handdator

Visa fullständig version : Ventilationskontrollen i lgh


mögel!
2010-05-30, 13:19
Vi har nu bytt köksfläkten till kolfilter som ska fungera med självdrag, men inte installerat de tilluftsventilerna som rekommenderades till sovrummen. Kommunens representant sade att det går lika bra med att ha vädringsfönstren öppna. Kommunen var även här efter fläktbytet och mätte luftfuktigheten som var normal. Nu måste det tydligen göras en ny kontroll för att vi ska bli godkända, vilket ingen hade talat om för oss tidigare. Vi ska sälja lägenheten och är oroliga att föreningen och ventilationsfirman ska fortsätta att jävlas med oss. Vi anlitade inte sagda firma, utan fixade köksfläkten själva och nu tror vi inte vi blir godkända bara för det. Jag har letat efter något slags normer för vad luftflödet måste vara, men sådana finns tydligen inte! Kan det verkligen stämma? Då är det ju helt upp till ventilationsfirman att döma ut vår ventilation eller godkänna den, beroende på dagsformen? Har varit på Boverkets hemsida, och där står det att riktlinjerna har ersatts av individuella bedömningar. Finns det verkligen inte några rekommendationer, vad säger försäkringsbolagen?

j.a
2010-05-30, 17:15
Hej, kontrollera avnitt 6:25 och särskilt 6:251 i BBR på denna länk (PDF)

"... Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per m2 golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m2 golvarean då någon vistas där."

http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_6/BBR_avsnitt6_hygien_halsa_o_miljo.pdf