handdator

Visa fullständig version : Missnöje med styrelsen


Loellan
2010-05-27, 15:23
Hej, jag orkar inte rabbla allt som har hänt i våran brf, men vi har en styrelse vars ordförande är en sann maktmissbrukare. Kan man som medlem i brf starta en egen förening av något slag för oss medlemmar som är missnöjda med sittande styrelse och ordförande. Tyvärr så är det ett rävspel utan dess like, och det sorgliga är att herr ordförande blev vald på nytt till ordförande. Tråkigt på det viset att medlemmar inte förstår vilket maktspel han spelar. Att allt han gör är för att gynna sig själv....Mkt tråkigt!! Men så är det tyvärr!

totiki
2010-05-27, 15:45
Om jag inte missminner mig finns det föreningsfrihet inskrivet i grundlagen?
Varsågod. En lobbyförening inom föreningen är väl bara ett bra tecken på en fungerande demokrati.

Admin
2010-05-27, 16:47
Instämmer med Totiki.

Det är t.o.m. min åsikt att varje brf borde ha en intresseförening i föreningen.
Ni kan göra det informellt eller ni kan starta en ideel förening som ni registrerar, det går bra vilket som.

Loellan
2010-05-27, 19:16
Ok, det låter ju bra tror jag!? Tack för svar! Men vad menas med informellt? Ursäkta korkade frågor, men vad är Lobby förening, och hur går jag vidare?

Tacksam medlem!

Admin
2010-05-27, 20:07
Med informellt menar jag en förening som inte registreras hos bolagsverket som en förening.

Vad Totiki menar med lobbyförening, om jag får svara för honom, är en förening som lobbar för sina synpunkter, precis som det finns lobbyister i EU som påverkar och i vissa fall helt styr de beslut som tas. Egentligen samma sak som det jag benämner "intresseförening".

Hur du går vidare är inte så lätt att svara på.
Det beror på ditt eget intresse och engagemang.
Storlek är styrka, och det gäller att väcka intresse för sin sak.

Loellan
2010-05-27, 23:33
Tack admin för ditt svar! Intresse och engagemang finns det gott om här :3: Det är bara att sätta igång då...

Tack

Robarb
2010-06-17, 22:34
Hej, jag orkar inte rabbla allt som har hänt i våran brf, men vi har en styrelse vars ordförande är en sann maktmissbrukare. Kan man som medlem i brf starta en egen förening av något slag för oss medlemmar som är missnöjda med sittande styrelse och ordförande. Tyvärr så är det ett rävspel utan dess like, och det sorgliga är att herr ordförande blev vald på nytt till ordförande. Tråkigt på det viset att medlemmar inte förstår vilket maktspel han spelar. Att allt han gör är för att gynna sig själv....Mkt tråkigt!! Men så är det tyvärr!

Det fanns en intressant artikel i senaste numret av Forskning & Framsteg som behandlar begreppet maktmissbruk. Det har gjorts en hel del studier i ämnet och slutsatsen är att makten korrumperar.

Det är påtagligt även hos oss på Brf Rönningeborg. Årets föreningsstämma hölls den 31 maj och i dag kom protokollet från stämman.

Jag har förmodligen nämnt det tidigare på en annan tråd men det kan inte nog framhållas hur korrupt en styrelse kan bli och även de revisorer som har att granska verksamheten.

Jag påtalade för stämman att styrelsen i strid mot stämmobeslutet 2008 och 2009 tagit ut en lön på ca 1,2 mkr för bägge åren trots att stämman fastställt arvodena för respektive år till ca 89,0 kkr exkl arbetsgivaravfgifter.

Revisorern ansåg att årets stämma i efterhand kunde godkänna detta löneuttag samt föreslog stämman att bevilja styrelsen ytterligare ersättning för framtida arbete. Valberedningen som normalt har att föreslå stämman det arvode som skall utgå, kördes över fullständigt av revisorerna.

Vår föreningsstadga fastställer att beräkningsgrunden för årsavgifterna skall beslutas av föreningsstämman. Trots detta så har styrelsen i strid mot stadgan hittat på en egen fördelningsgrund. Trots påtalande mot detta i en motion så avslog stämman motionen. Stämmoordförande Göran Olsson Vd för SBC understödde detta flagranta stadgebrott. Styrelsen fastställer nivån på årsavgifterna men inte beräkningsgrunden för dessa.

En inlämnad interpellation med begäran om en redovisning om elkonsumtionen inom fastigheten avvisades också. Detta i strid mot LEF kap 7:11 som anger att styrelsn skall besvara frågor som uppkommer på en föreningsstämma. Ett lagtrots utan like.

Sammantaget kan jag vidhålla mina synpunkter som jag skrivit på REKO.se att dessa stämmer fullt ut. En fullständigt odemokratisk styrelse som slösar bort medlemmarnas pengar och utnyttjar situationen att våra medlemamr är till åren komna och vågar inte eller orkar inte sätta sig in i frågeställningarna. De är som en fårskock som vallas omkring av en bordercollie personifierad av vår ordförande.

Det som är mest anmärkningsvärt är hur SBC´s VD Göran Olsson som stämmoordförande kan sitta och understödja dessa stadge- och lagbrott som vår styrelse tillämpar.

