handdator

Visa fullständig version : Ej medlem men med på årstämma/extrastämma


plattipus
2010-05-14, 15:52
Vad gäller för en som endast är sambo men inte är medlem i en förening?
Vet att sambo kan få fullmakt och få rösta med den.
Men vad gäller på en årsstämma, kan någon/styrelsen, vägra en person att yttra sig?

Hittar inget i stadgar och lagar om detta.

Francois
2010-05-14, 19:46
Alla som har rätt att vara på stämman, har rätt att yttra sig.

Trötter
2010-05-14, 22:13
Vad gäller för en som endast är sambo men inte är medlem i en förening?
Men vad gäller på en årsstämma, kan någon/styrelsen, vägra en person att yttra sig?

Ditt inlägg är lite otydligt men jag gör ett försök att tyda ditt inlägg.

Jag gör ett antagande, det finns en som är medlem i en förening och lever tillsammans med en person som sambo.

Här gäller att den sambo som ej är medlem inte får beträda stämman som ombud utan en fullmakt. Om vederbörande har en dag tecknad fullmakt i egenskap som nära anhörig och sambo. Då kan vederbörande agerar som ombud.

Det som är helt avgörande är att det finns en dagtecknad fullmakt för ombudet, alltså sambon. Här finns en länk till en bra mall för att upprätta en godkänd fullmakt för stämma. http://hotpot.se/hsb-mall-fullmakt-brf.htm (http://hotpot.se/php/vb/../../hsb-mall-fullmakt-brf.htm)

Vid stämma med dagtecknad fullmakt ska ombudet betecknas som en fullvärdig medlem i förningen med alla de rättigheter som följer med medlemskapet. Om detta inte följs ska stämman klandras hos närmaste domstol/tingsrätt.

Dag tecknad fullmakt skall alltid finnas när ombud företräder medlem vid stämma. I alla andra fall ska vederbörande avvisas från stämman om inte vederbörande agerar som biträde. Biträde är en nära anhörig som bitsitter den som innehar medlemskapet i föreningen. Biträdet har rätt att yttra sig på stämman i medlemmens intressen utan några invändningar.

Lagen är solklar i dessa fall.

Lagen kommer med stor sannolikhet att ändras till det bättre på denna punkt, om vem eller vilka som kan agera som biträde och ombud vid stämma i ekonomiska föreningar.:5: