handdator

Visa fullständig version : Vicevärdens rättighet vid styrelsesammanträde?


Bjurre
2010-06-08, 15:37
Vad har vicevärden för rättigheter vid styrelsesammanträden?

Som jag har förstått så ska vicevärden vara styrelsen behjälplig med de underlag m.m. som styrelsen begärt till sammanträdet.
Att vicevärden deltar på styrelsesammanträdet är inte en självklarhet, utan vicevärden ska enbart deltaga om så styrelsen önskar.

Då vår förening har en vicevärd som även är styrelseledamot, vilket hon inte kommer att vara efter årsstämman, och är van vid att alltid få sista ordet i alla beslut som styrelsen tagit så vill vi gärna lägga munkavel på henne under styrelsesammanträdena.
Har styrelsen rätt att enbart be vicevärden att yttra sig vid de tillfällen då dennes röst önskas att bli hörd?

totiki
2010-06-08, 16:01
Inte så länge hon även är styrelseledamot.

Bjurre
2010-06-08, 16:11
Hon kommer inte att vara styrelseledamot efter årsstämman, vilken är i kväll. Vi får en helt ny styrelse. Hon kommer däremot att vara kvar som vicevärd.
Ska vicevärden egentligen vara med på styrelsesammanträdena om hon inte har blivit inbjuden av styrelsen att deltaga?

clabbe
2010-06-08, 16:26
Nej det tycker jag inte.

Trötter
2010-06-08, 16:32
Jag håller med clabbe.

Det kan vara bra om vicevärden upprättar någon typ av skriftlig rapport inför varje sammanträde. Styrelsen skulle kunna utforma någon typ av mall som vicevärden fyller i en gång i månaden eller när det finns behov.

Vicevärdens befogenheter bör preciseras av styrelsen, t.ex. om vicevärden ska ha rätt att attestera. Det kan vara bra att upprätta en befattningsbeskrivning som vicevärden har att luta sig mot vid utövandet av uppdraget.

Bjurre
2010-06-08, 16:51
Tack Clabbe och Trötter. Mycket tacksam för att ni tog er tid att svara på mina frågor.

Admin
2010-06-08, 17:06
Kan egentligen bara instämma med tidigare talare.

Vicevärden - som saknar rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt - ska endast vara med på styrelsemöten för de punkter i dagordningen som styrelsen gemensamt bestämt, och det är styrelsen som är vicevärdens arbetsgivare.

Se även;
Vad ska vicevärden göra? (http://hotpot.se/hsb-vicevaerd-foerening.htm)
Arbetsbeskrivning vicevärd (http://hotpot.se/hsb-brf-vicevard_arbetsuppgifter.htm) - arbetsordning/arbetsuppgifter för vicevärden i en brf