handdator

Visa fullständig version : Vem har rätt att kalla till extramöte?


salkin00
2010-05-31, 07:30
Vi är en liten förening med endast 8 medlemmar varav 3 i styrelsen.
Kan jag som styrelseledarmot kalla själv till ett extra möte ang reglerna till tvättstugan?

clabbe
2010-05-31, 08:23
såhär står det i 8§ 6 kap. lagenom ekonomiska föreningar:
Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören skall styrelsen sammankallas.

Du kan alltså inte själv kalla till ett möte men din ordförande ska göra det på din begäran.

salkin00
2010-05-31, 12:31
Tack för svaret. Hade hoppats på att slippa gå till henne eftersom det är vi som inte kommer överens men jag får väl bita i det sura äpplet. Tyvärr kommer hon inte vilja ha ett extra möte för detta för hon kommer hävda att vi redan har haft ett vilket vi i och för sig har haft men då hade hon med sig ett förskrivet "protokoll" men ett förslag att alla skulle ha varis dag i veckan som sin egen. Datte var det dock ingen som ville och då bestämde vi "kolvsystemsprincipen" istället men detta tror hon är samma sak som att man bara får tvätta en gång i veckan men vilken dag man vill.
Så när vi tvättade tisdag och söndag samma vecka så låste hon dörren till tvättstugan så vi inte kom in utan att behöva gå till henne och be henne låsa upp då hon är den enda som har nyckel. Tvättstugan brukar förövrigt aldrig vara låst.

clabbe
2010-05-31, 13:08
Varför brådskan? Ni har väl ett ordinarie möte inom rimlig tid ändå, det kanske kan vänta tills dess?

Man kan ju välja sina strider (m a p att hon är svår att komma till tals med)

salkin00
2010-05-31, 16:51
nej vi har inga möten förutom inför årsmötet och årsmötet.
Vill hon driva igenom något innan så går hon bara till någon i styrelsen och då hävdar hon att 2 mot 1 är majoritet. Eftersom vi bara är 8 st lägenheter i föreningen så tycker hon att det är lite överdrivet att kalla till möten för "småsaker".
Så antingen så får det bli ett extra möte eller så får jag vänta till nästa årsmöte.

Trötter
2010-06-01, 01:33
Vi är en liten förening med endast 8 medlemmar varav 3 i styrelsen.
Kan jag som styrelseledarmot kalla själv till ett extra möte ang reglerna till tvättstugan?

Eftersom ni bara är 8 medlemmar så räcker det med att du begär att en stämma ska hållas, detta enligt

föreningslagen kap 7 5 § Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.Om inte styrelsen kallar till stämma vid begäran så har Länsstyrelsen möjlighet att tillse att sådan stämma tillkommer. Tänk på att upprätta en korrekt dagordning till extra föreningsstämma. Man får inte behandlas några andra frågor på en stämma än de som finns angivna i kallelsen=dagordningen