som delas mellan kommersiella fastighetsföretag och bostadsrättsföreninger, har jag hört talas om. Men inget har jag hört om att ägarlägenheter skall kunna sprängas in i en BRF.
Därför måste det finnas ett upplåtelseavtal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602) från föreningen även till ovanstående lägenhet. Där borde det regleras avvikelser från det generella avtal som övriga lägenheter lyder under. Finns inte det reglerat lyder denna lägenhet under den generella upplåtelseformen. Så vitt jag kan förstå.

Hallmat
2010-06-11, 12:48
Det är som vanligt lite luddigt med informationen redan i inledningsfrågan.Ja, men jag har redan nämnt en del om detta i andra trådar. Detta med bygglov etc. kan t.ex. läsas om i denna tråd:

Omklassning av lokal hos skatteverket (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12294)

Alltså - lokalen såldes till en privatperson (av en annan privatperson) utan bygglov. Detta ska sökas av köparen, vilket anges i kontraktet. Han har alltså förbundit sig att bygga om lokalen till lägenhet. En första besiktning har också gjorts. Detta har då handlat om att bygga om enligt gällande regler för nybyggnationer.

Detta med att det inte finns TV-uttag har jag inte ens tänkt på. Jag tycker ju att detta borde ha varit del av köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt. Om köparen redan från början visste att det inte fanns uttag vet jag dock inte. Han har bara frågat mig var "TV-centralen" i huset sitter för att kunna anlita någon att göra jobbet. Sen började jag dock fundera på om detta jobb inte är något som styrelsen kanske måste beställa, därav frågan i denna tråd.

Jag har skickat frågan om vem som ska betala till en juristkontakt jag har hos SBC. Jag förstår detta med likhetsprincip o.dyl. men här har man medvetet köpt en lokal i avsikt att bygga om den till lägenhet och där man också är medveten om att man inte kan få samma "rättigheter" som andra. Det ingår t.ex. inte en parkeringsplats till lokalen (som det gör för lägenheterna) och han får inte, som andra i huset, både ett vinds- och ett källarförråd. Men för detta har han kompenserats genom en något lägre avgift.

Köper man en lokal/lägenhet utan TV-uttag kan man väl inte bara begära att föreningen ska bekosta detta. Man är ju medveten om vad man köper.

Man kan ta ett ev. framtida exempel: I den lägenhet jag bor i saknas det ledningar för fast telefon. Vi använder bara IP-telefoni. Om jag och min hustru säljer, ska köparen eller föreningen bekosta indragning av ledningar för fast telefon? Jag tycker det är solklart att köparen får stå för detta.

totiki
2010-06-11, 13:14
"Alltså - lokalen såldes till en privatperson (av en annan privatperson) utan bygglov. Detta ska sökas av köparen, vilket anges i kontraktet. Han har alltså förbundit sig att bygga om lokalen till lägenhet. En första besiktning har också gjorts. Detta har då handlat om att bygga om enligt gällande regler för nybyggnationer."
I detta torde svaret på frågan finnas. Frågan blir väl då snarast ifall TV-uttag ingår i gällande regler för nybyggnationer. Gör det det är det byggherrens ansvar. Inte föreningens.

"Jag förstår detta med likhetsprincip o.dyl. men här har man medvetet köpt en lokal i avsikt att bygga om den till lägenhet och där man också är medveten om att man inte kan få samma "rättigheter" som andra. Det ingår t.ex. inte en parkeringsplats till lokalen (som det gör för lägenheterna) och han får inte, som andra i huset, både ett vinds- och ett källarförråd. Men för detta har han kompenserats genom en något lägre avgift. "
Här blir jag lite osäker på ifall lgh sålts vidare av byggherren eller om det är byggherren som undrar var TV-centralen finns.
Man förstår också att det finns ett upplåtelseavtal som reglerar diverse frågor där denna lgh skiljer sig från det övriga beståndet. Men man har glömt TV-uttaget.

Är det byggherren som fortfarande bor i lgh kan föreningen hänvisa till reglerna för nybyggnation (ifall dessa inbegriper TV-uttag) eller till att byggherren inte föreslog att TV-uttaget skulle regleras genom avtalet (vilket lämnar öppet för föreningen att agera som denna vill). Föreningen kan också öppna för en ny förhandling gällande TV-uttaget, men kan då dra på sig krav i andra frågor som inte regleras genom avtalet.

Har lgh sålts vidare till tredje part blir det svårare för föreningen att ställa krav på byggherren. Nu kan istället den nye medlemmen ställa krav på föreningen enligt jämlikhetsprincipen.

Som jag förstår det måste föreningen vara så nogsam i upprättandet av avtalet med byggherren att inga framtida överraskningar kan uppträda. När så inte sker måste föreningen som vilken avtalspart som helst, ta sitt ansvar.

MikHo
2010-06-11, 16:52
Man kan ta ett ev. framtida exempel: I den lägenhet jag bor i saknas det ledningar för fast telefon. Vi använder bara IP-telefoni. Om jag och min hustru säljer, ska köparen eller föreningen bekosta indragning av ledningar för fast telefon? Jag tycker det är solklart att köparen får stå för detta.

Ett jack bör det åtminstone finnas? Annars finns risken att föreningen får stå för installationen (första jacket) sedan står den boende för att dra vidare till fler uttag om så önskas.