handdator

Visa fullständig version : Går det att få avdrag...


Tom1980
2010-05-11, 20:51
Hej!

Nu detta året har vi haft utbytta av elen i respektive lägenhet i våran BRF. Dragningen av nya elkablar och arbetet betalades av respektive lägenhetsinnehavare. Däremot bytes elcentralen ut i varje lägenhet (ca 5000kr), som bekostades av våran BRF.

I min lägenhet bytte den förra ägaren all el och även satte in en ny elcentral år 2008. Mot bakgrund av detta behövdes inget göras i min lägenhet och därav behövdes ingen ny elcentral installeras.

Jag undrar därför om det går att få avdrag på bostadsavgiften eller liknande p.g.a. att jag redan lagt ut kostnaden för en elcentral och avstod att sätta in en ny då jag tyckte det var onödigt.

MVH
Tom

Francois
2010-05-11, 21:25
Avgiften i sig kan inte ändras. Men du kan skriva till styrelsen och yrka att de ska betala för elcentralen somk du har betalat själv (visa gärna upp kvitto). Att det var den förra ägaren som betalade har inget betydelse.

Tom1980
2010-05-11, 21:41
Tack för svaret. Problemet är bara att jag inte fick med några kvitton av den förre ägaren, vare sig det nya köket eller bytet av elen. Har försökt få tag på kvittona men den förre ägaren är det mycket prat lite verkstad.

Men jag förstår att det borde vara istället att BRF betalar ens elcentral.

Tom1980
2010-05-11, 22:17
Men kan det på något sätt gå att få igenom även om det inte går att få tag på kvittot?

MikHo
2010-05-11, 22:23
Men kan det på något sätt gå att få igenom även om det inte går att få tag på kvittot?

troligtvis inte, men prata med din styrelse om det.

Admin
2010-05-11, 22:33
Det behövs inget kvitto.
Eftersom föreningen åtagit sig att göra det som hör till bostadsrättshavarna, och din elcentral i samband med detta inte bytts ut, så är det givet att du - i likställighetens namn - ska kompenseras för detta.

Francois
2010-05-11, 23:45
"Kompenseras", ja, det är vi alla överens om. Frågan är hur mycket. Vore inte riktigt rätt (men inte helt fel heller) om Tom1980 fick ett belopp motsvarande vad de andra har fått, även om det överstiger vad den förra ägaren har betalat för. Undrar om revisoren kan ha åsikter om att man ersätter en boende utan att se ett kvitto. Det tror jag han har (eller borde han).

Visst kan styrelsen ge dig ett belopp motsvarande vad det har kostat för de andra lägenhet, men jag, som styrelseledamot, skulle inte gå med på det under kvitto. Varför? jag skulle vilja se att arbetet har gjorts av en auktoriserad entreprenör, och det är svårt att bevisa att det har gjorts utan kvitto.

Admin
2010-05-12, 00:06
OBS!
Det handlar inte om att få kompensation för den elcentral som tidigare monterats i Tom1980:s lägenhet. Det handlar om kompensation för att ny elcentral inte sätts in/behöver monteras.

Därav att frågan om kvitto inte är relevant, speciellt inte när nu en elcentral är en elcentral och inte kan variera så mycket i kvalitet.

Det handlar heller inte om att det ska finnas något krav på att installation av elcentral utförts av auktoriserad entreprenör. Det får man bara förutsätta, på samma sätt som man gör i alla andra fall.

Jag misstänker att föreningen fått ett riktigt bra pris på elcentralen och om det stämmer att det kostat 5.000 kr per lägenhet så behöver man nog inte fundera så mycket på nivån på en kompensation Tom1980 ska få.

Revisorer i brf:ar brukar inte ha några åsikter om något, inte ens allvarligare brott mot lagar och stadgar så vi kan nog förutsätta att de inte har något att invända i frågan.

Tyvärr har Tom1980 inte fyllt i sin profil här i forumet, och som vanligt försvårar detta att svara på frågor som ställs.

Sedan är frågan hur detta beslut att byta elcentraler tagits. Jag förutsätter att det är ett stämmobeslut, men det är mycket vi inte känner till.

