handdator

Visa fullständig version : Kallelse till extrastämma


Snuffe
2010-06-05, 19:49
Hur långt innan måste man kalla till extrastämma? Räcker tio dagar?

Admin
2010-06-05, 21:32
Ja, det räcker enligt lag med att utfärda kallelse 7 dagar innan extrastämma.
Det kan vara lämpligt att stadgarna i föreningen förändras så att denna tid utökas till minst tio dagar.

Se;
Kallelse till stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12316)

ChevySS454
2010-08-03, 20:55
Hur långt innan måste man kalla till extrastämma? Räcker tio dagar?


Ja, det räcker enligt lag med att utfärda kallelse 7 dagar innan extrastämma.
Det kan vara lämpligt att stadgarna i föreningen förändras så att denna tid utökas till minst tio dagar.

Se;
Kallelse till stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12316)Tror mig dock känna till denna BRF. Inlägget känns igen väldigt tydligt!

Enligt föreningens stadgar som antogs den 3 maj 2001 och ändrades i vissa delar (enligt två stämmobeslut) och registrerades så sent som 29 okt 2009 kan man läsa följande:
Föreningsstämma
Del av 17 §
Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

Styrelsen har således kallat i tid för extra föreningsstämma...