handdator

Visa fullständig version : Extrastämma för att riva upp stämmobeslut


Snuffe
2010-06-06, 19:33
Vår BRF har kallat till extrastämma för att riva upp ett beslut som togs på ordinarie stämman. Protokollet har inte ens kommit från den ordinarie stämman.
Stämman beslutade att ta bort grindlås och styrelsen menar att "beslutet strider emot att styrelsen skall handlägga föreningens angelägenheter samt att styrelsen skall vara föreningens förvaltande organ, inte bara verkställande organ"

Alltså vill styrelsen att grindlåsen skall vara kvar (så grannarna inte kan ta en genväg över vår parkering, min anmärkning).

Admin
2010-06-06, 20:23
Stämman har tagit ett beslut och sedan kallar styrelsen till en extrastämma för att riva upp stämmans tidigare beslut?

Motiveringen för detta förstår jag inte alls.

Stämmans beslut strider mot att styrelsen ska handlägga föreningens angelägenheter?
På vilket sätt då?

Stämmans beslut ska rivas upp, enligt styrelsen, även för att styrelsen ska vara "föreningens förvaltande organ, inte bara verkställande organ"?

Fattar noll.

Det enda läge då styrelsen kan vägra utföra stämmans beslut är om stämmans beslut strider mot lag/stadgar eller om beslutet rör något utanför föreningens befogenheter.

ChevySS454
2010-08-03, 14:40
Vår BRF har kallat till extrastämma för att riva upp ett beslut som togs på ordinarie stämman. Protokollet har inte ens kommit från den ordinarie stämman.
Stämman beslutade att ta bort grindlås och styrelsen menar att "beslutet strider emot att styrelsen skall handlägga föreningens angelägenheter samt att styrelsen skall vara föreningens förvaltande organ, inte bara verkställande organ"

Alltså vill styrelsen att grindlåsen skall vara kvar (så grannarna inte kan ta en genväg över vår parkering, min anmärkning).


Stämman har tagit ett beslut och sedan kallar styrelsen till en extrastämma för att riva upp stämmans tidigare beslut?

Motiveringen för detta förstår jag inte alls.

Stämmans beslut strider mot att styrelsen ska handlägga föreningens angelägenheter?
På vilket sätt då?

Stämmans beslut ska rivas upp, enligt styrelsen, även för att styrelsen ska vara "föreningens förvaltande organ, inte bara verkställande organ"?

Fattar noll.

Det enda läge då styrelsen kan vägra utföra stämmans beslut är om stämmans beslut strider mot lag/stadgar eller om beslutet rör något utanför föreningens befogenheter.Tror mig dock känna till denna BRF. Inlägget känns igen väldigt tydligt!

Vid ordinarie föreningsstämma togs ett beslut om att grindlås skall monteras bort. Beslut om att grindlås skulle monteras har tagits av styrelsen.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma då X antal medlemmar begär detta. Så är det i detta fall!

Styrelsen har fått en hemställan av X antal medlemmar att styrelsen kallar till extra föreningsstämma. Hemställan innehåller också att föreningsstämmans beslut rivs upp rörande grindlåsen. I hemställan skriver medlemmarna bl a att styrelsen skall handlägga föreningens angelägenheter samt att styrelsen skall vara föreningens förvaltande organ, inte bara ett verkställande organ!

Styrelsen har informerat samtliga medlemmar om varför verkställandet dröjer!
På ett ansvarsfullt sätt har styrelsen valt att invänta beslut från Tingsrätten då stämning inlämnats rörande beslutet om grindlåsen. Många styrelser rusar iväg och verkställer beslut istället för att invänta dom när stämning skett.


PS!
Enligt min åsikt skulle aldrig denna fråga tagits upp på en föreningsstämma, detta är en styrelsefråga...

MikHo
2010-08-03, 21:54
i och med att det togs upp på en stämma och beslutades att grindlåset skulle bort skall styrelsen se till att det blir genomfört.

Oavsett om styrelsen själva tycker grindlåset behövs där eller inte.

ChevySS454
2010-08-06, 10:50
i och med att det togs upp på en stämma och beslutades att grindlåset skulle bort skall styrelsen se till att det blir genomfört.

Oavsett om styrelsen själva tycker grindlåset behövs där eller inte.


Det är riktigt, MikHo!
Ett styrelsebeslut har ändrats till ett stämmobeslut. Naturligtvis skall det då genomföras men som skrivits i en annan tråd om samma sak. Citerar:

"I detta fall förstår jag sittande styrelse som på ett ansvarsfullt sätt inväntar beslut från Tingsrätten då stämning inlämnats.

Stämningen omfattar bl a:
1. Protokollet följer inte föreningens stadgar samt föreningslag.
2. Gällande grindlåsen missgynnar beslutet vissa huskroppar inom föreningen.

Beslutet vid ordinarie föreningsstämma löd:
(Citat ur protokoll)
§ 13 Motioner
Motion 1
Stämman beslutade att grindlåsen skall monteras bort.

Beslutet vid extra föreningsstämma löd:
(Citat ur protokoll)
§ 8 Hemställan gällande Grindlåsen
Stämman beslutade genom sluten votering att avslå hemställan i dess helhet."

Och som du skrev i ett annat svar, MikHo. Citat:
"Om inte det i beslutet på stämman bestämts en deadline till när det skall vara genomfört så finns det ingen riktig tidpunkt för NÄR det skall bli genomfört.... bara ATT det skall göras."


Fortsättning lär följa...

MikHo
2010-08-06, 14:33
Nu är jag inte säker på att jag hängt med i svängarna..

På stämma nummer 1 beslutas att grindlåset skall bort.
På stämma nummer 2 (extrastämma) beslutas att grindlåset skall vara kvar.


Då gäller beslutet på stämma nummer 2.

Om någon sedan därefter anmält ärendet till Tingsrätten så håller jag med att styrelsen gör rätt som avvaktar till Tingsrätten sagt sitt,.