handdator

Visa fullständig version : Byte av portkod


Hallmat
2010-05-12, 09:09
En liten fånig grej....egentligen.

Ni som har portkod i era fastigheter - vad har ni för rutin kring byte av kod? Har ni någon rutin överhuvud taget?

Bakgrunden till funderingen är att vår "ordförande" för några dagar sedan meddelade via SMS att hon bytt portkod. Bara så där. Jag sätter ordförande inom citationstecken då hon egentligen avgick som sådan i mitten av april då hon bestämde sig för att flytta. I skrivande stund är hon dock tillbaka som ordförande och stannar som sådan till dess hon flyttar. Men när hon bytte kod var hon alltså bara en "vanlig" brf-medlem.

Jag hade inget emot bytet i sig men jag retade mig på hur bytet skedde och att det gjordes av någon jag inte tyckte hade rätt att göra det. Nog måste det vara en styrelsefråga att byta portkod? Ingenting finns nedskrivet om hur detta ska gå till.

mäklare
2010-05-12, 09:59
Det absolut viktigaste i denna fråga, är att ni byter portkod när hon flyttat.

Gusten
2010-05-12, 13:52
Byte av kod till en gemensam port kan rimligen inte en enskild medlem
utanför styrelsen vara behörig att besluta om. Vad man undrar lite om
är om någon annan var ordförande i mellantiden, eller om den gamla
ordföranden eventuellt aldrig var avregistrerad som ordförande hos Bolagsverket.

Harald
2010-05-12, 14:24
Vi byter 1 ggr om året, våren, samma tid då posten och räddningstjänsten byter "sin" kod.

Vi är med i en förening som sköter detta med "postkoden", och blir meddelade 1 ggr/år om vilken ny kod som ska gälla. När vi byter denna, byter vi även vår egen kod, faktiskt enligt ett system:

Nyvarande kod skrivs upp, ex 1833
Senaste koden före denna, ex 4059

Dessa siffror får ej vara med i den nya koden, således skall nya koden skapas utav 2, 6 och 7, ex 2667

Detta för att slita jämnt på knappsatserna....

Lite overkill kanske.....

Hallmat
2010-05-12, 16:45
Vad man undrar lite om
är om någon annan var ordförande i mellantiden, eller om den gamla
ordföranden eventuellt aldrig var avregistrerad som ordförande hos Bolagsverket. "Bolagsverksmässigt" var hon fortfarande ordförande. Vi skulle haft ett extra medlemsmöte nu i maj för att välja ny ordförande, men hennes flytt blev försenad så hon fick stanna till dess.