handdator

Visa fullständig version : Vad göra när ingen i sittande styrelse vill bli ordförande?


D_P
2010-05-13, 23:12
Vi har ett årsstämma på måndag den 17:e maj. Sittande ordförande var vald på två år och skulle sitta ett år till, men ordföranden har fått nytt arbete och anser sig inte ha tid att engagera sig som ordförande längre och väljer att avgå.

Vår ordförande är mycket omtyckt och har ovärdeliga kunskaper om teknisk förvaltning, så vi avtackar ordföranden med sorg.

Men så är det då vi som är kvar. INGEN vill frivilligt gå in som ordförande i föreningen. Vi är en stor förening med 200 lägenheter och vi har olika bostadsformer som radhus, låghus och höghus i samma förening.

Men HUR gör vi då om vi inte får en frivillig till ordförandeposten? Ska det då ske en omröstning inom styrelse och den som får flest röster måste bli ordförande?

Vi väljs in av årsstämman, men styrelsen konstituerar sig själv. Stämman röstar således inte vilken ledamot som ska göra vad.

Finns någon här som vet hur vi ska göra?

Admin
2010-05-14, 05:47
Du har inte fyllt i din profil.
Tillhör er brf någon bostadsorganisation?
Vad säger era stadgar om hur styrelseordförande ska väljas? Väljs styrelseordförande specifikt på stämman?
Har ni en valberedning och vad gör i så fall denna?

Ni kan göra hur ni vill om bara det accepteras av alla involverade, inklusive av den som väljs.
Ingen kan mot sin vilja tvingas att vara ordförande.

Ni måste nog innan årsstämman aktivt och särskilt efterlysa någon som vill åta sig uppdraget som styrelseordförande.

Om ni har någon norrman i er brf så ställer denne säkert upp denna dag.:25:

Trötter
2010-05-14, 10:32
Om inte den nya styrelsen har konstituerats, så är den tidigare ordförande fortfarande ordförande. Som det ser ut i min förening så utser styrelsen ordförande på samma sätt som ni.

Lagen anger att det ska finnas en ordförande i styrelsen och det gäller att ni kan finna en som är kompetent och villig att ta detta uppdrag. En idé är att söka en ordförande utanför föreningen tills ni har funnit er tillrätta och kan hitta en inom föreningen.

totiki
2010-05-14, 12:19
Det är enklare än så.
Ifall ni finner ledamöter tillräckligt många för att bilda en styrelse enligt era stadgar, då konstituerar dessa ledamöter styrelsen själv och utser någon av sig själva till ordförande. Eftersom styrelsen konstituerar sig själv är det styrelsens problem och ingen annans. Berättar ni detta för de tilltänkta ledamöterna kanske de avsäger sig ledamotskapet, förstås.

D_P
2010-05-14, 15:24
Vi är en privat bostadsrättsförening (200 lgh), vi har en förvaltare, Riksbyggen, som vi anlitar/betalar för att ta hand om ekonomi och underhåll/förvaltning. De köpte upp den firma vi anlitade förut, så Riksbyggen är lite nya för oss.

Vi ska ha 5 ledamöter i styrelsen och vi ska konstituera oss själva. Vi väljer själva inom styrelsen vilka som ska göra vad. Vi har haft en ordförande, en sekreterare, en informationsansvarig, en grönområdesansvarig och en som inriktar sig på ekonomi.

Dessutom har vi 2-3 st suppleanter och de ska i möjligaste mån vara med på alla styrelsemöten osv. Vi känner att det är det bästa för att få med dem i gemenskapen! De får också arbetsuppgifter.

Vi har en valberedning på 3 personer som jobbar på. De föreslår oss nu 3 nya styrelsemedlemmar. Dock är det inte medlemmar som första året heller tror att de vill bli ordförande. De vill gärna komma in som suppleanter och lära sig lite mer om styrelsearbete och vad som pågår där.

Problemet är nu att den avgånde ordföranden var så perfekt, kunnig, omtänksam, omtyckt. Vi i styrelsen känner att det är svårt att ta över efter honom samtidigt som vi givetvis måste dra ner på kraven på en ordförande. Vi kan inte hitta en så kunnig o duktig kille eller tjej just nu.

Så om nu ingen i styrelsen vill bli ordförande så undrar jag hur vi gör?

Visst kanske vi kan rösta, men det är ju att tvinga någon som kanske inte alls vill vara prdförande till att vara det... hua.... nej det tjänar nog ingen på.

Att söka en ordförande utanför föreningen, är det någon som provat på det och var söker man då en sån?
Nuvarande ordförande får ca 60 000 kr i ersättning.

Till nästa årsmöte kan vi ha en ordförande på gång igen. Dock har denna just nu ingen möjlighet att ställa upp, men vi röstar in denna person som suppleant redan i år.

Norrman i föreningen.... nej, men jag har vinterstuga i Norge! ;-)

Trötter
2010-05-14, 22:51
Enligt lagen om ekonomisk förening kap 6 § 8 ska det finnas en ordförande i föreningen. Konsekvensen av att inte utse en ordförande kan bli problematiska vid registrering av den nya styrelsen. registrering av styrelsen ska göras varje gång styrelsesammansättningen förändras och speciellt efter föreningsstämman. Om ni inte kan utse en ordförande inom föreningen så bör ni som jag har angett tidigare söka en extern ordförande som har kompetens inom området.

