handdator

Visa fullständig version : Hur går man tillväga för att klandra stämma?


Trötter
2010-06-07, 09:59
Under våren har HSB Göta haft regionstämma. Jag har tagit upp detta tidigare på forumet enligt denna länk http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12350, om att styrelsen censurera bort min motion till stämman.

Det har uppstått ytterligare en prekär händelse. Styrelsen i min förening har nu kallat till ordinarie årsstämma. Kallelsen till den stämma förmedlades medlemmarna 5 eller 6 juni och styrelsen har satt stämmans datum till den 17 juni. Enligt lagen så får stämman utlysas senast 2 veckor före och tidigast 4 veckor före stämmodagen. Här har styrelsen ej samman kallat till stämma i den ordning som lagen kräver. Så jag har för avsikt att klandra stämman.

Det som jag skulle vilja ha svar på är.
Vart vänder man sig angående klander av ordinarie stämma i en ek-förening?
Kan jag klandra vår ordinarie årsstämma innan stämman har genomförts eller ska jag vänta tills stämman är genomförd?

clabbe
2010-06-07, 10:13
Det första du bör göra (enligt min mening) är att när stämman kommer till punkten om stämman sammankallats i rätt tid yrka på att så inte är fallet. Om stämman ändå beslutar sig vara sammankallad i rätt tid finns det grund för att driva frågan vidare.
Hur detta går till rent praktiskt är jag inte insatt i, men tingsrätten borde vara rätt instans att vända sig till.

Du kan inte driva ngn rättslig fråga innan stämman genomförs. Du kanske kan höra av dig till styrelsen och föreslå att de skjuter upp stämman så kallelse kan gå ut i rätt tid?

Admin
2010-06-07, 10:59
Instämmer med Clabbe, och glöm inte skicka en skrivelse till styrelsen om att stämman blir ogiltig om den hålles på av styrelsen utsatt tidpunkt.

Har ni ingen HSB-ledamot i föreningen som kan tala om när styrelsen gör fel?

Jag har erfarenhet av klander och det är till tingsrätten man vänder sig.

Trötter
2010-06-07, 11:20
Har ni ingen HSB-ledamot i föreningen som kan tala om när styrelsen gör fel?
Det sitter en dam på närmare 70 år som ledamot i styrelsen och representerar HSB. Hon har ingen kompetens vad gäller lagar och förordningar överhuvudtaget, och hon avgudar och lobbar för HSB på alla sätt.

Jag har erfarenhet av klander och det är till tingsrätten man vänder sig.
Är det ett skriftligt förfarande och är det tingsrättskanslit som man lämnar/vänder sig till?

Admin
2010-06-07, 11:34
Hmm, ja vad nytta har man då av en HSB-ledamot kan man undra... eller kan det vara så att syftet med HSB-ledamoten egentligen bara är att HSB ska kunna skaffa sig ekonomiska fördelar i okunniga styrelser?

Det är till tingsrätten du vänder dig enligt den adress som står i telefonkatalogen/hitta.se. Känner inte till om det finns något speciellt som kallas "tingsrättskansli".
Det är alltid skriftligt förfarande med domstolar, och klander ska lämnas in i två exemplar.

Formulering med yrkande enligt nedan är viktig vid klander av stämma;
"Vi yrkar att beslutet för denna punkt ska upphävas eftersom den upprättade röstlängden strider mot såväl gängse rutiner som mot HSB:s stadgar (§22), och mot LEF kap. 7, 10 § enligt nedan, och att hela stämman måste göras om pga detta med en korrekt upprättad och justerad röstlängd".
eller;
"Vi yrkar på att beslutet för denna punkt upphäves och att nytt beslut tas på en ny årsstämma med anledning av att beslutet tagits i otillbörlig ordning".


Exempel på klander av stämma;
Klander av HSB Malmös årsstämma 2007 (http://hotpot.se/hsb-stamma.pdf) - PDF
Klander av HSB Malmös årsstämma 2007, komplettering (http://hotpot.se/hsb-stamma2.pdf) - PDF

Se även;
Vid klander, ska beslut upphävas eller ändras? (http://hotpot.se/hsb-malmo-klander-staemma-2008-tingsraett.htm)

Trötter
2010-06-07, 11:41
Tack för hjälpen:5:

Trötter
2010-06-15, 11:29
När jag lämna in klander talan mot HSB Götas årsstämma så fick jag erlägga en avgift på 450 kr.

Jag undrar om detta är riktigt?

Det verkade som personalen på tingsrätten var osäkra på hur det låg till, och erbjöd mig att betala nu eller i efterskott. Jag valde att erlägga avgiften omedelbart med förhopningar att få den återbetald.

clabbe
2010-06-15, 11:37
Enligt http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____5048.aspx är avgiften för Stämning i tvistemål 450 kr.

clabbe
2010-06-15, 11:43
Som det står i en annan aktuell tråd så är lagens ordalydelse att kallelse ska utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma. När är kallelsen utfärdad?

Admin
2010-06-15, 11:48
Det är och har "alltid" varit en avgift på 450 kr.
Detta måste man känna till på tingsrätten!

Denna avgift ska du kräva tillbaka av motparten i din ansökan (och gjorde du inte detta så kan du göra det i efterskott).
T.ex. med;
"Jag yrkar att motparten betalar rättegångskostnader".

Rättegångskostnader i småmål som dessa består av i princip ansökningsavgiften, ev. transport till tingsrätten under vissa förutsättningar och ev. förlorad arbetsförtjänst när man träffas på tingsrätten.

Sällan går det dock så långt, utan det stannar vid en förlikning där bägge parter betalar sina kostnader.