handdator

Visa fullständig version : Nät på balkong i brf


alexlinn
2009-08-25, 13:21
Jag har fåglar som jag ger möjlighet att flyga fritt i min lägenhet. Eftersom jag inte vill att de ska flyga bort har jag ett nät på balkongen. Jag fick fåglarna mitt under semestertiden och kunde inte få kontakt med någon i styrelsen om nätet. I våra stadgar står förstås att man inte får vidta "avsevärda förändringar" av balkongen.

För att få hjälp med att tolka detta och kunna skydda fåglarna under den varma tid när man vill ha sin balkongdörr öppen, kontaktade jag hyresgästföreningens jurist som sa att jag inte fick montera fast något i balkongen som kunde förorsaka skada samt att jag borde tala med mina närmaste grannar som kunde ha synpunkter på utseende el dyl. Jag frågade alla mina grannar ,som inte hade något att invända under förutsättning att det blev estetiskt tilltalande samt att fåglarna inte skulle störa någon om de vistades ute någon gång. Jag lät bygga en ram som nätets spänts på och som står på balkongräcket utan att var fastmonterad. Jag har bundit fast ramen vid räcket på två ställen för att det inte ska kunna falla ner och åsamka skada hos grannen under.

Nu anser några i styrelsen att nätet innebär "avsevärd förändring" medan andra inte håller med. Detta har inneburit att styrelsens sammanträdestid har upptagits av att diskutera detta i st f viktigare frågor. En av styrelseledamöterna kom hem till mig och meddelade detta samt att styrelsen kunde godkänna nätet under förutsättning att jag monterade ned nätet under de två kallaste månaderna för att sedan montera upp det igen.

Att montera ned nätet när jag inte absolut behöver det är mycket enkelt och det har då inte lämnat något spår på balkongen, men tyvärr kommer nätet att skadas och hela konstruktionen bli tvungen att göras om till avsevärd kostnad för mig (det kostade åtskilliga hantverkstimmar förutom materialet) . En annan styrelseledamot sa att om jag bara hade ställt ramen på golvet innanför räcket skulle styrelsen inte ha kunnat invända. Att ställa ramen på räcket tyckte jag och mina grannar blev estetiskt mer tilltalande och dessutom krävde det mindre material.

Alla mina grannar tycker att min balkong är ett trevligt inslag och känner sig inte störda och balkongen har inte åverkats på något sätt. Balkongen kan bara ses av mina närmaste grannar samt av någon som passerar på gatan och spanar in på vår gård. Den styrelseledamot som besökte mig sa att ingen av mina grannar utan någon boende "vän av ordning" i området som passerat och råkat vända ögonen mot min balkong hade lämnat in klagomål till styrelsen, som då genast ålade mig att ta bort nätet. Jag kan förstå att de trodde att detta var en fast montering , men det är det alltså inte , vilket de själva har kunnat konstatera.

Vad kan hända om jag vägrar att gå med på styrelsens, i mitt tycke konstiga , villkor?