Francois
2010-05-12, 06:44
OBS!
Revisorer i brf:ar brukar inte ha några åsikter om något, inte ens allvarligare brott mot lagar och stadgar så vi kan nog förutsätta att de inte har något att invända i frågan.


Det stämmer säkert, men man kan inte utföra en resonnemang utifrån att folk gör ett dåligt arbete. Det vill i alla fall inte göra. Jag utgår att styrelsen är vettig, likaså revisoren.

Admin
2010-05-12, 08:38
Det stämmer säkert, men man kan inte utföra en resonnemang utifrån att folk gör ett dåligt arbete. Det vill i alla fall inte göra. Jag utgår att styrelsen är vettig, likaså revisoren.
Jag utgår inte från att styrelsen/revisorn är vettig förrän som tidigast när det finns något som pekar mot detta.
Oavsett vilket så är det helt utanför ämnet.

Jag utgår istället från vad regelverket säger eftersom det är detta som styr vad som gäller, och inte styrelse/revisorer, samt eftersom det är vad Tom1980 frågar om (han frågar inte om vad styrelse och revisorer har för personliga åsikter);

OBS!
Det handlar inte om att få kompensation för den elcentral som tidigare monterats i Tom1980:s lägenhet. Det handlar om kompensation för att ny elcentral inte sätts in/behöver monteras.

Därav att frågan om kvitto inte är relevant, speciellt inte när nu en elcentral är en elcentral och inte kan variera så mycket i kvalitet.

Det handlar heller inte om att det ska finnas något krav på att installation av elcentral utförts av auktoriserad entreprenör. Det får man bara förutsätta, på samma sätt som man gör i alla andra fall.

Tom1980
2010-05-12, 10:09
För att förtydliga mig så sitter jag som kassör i BRF Vemmenhygge sen April 2010. Tänker gå vidare med ärendet på vanliga sättet som vi har för alla bostadsrättshavare i vår BRF. Därutöver får de övriga i styrelsen ta ett beslut utan min involvering, för att det inte ska bli jäv.

Sedan är frågan hur detta beslut att byta elcentraler tagits. Jag förutsätter att det är ett stämmobeslut, men det är mycket vi inte känner till.

Utbytet av elcentraler gjordes i och med att all el i lägenheterna bytes ut. Vad jag har hört så var det styrelsen som bestämde att elcentralerna skulle BRF stå för och allt annat bostadsrättsinnehavaren. Detta för att avgiften inte skulle höjas. Men om det är en viktig punkt kan jag gå igenom äldre protokoll från styrelsen och stämmorna.

Det behövs inget kvitto.
Eftersom föreningen åtagit sig att göra det som hör till bostadsrättshavarna, och din elcentral i samband med detta inte bytts ut, så är det givet att du - i likställighetens namn - ska kompenseras för detta.

Så om jag förstår rätt ska jag kompenseras pga att andra bostadsrättshavare har fått fördelen att inte behöva betala för elcentralen medan jag i "tidigare" skedde har fått betala för en. För att det ska bli likgiltiligt ska jag därav kompenseras för den utgift BRF har haft till de övriga bostadsrättshavarna. Vilket är 3700kr för elcentralen plus moms.

Övrigt så riktigt bra forum... ska hänvisa de övriga i styrelsen till detta forum.

MVH Tom

Admin
2010-05-12, 11:07
Utbytet av elcentraler gjordes i och med att all el i lägenheterna bytes ut. Vad jag har hört så var det styrelsen som bestämde att elcentralerna skulle BRF stå för och allt annat bostadsrättsinnehavaren. Detta för att avgiften inte skulle höjas. Men om det är en viktig punkt kan jag gå igenom äldre protokoll från styrelsen och stämmorna.
Jo, det är nog en ganska viktig fråga i sammanhanget.
Man måste veta hur beslutet kommit till, vem som tagit beslutet och exakt hur beslutet formulerats. Som kassör har du möjligheter att ta reda på detta som tyvärr normalt inte är vanliga dödliga medlemmar förunnat.