Robarb
2010-10-12, 16:19
I anledning av det jag skrev i mitt förra inlägg så har styrelsen nu gått ut med ett informationsblad till medlemmarna där de beklagar sig för att jag kritiserar deras förvaltning och menar att det är kränkande och att jag smutskastar föreningen med det jag skriver.

På grund av den censur styrelsen tillämpar genom att ständigt ta bort den information jag försöker sprida via anslagstavlorna, så finns det ingen annan väg att nå ut till medlemmarna med information om den bristfälliga administrationen än via denna blogg alternativt via lokaltidningen Mitti.

Styreslen ondgör sig över att jag kritiserar deras hantering av föreningsstadgar, tillämpning av den lagstiftning som gäller för bostadsrättsföreningar samt hanteringen av föreningens ekonomi.

Jag har i tidigare trådar redogjort för bristerna men de kan upprepas:
- Konsekvent tömning av föreningens tillgångar genom att förbruka fonderade medel och på så sätt försämra soliditeten för föreningen.
- Tillämpa annan fördelningsgrund av årsavgifterna i strid mot gällande föreningsstadga.
- Brott mot likabehandlingsprincipen genom att medge vissa utvalda att få medlemsskap trots passerad åldersstreck. Seniorbostadsrätterna är avsedda för personer fyllda 55 år men inte 71 vid inflyttning. ett antal de senaste tiden har varit både 73 och 75 år vid inflyttning.
- Självsvådligt besluta om uttag av lön i strid mot föreningsstämmans beslutsrätt i denna fråga. Revisorerna har i skrivelse påstått att styrelsen har en långtgående beslutsrätt i denna fråga vilket stämman trodde på. Att sätta sig in i sakfrågan ligger utanför mångas förmåga.
-Upphandla ett kollektivt bostadsrättstillägg i strid mot föreningsstadgan där det framgår att bostadsrättshavaren är skyldig att teckna en hemförsäkring med sådant bostadsrättstillägg.

Sammantaget så kan man med fog påstå att styrelsens administration är under all kritik när det gäller att tillämpa de regler som de lagar som styr en bostadsrättsförening och de stadgar och stämmobelsut som gäller för vår förening. Att påstå att de känner sig kränkta och att jag smutskastar föreningen är ett typiskt maktspråk som tillämpas av personer som anser sig stå över alla regler.

Brf Rönningeborg är på alla sätt en fantastiskt fin anläggning och boendeformen är suverän för personer som behöver samvaro, aktiviteter och möjlighet till avskjildhet samtidigt. Det är synd att en sådan förening kan förfaras på det sätt som nuvarande styrelse utövar.

Robarb
2010-12-10, 22:18
I kväll vid 18.30 tiden kom en av styrelsens ledamöter och försöker tränga sig in i min lägeneht och var mycket agressiv. Hotade med våld om jag inte slutade att kritisera styrelsen och insuinera om att de begår några stadge- eller lagbrott. Hotade att stämma mig om jag fortsatte med denna kritik.

Dessuom har styrelsen i en skrivelse krävt att jag slutar med min kritik. Det finns en likhet mellan vår styrelses agerande och Kinas sätt att hantera sin Nobelpristagare. Dock inte lika drastiskt ännu?:mad:

Admin
2010-12-10, 22:34
Jag hoppas verkligen att styrelseledamoten inte hotade med våld. Det är i sådant fall straffbart.

Ja, tyvärr så finns det maktfullkomliga styrelser som inte tål kritik. Det gäller inte minst de styrelser som försöker dölja sin fel, misstag och oegentligheter. Som regel brukar dessa personer sakna förmåga att diskutera sakligt vilket gör situationen ganska besvärlig.

Det blir bara löjligt när en ledamot hotar med stämning för att utnyttjar sina lagstadgade rättigheter i en demokrati. Denna styrelse borde verkligen skämmas!

Det skulle vara intressant att ta del av den skrivelse där styrelsen krävt att du inte kritiserar dem.

PS.
Jag kommer att flytta dessa senaste inlägg (och ev. efterföljande inlägg som hör hit) till en separat tråd eftersom dessa intressanta inlägg (som i och för sig tveklöst passar till tråden i övrigt) annars riskerar att försvinna i informationshavet, och det skulle i så fall vara synd.

Sandlådan
2010-12-13, 20:08
I kväll vid 18.30 tiden kom en av styrelsens ledamöter och försöker tränga sig in i min lägeneht och var mycket agressiv. Hotade med våld om jag inte slutade att kritisera styrelsen och insuinera om att de begår några stadge- eller lagbrott. Hotade att stämma mig om jag fortsatte med denna kritik.

Dessuom har styrelsen i en skrivelse krävt att jag slutar med min kritik.

Som Admin skriver är verbala hotelser straffbara. Det kallas "olaga hot" och ska polisanmälas. Finns det några vittnen? Gör en noggrann minnesanteckning, den kan komma väl till pass.
Så länge du inte gör dig skyldig till förtal, uppvigling mm så har ingen rätt att hindra dig från att uttrycka dina åsikter.

Mr Magoo
2010-12-13, 20:30
Håller med er. Lobba är att försöka påverka beslutsfattare i en viss riktning. Beslutsfattare, är stämman i en förening!