handdator

Visa fullständig version : Talare åt styrelsen


Bjurre
2010-06-03, 15:50
Hej. I vår brf har styrelsen flertalet gånger använt sig av en medlem som talare, alltså en som ej ingår i styrelsen. Denna person har tidigare ingått i styrelsen, men avgått, och haft flera uppdrag i föreningen. Ett stort problem är att denne person ej har många utav medlemmarnas förtroende, det är i flera fall olika typer av jäv-situationer. Är det okej för styrelsen att själva utse en talare för dem? Kan vi som medlemmar vägra att denna person talar för styrelsen? Tacksam för svar.

Trötter
2010-06-03, 16:15
Du behöver precisera detta lite bättre.

På vilket sätt representerar denna person styrelsen?
Är det talare på stämma?
Väljs är denna person ordförande på stämma och möten?
Representerar personen styrelsen vid stämma eller i andra sammanhang?
Företar denna person rättslig handling för föreningen?

Som medlem har personen alla de rättigheter som alla medlemmar har. Personen får yttra sig i föreningens beslutande församling, tala med övriga medlemmar inom föreningen.

Om personen inte ingår i styrelsen får personen inte företa rättshandling i föreningens sak.

Bjurre
2010-06-03, 18:52
Han har enbart fört styrelsens talan på årsstämman (även på den senaste extrastämman). Styrelsen anser honom som sakkunnig och för därför deras talan och svarar på medlemmarnas frågor.
Kan tilläggas att han tidigare suttit med i styrelsen men efter meningsskiljaktigheter med övriga medlemmar avsagt sig alla uppdrag.

MikHo
2010-06-04, 09:06
Kan inte komma på något som skulle förhindra detta. På vår årstämma var det en av suppleanterna som pratade mycket vad gällande styrelsens arbete.

Troligtvis på grund av att ordförande inte är så talför och suppleanten har väldigt lätt för det.

Bjurre
2010-06-04, 09:19
Förklarar lite till: Ingen i styrelsen varken talar om eller svarar på sakfrågor på stämman, utan konsulterar och låter denna person som enbart är medlem representera styrelsens och föra dess talan. Personen väljs ej som ordförande på möten och stämmor, det händer att han som privatperson (medlem) följer med hantverkare in i andras lägenheter och talar om vad som ska göras, svarar på mail riktade till styrelse och vicevärd (personen är gift med en i styrelsen tillika vicevärd), använder vicevärdens kontor och kommer därmed åt samtliga dokument och handlingar om medlemmar m.m. Listan kan göras lång. :(

Bjurre
2010-06-04, 09:26
Han är inte suppleant, han har ingenting med styrelsen att göra. Eftersom han inte har majoriteten av medlemmarnas förtroende så vill vi inte att han representerar styrelsen. Kan tilläggas att han och hans fru ser vår bostadsrättsförening lite som deras "livsverk" och styr den med järnhand, all kritik mot styrelsen tar de som rena personangrepp. Ett vanligt svar är: "Jag och min fru bor också här, vi gör allt för föreningens bästa".

MikHo
2010-06-05, 10:04
Styrelsen har (om inte stadgarna säger annat) rätt att engagera medlemmar i föreningen till att utföra arbeten åt föreningen.

Så rättsligt tror jag inte det finns några hinder, däremot kan det vara så att han går utanför arbetsuppgifternas ramar

Admin
2010-06-05, 12:29
Kan vi som medlemmar vägra att denna person talar för styrelsen?
I min brf svarar den ena lekmannarevisorn (som är en del av styrelsen) på många av frågorna till styrelsen. Det är ganska frustrerande, inte minst eftersom denna lekmannarevisor är precis lika okunnig som styrelsen och de svar han ger är som regel från nattmössan.

Ni kan inte sätta munkavle på någon medlem, men när ni ställer en fråga till styrelsen kan ni alltid inleda frågan med.
"Jag har en fråga som jag vill att styrelsen - ingen annan - svarar på. ...".

Att styrelsen svarar på frågor ställda till styrelsen är ett av de viktigaste sätten att kunna bedöma styrelsens kvalitet och kompetens, speciellt när styrelsen är helt insynsskyddad, vilket är normalfallet.

Det är också av yttersta vikt att styrelsen - ingen annan - svarar på frågorna med tanke på frågan om ansvarsfrihet.
Detta är kanske också den viktigaste punkten som ur juridisk synpunkt medför att ingen annan än styrelsen får svara på frågorna till styrelsen (sedan beror det självfallet på vad det är för typ av frågor).

Det gäller att göra alla medlemmar uppmärksamma på detta problem och få stämman - som är styrelsens arbetsgivare - att bestämma att styrelsen ska svara på frågorna till styrelsen.

Kan tilläggas att han och hans fru ser vår bostadsrättsförening lite som deras "livsverk" och styr den med järnhand, all kritik mot styrelsen tar de som rena personangrepp. Ett vanligt svar är: "Jag och min fru bor också här, vi gör allt för föreningens bästa".
Det är nog tyvärr inte helt ovanligt.
Att komma med meningslösa klyschor som du ger exempel på här är också ett sätt för styrelsen att försöka undvika sakfrågor.

Bjurre
2010-06-06, 21:07
Tack Admin. Det där med att inleda frågan med "Jag har en fråga som jag vill att styrelsen - ingen annan - svarar på.... " var mycket bra! Tack så mycket!!