Så om jag förstår rätt ska jag kompenseras pga att andra bostadsrättshavare har fått fördelen att inte behöva betala för elcentralen...
Exakt hur mycket du ska kompenseras med vill jag inte ge mig in på att spekulera om. Jag vill bara understryka att enligt likabehandlingsprincipen så är det naturligtvis inte rimligt att du ska betala för andra medlemmars förbättringar i lägenheterna när du själv inte dragit nytta av detta.

Ett vanligt förekommande problem i brf:ar som skulle kunnat lösas med förtydligande i stadgarna om vad som gäller.

Jag gissar att Brf Vemmenhygge är en privat bostadsrättsförening (med ett fåtal medlemmar) och som sådan förmodligen har ganska sparsamt utformade stadgar, men det kan också vara bra att kika i stadgarna och se om där finns något speciellt som är viktigt för denna fråga.

Se även;
Vem ansvarar för elledningar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8733)

Harald
2010-05-12, 14:50
Alltså, ursäkta, men jag tycker att sådana här entreprenader sköts väldigt dåligt från beställarens (föreningens) håll, och så även i detta fall.

Så fort en förening skall in och renovera eller byta ut "sin del" i lgh någonstans, kan vara stamrenovering, byte fläktar, eller som här, byte elcentraler
Så torde det för varje tänkande människa stå helt klart att man kommer att stöta på:

1) Medlem med gammal central
2) Medlem som bytt sin central själv
3) Medlem som bytt själv till en tysk modell inköpt på Bauhaus
4) Medlem som köpt lgh med nybytt central, vet ej när den byttes
etc etc etc etc

På grund av det delade ansvaret i underhållsskyldigheten i en BRf -lgh så
kommer det alltid att se ut så, olika och oklara renoveringar.

Lösningen och ansvaret för att möta detta ligger hos styrelsen. Det görs så här:

1) Styrelsebeslut: Elcentralerna är dags att byta ut. In med elektriker/elkonsult eller projektledare som inventerar samtliga lgh. Resultat (ex 50 lgh):

45 lgh har gammal central. Åtgärd: Bytes
3 lgh har nyare men minst 5 år gammal central. Åtgärd: Bytes
1 lgh har ny icke typgodkänd central. Åtgärd: Bytes
1 lgh har ny, av behörig installerad och rätt kopplad central. Åtgärd: Ek. komp.

2) Styrelsen handlar upp byte av 49 st elcentraler. ex kostnad 196 000 kr.

3) Den lgh som ej får ny central får istället 4000 kr av styrelsen.

Kostnad förening "elcentralsbyte": 200 000 kr. Underhållsplan blir lätt då alla centraler är i princip lika gamla, likabehandlingsprincipen är också uppfylld, samt att medlemen som "lagt ut" i förväg är kompenserad.

Ovanstående "mall" på tillvägagångssätt kan användas till alla jobb där man går in i lgh, från minsta termostatbyte till hel stamrenovering.

Problemet uppstår ju där man ha styrelser som inte är vakna, utan efteråt blir helt överraskade av vissa medlemmar faktiskt har renoverat sina lgh, och vissa har då t o m tagit vissa delar som normalt är "föreningens".

Admin
2010-05-12, 17:48
Instämmer med Harald, med reservation för gränsdragningarna som kan bli lite komplicerade.

En förutseende styrelse informerar x antal år i förväg om kommande dylikt arbete.
Detta är väl det största problemet i det här sammanhanget. Underhållsplanen är som regel "hemlig" och styrelsen informerar ofta inte förrän i bästa fall strax före en åtgärd görs.

Finns det inget uttalat krav (via stämmobeslut) på - i det här fallet - elcentralerna så kan man heller inte komma i efterskott och ställa krav på att de ska vara typgodkända, eller att det ska finnas intyg på att elcentralen är "behörigt installerad", etc.
Fast vem köper en icke typgodkänd elcentral, kan man fråga sig? Och var hittar man sådana?

Jag vill också understryka att det krävs hyresnämndens godkännande för åtgärder i det som hör till bostadsrättshavaren.
Det medför att man inte kan vara alltför hård i gränsdragningarna.