handdator

Visa fullständig version : Våtrumsintyg tvång? - Styrelse trakasserar medlem i brf - Hyresnämnden


Admin
2010-05-12, 17:18
Styrelsen i min brf har lämnat in en skrivelse till hyresnämnden rörande mig, enligt följande (exakt avskrift med stav- och syntaxfel, särskrivningar samt kommatering);


Malmö den 26 april 2010

Hyresnämnden i Malmö

Enligt beslut 2009-04-27
Ärende 197-09 Rotel 1

Enligt beslut skulle intyg från kakelsättaren avseende tätskiktssystem för våtrum överlämnas till föreningen. Se sista sidan vidhängande dokumentutlåtande över kompletterande slutbesiktning KSB1 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-besiktningsprotokoll-badrum.pdf)
Fast vi har påtalat detta så har inget sådan inkommit
Vad gör vi hur går vi vidare i ärendet
.
På uppdrag av styrelsen
Tage Lilja


Vad det handlar om är att styrelsen tvingades låta renovera mitt badrum pga att beslut om stambyte ej tagits i behörig ordning.
Vad tror denna styrelse att hyresnämndens uppgift är?

Notera även att besiktningen styrelsen refererar till gjorts för nästan ½ år sedan (2009-12-16).

På ovanstående papper har hyresnämnden skrivit;
TJÄNSTEANTECKNING 2010-05-04
TAGE LILJA UPPGAV VID TELESAM-
TAL ATT BRF INKOMMER MED EN
MEDLINGSANSÖKAN RIKTAD MOT ADMIN.

Styrelsen i min brf svarar (även här en exakt avskrift, med undantag av mitt namn);

Malmö den 5 Maj 2010

Hyresnämnden i Malmö

Med anledning av vårt brev till er den 26 april 2010
Enligt beslut 2009-04-27
Ärende 197-09 Rotel 1

Vill vi göra ett förtydligande

Enligt överenskommelsen med
Admin

Rörande ombyggnad och kackling av badrummet
Skulle detta besiktigas efter avslutat arbete.
Parterna var överens om att Admin skälv skulle ombesörja vissa delar av detta så som kackling av väggar.
Vi i styrelsen har ingen kännedom om vilken entreprenad han använde för detta
När arbetet var slutfört genomfördes en KSB1 slutbesiktning som vi sände över en kopia på till er den 26 april i år.
Av den framkom att inget våtrums intyg lämnades av Admin.
På upp maning att så skulle lämnas har detta inte skett fast det har blivit påtalat .

Av den anledningen vill vi som kärrande föreningen representanter driva frågan att ett sådant intyg skall redovisas
Av den anledningen skriver vi till er för att hos er driva frågan till en lösning

På uppdrag av styrelsen

Tage Lilja
Sekreterare


Mitt svar till hyresnämnden kommer att bli något i stil med;

Det är beklagligt att notera att styrelsen som tillskrivit er i detta märkliga ärende tyvärr ägnar sig åt rena trakasserier av enskilda medlemmar.

1. Styrelsen har aldrig någonsin varit i kontakt med mig i frågan - varken muntligen eller skriftligen -, utan skickar bara in en anmälan till hyresnämnden i sina desperata försök att trakassera mig (helt i linje med hur denna styrelse brukar bete sig).

2. Som hyresnämnden med all säkerhet är införstådd med så har styrelsen ingen rätt att kräva något våtrumsintyg varken av mig eller av någon annan medlem (vilket jag är övertygad om att det heller aldrig i historien förekommit tidigare).
Varför vill denna till synes helt skrupellösa och skrämmande okunniga styrelse i min brf särbehandla specifikt mig?

3. Det finns ingen överenskommelse mellan mig och styrelsen att våtrumsintyg ska lämnas.
Texten som styrelsen på något underligt sätt lyckats få besiktningsmannen att i efterskott skriva in i besiktningsprotokollet;
I övrigt noterades
Intyg från kakelsättare avseende tätskiktssystem för våtrum skall överlämnas av innehavare till föreningen.
är alltså enbart ett rent påhitt från styrelsens sida, helt utan värde för någonting annat än för att försöka trakassera medlem.

Med tanke på att en besiktningsman ska vara objektiv skulle det vara intressant att veta hur styrelsen lyckats få besiktningsmannen till att föra in styrelsens personliga åsikter i hans besiktningsprotokoll.
Man får hoppas att det inte hör till vanligheterna bland besiktningsmän.

Det skulle också vara intressant att se de beslut i styrelsens protokoll som ligger till grund för denna begäran från styrelsen.
Det är min förhoppning att hyresnämnden begär utdrag från dessa beslut om krav på intyg från medlemmarna.

Styrelsens agerande i denna fråga är enbart ett patetiskt försök att ta hämnd för att jag för fram några av styrelsens lagbrott i ljuset.
Inte helt lätt att förstå hur denna styrelse tänker när de tror att de ska kunna lura hyresnämnden.

För att hyresnämnden ska förstå vad det handlar om så är detta en styrelse som resolut vägrar följa lagen när det gäller att undersöka störningar i föreningen där en medlem uttalat hotelser mot mig (som styrelsen är skyldig att göra enligt BrL 7 kap 9§). Ett solklart lagbrott alltså. En styrelseledamot har t.o.m. själv riktat hot mot mig, och detta endast pga att jag ifrågasatt styrelsens uppenbart felfyllda årsredovisning.

