handdator

Visa fullständig version : Grannar som stör och hotar i bostadsrättsförening


Admin
2009-08-30, 15:25
Jag brukar opponera mig mot de svar som HSB ger i olika medlemsfrågor pga av att HSB:s svar inte känns utformade på ett särskilt professionellt sätt för en organisation som har nästan 100 års erfarenhet bakom sig och en stor uppsättning jurister.
Även det svar HSB ger en medlem i senaste numret av Hemma i HSB i en medlemsfråga om störningar är som vanligt fyllt av under åren ständigt upprepade floskler som aldrig lett till något stöd.

Mina grannar stör och hotar

Medlemsfråga:
Jag har problem med störande grannar.
Det är högljudda röster, svordomar och hundar som skäller från morgon till kväll.
Hundarna har även attackerat min hund.
Jag har försökt prata med dem, men det slutade med att de hotade mig.
Talade efter det med en jurist och fick rådet att vända mig till styrelsen.
Styrelsen agerade i form av muntlig tillsägelse till de störande.
Då övergick störningarna i rena trakasserier, som jag tvingades polisanmäla.
Åklagaren ansåg att störningar i boendet var ett problem för styrelsen i bostadsrättsföreningen, och väckte aldrig åtal.
Styrelsen har nu skickat ut störningslistor med följebrev om att anteckna vilken tidpunkt störningarna förekommer och i vilken form störningarna är.

Jag har i efterhand fått veta att familjen jag köpte bostaden av flyttade på grund av samma grannar.
Har bett styrelsen om hjälp, men de verkar inte våga sätta stopp.
Vad ska jag göra?

HSB svarar (via Ylva Johansson, närområdesassistent, så kallad nabo, på HSB Göteborg, som hjälper föreningar att lösa sociala problem "där juridiken inte räcker till"):
Jag tycker att dina grannar brutit mot ett antal regler som gäller i en bostadsrättsförening (VILKA?) och även emot vad som i övrigt gäller i vårt samhälle (VAD?).
Du gjorde rätt som först försökte prata med dem (JAG VET INTE OM JAG VILL HÅLLA MED OM DET, MED TANKE PÅ DET NEGATIVA RESULTATET).
Tyvärr tog grannarna inte åt sig dina synpunkter, utan gjorde situationen ännu värre (DET ÄR ALLTID EN RISK, OCH VAD JAG VILL VETA ÄR HUR MAN UNDVIKER DETTA).
Sådant är oacceptabelt både i en bostadsrättsförening och i samhället (JAG INSTÄMMER, MEN VARFÖR VILL DÅ INGEN TA FRAM TYDLIGA REGELVERK SÅ ATT DETTA KAN UNDVIKAS?).
När någon uppträder störande och inte bättrar sig efter tillsägelse från grannar och styrelse är det viktigt att styrelsen skickar ut en skriftlig varning (JA, DET HAR HSB SAGT I ALLA ÅR, MEN VAD GÖR EN MEDLEM OM STYRELSEN INTE BRYR SIG?).
Det i sin tur väger tungt som bevismaterial om man måste gå vidare i en rättslig process (MEN OM STYRELSEN INTE VILL GÖRA DETTA, VAD HAR MAN DÅ SOM MEDLEM ATT SÄTTA EMOT DENNA DÅLIGA STYRELSE?).
När du blir störd - anteckna tidpunkt och typ av störning (MEN HÄR ÄR PROBLEMET ATT VARKEN DET SVENSKA RÄTTSYSTEMET ELLER DEN AKTUELLA STYRELSEN VILL TA TAG I PROBLEMEN, VARFÖR DÅ GE ETT TIPS SOM INTE TILLFÖR NÅGOT?).
Det bör styrelsen upplysa om när någon kommer och klagar (MEN VAD ÄR STYRELSENS SKYLDIGHETER?).
Skriftlig dokumentation är A och O (DET ÄR VARKEN A ELLER O, NÄR INGEN BRYR SIG!).

