handdator

Visa fullständig version : Revisionsberättelse


AnnaS-son
2010-05-12, 13:22
Vi skall snart ha stämma och fått utskickat årsredovisning förvaltningsberättelse men ej revisorns redogörelse, skall/bör den skickas ut i förväg? Eller det med att den lämnas ut på årsstämman.

Hur brukar man göra?

clabbe
2010-05-12, 15:27
Det är lämpligt att revisionsberättelsen bifogas årsredovisningen i förväg till medlemmarna.

guben
2010-05-13, 10:24
Jag vill gärna ställa en fråga i detta sammanhang:

Kan man göra så här?:

Som föreningsvald revisor har jag ställt ett antal frågor till styrelsen som denna inte har besvarat. Jag anser att det handlar om frågor av principiellt intresse för medlemmarna.
Nu tänkte jag skriva en egen Revisionsberättelse (Borevision har redan skrivit en allmän som jag skrivit på ochså) där jag talar om vilka frågor jag ställt så att medlemmarna kan välja om man vill ställa dessa frågor på stämman.
Jag tänker hålla tonen i revisionsberättelsen på en saklig nivå, mest som information till medlemmarna och i möjligaste mån undvika att ta ställning eller kritisera styrelsen.

Har någon av er erfarenhet från separat revisionsberättelse från föreningsvald revisor?

Admin
2010-05-13, 12:44
Du har självfallet full rätt att göra vilka kompletteringar du vill till revisionsberättelsen.
Kanske inte en "egen" revisionsberättelse, om du redan skrivit på den menlösa standardberättelsen, men väl ett tillägg.