Malmö tingsrätt har redan tidigare i skarpa ordalag tillrättavisat denna styrelse.
Detta har styrelsen dock inte tagit den minsta notis om, men jag hoppas ändå att hyresnämnden på ett tydligt sätt klargör för styrelsen i fråga att den inte kan eller får bete sig så här illa mot medlemmar. Det skulle förmodligen inte påverka styrelsen att uppföra sig bättre eller få styrelsen att sluta utnyttja sina positioner för att terrorisera bostadsrättshavarna, men det kan vara till stor hjälp för medlemmarna i föreningen så att de förstår att styrelsen snarast måste bytas ut.

Värt att notera är också att HSB-ledamot Bengt Skånhamre - tjänsteman på HSB Malmö - är delaktig i denna skrivelse till hyresnämnden.

Karl-Otto
2010-05-12, 20:44
:44: Vad är det för styrelse som sitter i din bostadsrättsförening? Vad har man för kompetens i denna styrelse?

Att styrelsen med hjälp av den professionelle HSB-ledamoten Bengt Skånhamre sedan vill "särbehandla" dig är ju inte konstigt. Du måste förstå att du med din kunskap är farlig för HSB och säkert även för din styrelse. Brevet styrelsen skrivit är inte av detta århundrande !

Sedan att man lyckats få besiktningsmannen att i efterhand inskriva en annan text, vill jag påstå tillhör den kriminella sidan!

Jag hoppas om det finns individer som besitter goda kunskaper i hyresnämnden och att man då undrar vad detta är, och därmed ger dig upprättelse!

Avslutningsvis måste man ju ändå undra hur föreningens medlemmar tänker, om man nu gör det, eftersom medlemmarna låter en en sådan "skock" sitta som styrelse. Men det är ju rena rama grädden för HSB Malmö och dess tjänstemän, det är just sådana styrelser man helst vill se i föreningarna, så att man kan "forma" dem så de passar in i det övriga manageriet!

j.a
2010-05-14, 10:01
Utan att lägga mig i sakfrågan tycker jag att det undermåliga språket i deras skrivelse är helt otrolig! Hur kan man släppa ifrån sig något sådant???
(var tvungen...)

Admin
2010-05-21, 18:02
Ja, det "kacklas" mycket i denna styrelse.
Styrelsen skämmer ut hela föreningen när skrivelser som dessa går ut till myndigheter, domstolar och olika företag.

Men man måste ändå backa tillbaka till medlemmarna, precis som Karl-Otto säger här ovan.
Om man inte tappat bort majoriteten av sina hjärnceller så undrar jag hur medlemmarna kan låta personer som dessa representera föreningen.

För att citera någon annan i detta forum;
"Måste man vara idiot för att sitta i en styrelse i en brf?".
Vilket jag skulle vilja utveckla till;
"Måste man vara idiot för att bo i en HSB brf?". :13:

drjohan
2010-05-22, 08:59
En styrelseledamot eller ordförande i bostadsrättsföreningar är en underbar styrning-, makt- och ett ideal för dig som är olycklig. På detta vis kan du göra i princip vad som helst, ej betala för kalaset och dessutom finns det inga fungerande kontroller i detta avlånga kalla land.

Jag rekommenderar följande om du kvalificerar in på följande:

Är du 50+ och har lite tråkigt
Ingen hobby
Outbildad
Vill ge igen på andra för att ngn stal en godisbit från dig när du var 3 år och att din mor aldrig gav dig tillräckligt med kärlek...


Ja - då kan det vara läge att införskaffa en bostadsrätt och ta dig an rollen som styrelseordförande alt. kassör. På detta mycket märkliga men lustiga sätt kan du då vara herre på täppan, trakassera individer hur som helst och även gynna dig själv (ett större badrum, större altan etc etc).

Skulle ngt gå åt pipan kan du alltid skylla på att du inte visste och att du ställer upp på fritiden etc etc. Ta gärna upp icke-frågor om detta är på väg att hända, tex rabatten om det ska finnas cykelställ eller inte, eller varför inte den gamla klassikern "Vi stänger grovsoprummet om ni inte slutar slänga batterier där".

Eftersom det ändå är noll intresse från medlemmar och alla har nog med sina egna bekymmer (karriär, kärleksliv, liv och död, byta till sommardäck, planera sommaren etc etc) - så är risken att bli påkommen minimal. Bjud dessutom gärna in politiker från rätt nämnder så kan du i princip göra vad som helst, kostar lite snittar och ett par dyrare flaskor rött - men va fan det kan det väl ändå vara värt?

Om du får skralt i kassan - inga konstigheter - ring närmaste bankmannen och ta ett saftigt lån - det går utmärkt det med - är ju inte dina slantar. Skulle medlemmar efterfråga information kring detta - ja ta då upp vår- och höstavgiften på ett par hundringar så tystas det ned...

Spela gärna dum och bete dig som individer som levde under 30- och 40-talet i tyskland så gynnas du mer. Har du dessutom känningar i bygg-branschen (gärna då med direkt kriminella) så är detta en fördel. Här kan du skylla ifrån dig om ngt skulle hända. Är det en ev. kris i världen - ja ta då till den - för det finns ju som sagt alltid ngn eller ngt att skylla på. Allt för att minimera ev. egen risk och ansvar.

Nä nu ska jag nog ta o kolla spreaden i Skanska och se om jag kan få frossa i mig lite billiga aktier med tanke på allt snickrande som pågår här i Svedala.

Och till er som blir trakasserade - Gilla läget... Samtliga skiter i vad ni tycker ändå!

Det mina Internet vänner är den nya melodin!

Heja Heja!!!