Vad gäller djuren är dina grannar skyldiga enligt lag att "hålla sina hundar på ett sätt som ej orsakar skador på egendom människor eller andra djur" (HÄR VILL MAN VETA VAR DETTA CITAT KOMMER FRÅN, DJURSKYDDSLAGEN... MILJÖBALKEN?).
Om hundarna orsakar skada ska ägarna ersätta det.
Följs inte det ska du polisanmäla (HÅLLER I OCH FÖR SIG MED, MEN TILL VILKEN NYTTA?).

Att styrelsen inte vågar agera emot störande tycker jag är anmärkningsvärt (DET TYCKER VI FÖRHOPPNINGSVIS ALLA, MEN DET ÄR ALLDELES FÖR MYCKET PERSONLIGT TYCKANDE I HSB:S SVAR OCH ALDELES FÖR LITE KONKRETA TIPS I DENNA ORGANISATION, SOM ÄR TILL RELEVANT NYTTA FÖR FRÅGESTÄLLARNA).

I Göteborg finns "HSB-ledamoten", en person som ingår i styrelsen utsedd av HSB Göteborg (KÄNNER INTE HSB TILL ATT DENNA HSB-LEDAMOT FINNS INOM HELA HSB, OCH INTE BARA I HSB GÖTEBORG?), som ska stödja styrelsen men även se till medlemmarnas bästa (SANNINGEN ÄR I STÄLLET ATT HSB-LEDAMOTEN ALDRIG HAR STÖTT MEDLEMMARNA, DET VET ALLA SOM HAR LITE INSIKT I DENNA STYRELSELEDAMOTS ROLL).
Har ni den funktionen i din bostadsrättsförening (DENNA FUNKTION HAR ALLTSÅ SAMTLIGA BRF:AR, PÅTVINGAT AV HSB) råder jag dig att ta kontakt med henne/honom för hjälp (ETT RENT KOMISKT SVAR FRÅN HSB MED TANKE PÅ ATT HSB-LEDAMOTEN ALDRIG HAR DEN MINSTA KONTAKT MED MEDLEMMARNA OCH I PRAKTIKEN ALDRIG ÄR NÅGOT SOM HELST STÖD FÖR MEDLEMMARNA. DET VISAR HUR OTROLIGT DÅLIG KUNSKAP HSB HAR HUR DET FUNGERAR INOM HSB).

Det är alltså styrelsens ansvar att få slut på störningarna (JA, SJÄLVFALLET, MEN ENLIGT VILKET REGELVERK?).
De får anlita juridisk expertis för att få vägledning om hur de ska agera och hur de eventuellt går vidare till en avhysning av de störande.

Vad gäller hoten du är utsatt för är det ett polisärende. Viktigt att du polisanmäler varje gång du blir hotad.


Se även bl.a.;
Störningar i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8594)
Störningar i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8805)
Störningar och vanvård (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8592)
Mall för anmodan att vidtaga rättelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12493)
Formulär för att vidta rättelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11846)
Vad säger lagen om störningar och styrelsens skyldigheter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12492)
Underrättelse vid avhysning, vad säger lagen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8784)
Uppsägning från föreningen / Hur får man någon vräkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12461)
Hur får man någon vräkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12021)

Medlem som hotar annan medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12112)
Styrelse som trakasserar enskild medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12346)

Störande grannar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12423)
Störande grannar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=471)
Konflikt mellan grannar - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10710)
Störande grannar och passiv styrelse som dessutom känner störmomenten... (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11494)
Störande grannar - Passiv BRF (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7453)
Konflikt mellan grannar - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10710) - styrelsens skyldigheter vid störningar
Anklagad för störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10846)
Sviken av styrelsen - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4864)
Känslig - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=53) och Tystnad en bristvara - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=542)
Rådvill, finns det någon som kan hjälpa? - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7577)

CP skadat + autistiskt barn till granne som stör - mina rättigheter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12272)
Barn som stör? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11564)

Renovera på kvällar... (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8766)
Skällande hund - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2876) - Lag om tillsyn av hundar och katter samt SOU:s hundansvarsutredning
Tobaksrökning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1996)

Särskilt allvarliga störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8539)

Rätt till sex i bostadsrätt - kul meddelanden (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3489)

Medlemsförteckning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11663)
Tillgång till styrelseprotokoll - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8854)

Att äga sin lägenhet - nya lagstadgade problem - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4511)