handdator

Visa fullständig version : Ansvarsfrihet - Var väcker man talan mot ledamöter?


plattipus
2010-05-10, 15:56
Var väcker man talan mot enskilda styrelseledamöter när vi har röstat in ej ansvarsfrihet på vårt förra årsmöte.

Bl a gäller det jäv och fel tillsättning av vår tekniske förvaltare.

Är det till tingsrätten man väcker talan mot styrelseledamöterna?


Detaljerad genomgång av ansvarsfrihet för styrelsen i en bostadsrättsförening samt skadeståndsanspråk;
Fakta om ansvarsfrihet för styrelsen i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/hsb-ansvarsfrihet.htm)


Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen har utretts många gånger i forumet och här följer några exempel;
Vad gäller avseende ansvarsfrihet för styrelse i brf och skadestånd? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12191)

Vad innebär ansvarsfrihet för en styrelse i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13408) - Måste styrelsen granskas om styrelsen ej får ansvarsfrihet? Skadestånd? Revisorns roll?

Frågan om ansvarsfrihet har egentligen ingen betydelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10694) - Vad innebär ansvarsfrihet?

Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13545)

Inom vilken tid kan skadeståndstalan väckas mot styrelse som ej får ansvarsfrihet i bostadsrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13416)

Kan styrelse i brf som ej beviljats ansvarsfrihet sitta kvar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13684) - Bostadsorganisationerna (HSB, Riksbyggen, SBC) försöker alltid - i eget intresse - avstyra att ansvarsfrihet ej beviljas eller att skadeståndsanspråk ställs

Ej bevilja ansvarsfrihet till brf-styrelsen pga att styrelsen ej verkat i medlemmarnas ekonomiska intressen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14228)

Ansvarsfrihet i brf, ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460) - Styrelseledamöter, HSB-ledamot och andra jäviga personer kan inte rösta i frågan om ansvarsfrihet

Beslut om ansvarsfrihet i bostadsrättsförening vid eventuella lagbrott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14462)

Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331)

Ansvarsfrihet i brf, vem får rösta? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650)

Ansvarsfrihet för styrelse i brf - Kan endast beslutas om på årsstämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7413)

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681)

Vad händer om ansvarsfrihet ej beviljas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8730) - Frågor om vilka konskvenser det får att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet


Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1566)

Trötter
2010-05-10, 16:21
Rekommendation. Ni bör vända er till en juridisk expert på området för konsultation.

För att vecka talan så kan det vara bra att ha en särskild granskning av ärendet i ryggen som påtalar bristerna. Detta ska genomföras om en minoritet av medlemmarna påtalar detta vid en stämma. Om det inte tillsäts en granskning när medlemmarna påtalar detta så har man möjlighet att vända sig till Länsstyrelsens rättsenhet i det län som föreningen är verksam. Och där verkställer Länsstyrelsen granskningen.

plattipus
2010-05-12, 14:59
Rekommendation. Ni bör vända er till en juridisk expert på området för konsultation.

För att vecka talan så kan det vara bra att ha en särskild granskning av ärendet i ryggen som påtalar bristerna. Detta ska genomföras om en minoritet av medlemmarna påtalar detta vid en stämma. Om det inte tillsäts en granskning när medlemmarna påtalar detta så har man möjlighet att vända sig till Länsstyrelsens rättsenhet i det län som föreningen är verksam. Och där verkställer Länsstyrelsen granskningen.

Hej Trötter.

Är du expert på vad som gäller när man röstar in ej ansvarsfrihet.
Jag har lite svårt att tyda om det är majoritetesbeslut eller endast 1/10 som behöver rösta in detta?

//

clabbe
2010-05-12, 15:24
Jag håller med Trötter. Jag tycker ni skulle konsultera ett proffs för juridisk konsultation. Då kan den ni konsulterar göra sig en helhetsbild av de problem som du berättat om och ställt frågor om i dina olika trådar. Utan en helhetsbild är det lätt att ge felaktiga råd och kanske lätt för dig att missa en viktig pusselbit för att lösa era problem.

Särskilt om ni börjar fundera i banorna att driva en fråga rättsligt så känns det ännu mer befogat att ni går till ett proffs för bistånd.