handdator

Visa fullständig version : Svar på motioner


MikHo
2010-05-13, 21:40
Hej,

en liten sak som slog mig idag när jag läste årsredovisningen till min BRF som kom nu på eftermiddagen.

Ni som skriver motioner, brukar ni får styrelsens svar separat eller får ni läsa det först tillsammans med kallelse till årsstämma eller i årsredovisningen?


:14:

Admin
2010-05-17, 14:25
Det är nog i extremt få föreningar, om någon, där styrelsens svar på motionerna kommer innan kallelsen till stämman där motionerna ska behandlas.

MikHo
2010-05-18, 00:01
Intressanta här var att i en av mina motioner gällande föreningens stadgar, går styrelsen till personligt "angrepp" och skriver

Ärendet var uppe första gången vid årsstämman 2007. Efter denna tjänstgjorde motionsförfattaren som ordförande i föreningen i över ett och ett halvt år, utan att arbetet tog fart. Därefter avgick ordförande mitt under perioden och den kvarvarande styrelsen fick ägna mycket tid åt att bygga upp en ny fungerande organisation inom styrelsen.


Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta :1:
1: Arbetsgrupp upprättades (jag ingick inte) och material hämtades in, bland annat stadgar från andra föreningar samt stagdeförslag som Admin publicerat.

Detta kallas att arbetet "inte tog fart"

2: angående avhoppet så stämmer det att jag mitt under perioden avsade mig ordförandeskapet ( av personliga skäl som jag redogjorde för övriga styrelsemedlemmar i god tid) men jag satt fortfarande med i styrelsen.
Medlemmar av nuvarande styrelse satt även med i styrelsen vid det tillfället.

Behöver det nämnas att styrelsen ger avslag på motionen med motiveringen

att arbetet pågårMitt förslag i motionen (för rättvisans skull så alla kan tolka innehållet)


Förslag: Styrelsen gör klart förslaget för stadgeändring inom det snaraste och presenterar för Föreningens medlemmar.

Stämman skall även besluta om presentationen av förslaget skall vara tidsbestämt.
Exempelvis: Inom X antal månader/veckor.


Notera att jag inte kräver färdiga stadgar, bara ett förslag på stadgar.

Admin
2010-05-18, 00:48
Intressanta här var att i en av mina motioner gällande föreningens stadgar, går styrelsen till personligt "angrepp"
Detta forum har en del fördelar i och med att man kan lära sig hur det borde fungera, men en nackdel är tyvärr att dåliga metoder också sprids.
Styrelsen och HSB Malmö går även i svaren till mina motioner, och i årsredovisningarna, till personligt angrepp mot mig... dels som en form av hämnd (för att jag engagerar mig) och dels som ett patetiskt sätt att försöka förlöjliga eller nedvärdera motioner.

Även att "motionen varit uppe tidigare" tycks användas allt mer ute i landet, trots att detta är värdelöst vetande utan betydelse för någonting.

1: Arbetsgrupp upprättades (jag ingick inte) och material hämtades in, bland annat stadgar från andra föreningar samt stagdeförslag som Admin publicerat.
Detta kallas att arbetet "inte tog fart"
Därav att det borde vara lagstadgat att motionären alltid ska få sista ordet till motionerna. Då kan styrelsen inte smutskasta motionären eller ljuga lika lätt.

Behöver det nämnas att styrelsen ger avslag på motionen med motiveringen
att arbetet pågår
Ett till synes vanligt sätt att svara på motioner som inte betyder någonting och som är helt meningslöst för medlemmarna.

Mycket bra yrkande i din motion!
Extremt viktigt att tidsbestämma när motioner ska vara genomförda.
En motion som alla borde begripa och som alla borde rösta ja till.