handdator

Visa fullständig version : Det luktar sopor i svalen efter dragning av vattenrör i f.d. sopnedkast i brf


revbt
2010-06-07, 00:23
Eftersom våra stammar är gamla och svårtillgängliga har man valt att relina de gamla avloppen och dra nya vattenrör genom de gamla sopnedkasten, som inte används längre. Dessvärre har det lett till att det luktar sopor i svalen (alltså korridoren från trapphuset till lägenhetsdörrarna) på första våningsplanet. Jag undrar om och hur länge vi ska behöva stå ut med det?

Styrelsen har jobbat med problemet under en längre tid (> 1 månad) och installerat luftrenare i soprummet, som jag tror har något med ozon att göra, men det hjälper dessvärre inte. Problemet kan väl knappast vara att det luktar sopor i soprummet, utan att doften dras in i svalen?

Hur länge är det rimligt att vi väntar på en lösning?
Vad bör vi göra om problemet visar sig olösligt med de medel som provas?
Kan föreningen "acceptera" detta som ett permanent tillstånd med hänvisning till att det är dyrt att åtgärda?
Styrelsen har inte indikerat detta, men det drabbar bara ett fåtal medlemmar så vi är oroliga för att styrelsen ska hantera problemet på detta vis.

Admin
2010-06-07, 11:24
Jag tycker du ska ge styrelsen lite längre tid att försöka hitta en lösning.
Tydligen har styrelsen i alla fall vidtagit åtgärder, även om de nu inte lett till någon förbättring.

Du kan som medlem begära att styrelsen löpande informerar om vilka åtgärder som är planerade.

Skulle problemet fortfarande efter sommaren inte vara löst så kan du alltid kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden i din kommun, så tar de tag i detta.

OBS! Alla flerfamiljhus ska regelbundet OVK-besiktigas. Luktar det sopor i huset kommer denna besiktning inte att bli godkänd och styrelsen kommer att tvingas lösa problemet.