Jag skulle vilja poängtera att ordförandeskapet inte är så komplicerat som det kan verka. Att agera som ordförande är som att var lite chef och lite diplomat. Det som ligger på ordförandens axlar är att strukturera styrelsen arbete, sammankalla till styrelsens möten och framförallt försöka hålla en god mötesdisciplin vid styrelsens sammankomster.

Arbetsuppgifterna inom styrelsen bör fördelas på ett rättvist sätt och med utgångspunkt på den kompetens som finns inom styrelsen. För att utröna vilken kompetens som finns i styrelsen kan det vara bra att samtliga ledamöter upprättar ett CV "CURRICULUM VITAE" över deras tidigare erfarenheter. Om ni gör detta inom styrelsen så kommer det bli lätt att utröna om det finns rätt kompetens inom styrelsen.

Kompetensområden som kan vara bra att ha inom en styrelse.
Egenföretagare
Administratörer
Kunskap inom bygg teknik. Byggare, snickare eller liknande
Ekonom
Jurist eller juridiskt intresseradeDet går säkert att fylla på här.

Om jag har förstått dig rätt så består er förening av 200 medlemmar. Det kan inte vara svårt att hitta personer som har kompetens eller förmågan att läsa in sig på området för att klara av situationen att agera som ordförande i er förening.

På detta suveräna forum finns det mycket vägledning och kompetens för att hjälpa er i styrelsearbete.:10:

Föreningslagen kap 6

8 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen skall välja ordförande, om inte annat föreskrivs i stadgarna eller har beslutats av föreningsstämman. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Verk- ställande direktören får inte vara ordförande.
Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören skall styrelsen sammankallas. Verkställande direktören har, även om han inte är styrelseledamot, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, om inte styrelsen bestämmer annat i ett särskilt fall.
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

D_P
2010-05-15, 10:10
Tack för svar som är bra att läsa och som är uppmuntrande!

Jag tror att vi i styrelsen har haft en bra sammansättning av kompetenser tidigare och fram till nu i vår.

Javisst! I en förening med 200 lägenheter borde det vara lätt att hitta rätt kompetenser. Vi kanske varit för dåliga på att (tills i vår) försöka få kontakt med nya i föreningen och kanske har vi inte tillräckligt berättat för valberedningen vilka kompetenser vi söker.

Men i föreningen är vi många unga och det är dem som kanske inte har så mycket erfarenheter som gärna vill veta hur det är att sitta i en styrelse. De vill gärna lära. Men precis som du säger, vi måste söka kompetenser kanske mer än de som vill lära.

Jag ska idag prata med några i styrelsen, vi får då se vad som händer. Jag förstår att det är viktigt att vi kan konstituera styrelsen direkt efter årsstämman på måndag.

Harald
2010-05-15, 21:48
Synd att ni blir av med en så kompetent ordförande!

Här är lite tips:

1) Styrelsen pratar igenom läget. Alla ska vara införstådda med att ingen vill men att en måste.

2) Lagen är solklar. Ni röstar. (Alla röstar på varandra), då blir det LIKA, återstår lottning. Någon blir ordf.

3) Nu kan ni jobba! Gör som miljöpartiet, tillsätt omedelbart flera 2-3 personer att dela på ordf. arbetsuppgifter.

4) Styrelsen har tätare, men mindre möten. Ex kan varannat möte vara utan protokoll, och endast ett "arbetsmöte", där ni löser problem och fördelar kommande veckors arbetsuppgifter.

5) Lös och jobba mycket tillsammans! Det är kul och ni lär er massor. Glöm inte att göra detta till ER grej. Det var säkert en kunnig orf. ni hade innan, men ni behöver inte alls jobba på samma sätt.

6) Gjorde förra ordf. någon uppgift som ni absolut inte klarar av, köp in den tjänsten då. Detta är inga problem.

7) 60 000 kr. Fundera på denna summa. Kommer ni att tillsammans kunna göra samma jobb ska summan utgå. Ni kan fördela den inom styrelsen senare (behöver inte bestämmas nu). Blev det ett riktigt lagarbete? Ja, då kan ni ju resa på semester ihop för arvodet!!

8) Stötta varandra och BELÖNA er. 200 medlemmar surfar på vågen av ert arbete. Gör ni ett bra jobb ska ni belönas för det!

Lycka till!!

D_P
2010-05-15, 22:55
Så positivt det låter! Tack för alla nytänkande idéer på hur vi kan hjälpas åt att dela på både ansvaret och arbetet! Det känns som om vi kan få till ett bra jobb även i den nya styrelsen, för vi är ett glatt gäng i botten. Tar vi nu vara på tipset att kanske ha tätare "arbetsmöten" emellan protokollförda styrelsemöten så blir samarbetet säkert bättre och vi lär oss av varandra och ingen behöver dra hela lasset själv.

Vi bor ju nära så att ses lite oftare ska säkert gå bra! Vi ska också ge oss ut o leta kompetens bland de 200 lägenhetsägarna också. Som påpekats här så måste det ju finnas i stort sett bra kompetens inom en massa olika områden!

Vill även berömma den avgående ordföranden. Han vill gärna fortsätta med det projekt av kulvertarbeten som inte hunnits avsluta ännu, så han ställer upp och fixar det stora arbetet med offerter, avtal och genomdrivande med de känningar han har i branschen. Han lämnar oss inte i sticket!

Ska rent av bli lite spännande på måndag kväll ;-)