handdator

Visa fullständig version : Genomförande av stämmobeslut


Snuffe
2010-05-09, 17:00
Hur lång tid har styrelsen på sig att genomföra det som har beslutats på stämman?

Trötter
2010-05-09, 17:17
För att få en styrelse att genomföra ett stämmobeslut inom en rimlig tid så kan det vara bra att ange ett datum vid beslutstillfället när beslutet sak vara genomfört. Om man inte anger en tidpunkt så kan styrelsen förhala medlemmarnas vilja. Ett alternativ är att kalla till en extrastämma och kräva av styrelsen att beslutet ska genomföras omedelbart. Det kan vara på sin plats att byta ineffektiva ledamöter vid en stämma.

I vår förening fick styrelsen i uppdrag att ändra andelstalen, det tog nästan 1 år för styrelsen att genomföra förändringen fast alla beräkningar vad utförda till stämman där beslutet fattades.:(

ChevySS454
2010-08-03, 21:07
Hur lång tid har styrelsen på sig att genomföra det som har beslutats på stämman?


För att få en styrelse att genomföra ett stämmobeslut inom en rimlig tid så kan det vara bra att ange ett datum vid beslutstillfället när beslutet sak vara genomfört. Om man inte anger en tidpunkt så kan styrelsen förhala medlemmarnas vilja. Ett alternativ är att kalla till en extrastämma och kräva av styrelsen att beslutet ska genomföras omedelbart. Det kan vara på sin plats att byta ineffektiva ledamöter vid en stämma.

I vår förening fick styrelsen i uppdrag att ändra andelstalen, det tog nästan 1 år för styrelsen att genomföra förändringen fast alla beräkningar vad utförda till stämman där beslutet fattades.:(Tror mig dock känna till denna BRF. Inlägget känns igen väldigt tydligt!

Rent krasst kan man väl säga att styrelsen har fram till nästa föreningsstämma på sig att verkställa ett stämmobeslut...
Oskriven lag, eller inte!?

Ledamöterna är dock inte ineffektiva i denna förening.

Just i detta fall har även klander / stämning inlämnats till Tingsrätten!

Styrelsen har informerat samtliga medlemmar om varför verkställandet dröjer!
På ett ansvarsfullt sätt har styrelsen valt att invänta beslut från Tingsrätten då stämning inlämnats rörande beslutet om grindlåsen. Många styrelser rusar dock iväg och verkställer beslut istället för att invänta en dom när stämning skett.

MikHo
2010-08-03, 21:46
Rent krasst kan man väl säga att styrelsen har fram till nästa föreningsstämma på sig att verkställa ett stämmobeslut...
Oskriven lag, eller inte!?


Om inte det i beslutet på stämman bestämts en deadline till när det skall vara genomfört så finns det ingen riktig tidpunkt för NÄR det skall bli genomfört.... bara ATT det skall göras.

Detta kan innebära att vissa beslut hamnar i långbänkar som skall ältas fram och tillbaka i åratal innan det blir genomfört.

ChevySS454
2010-08-06, 10:33
Om inte det i beslutet på stämman bestämts en deadline till när det skall vara genomfört så finns det ingen riktig tidpunkt för NÄR det skall bli genomfört.... bara ATT det skall göras.

Detta kan innebära att vissa beslut hamnar i långbänkar som skall ältas fram och tillbaka i åratal innan det blir genomfört.


Har själv aldrig medverkat i en styrelse som inte lyckats att genomföra och därmed verkställa stämmobeslut fram till nästa föreningsstämma.

I detta fall förstår jag sittande styrelse som på ett ansvarsfullt sätt inväntar beslut från Tingsrätten då stämning inlämnats.

Stämningen omfattar bl a:
1. Protokollet följer inte föreningens stadgar samt föreningslag.
2. Gällande grindlåsen missgynnar beslutet vissa huskroppar inom föreningen.

Beslutet vid ordinarie föreningsstämma löd:
(Citat ur protokoll)
§ 13 Motioner
Motion 1
Stämman beslutade att grindlåsen skall monteras bort.

Beslutet vid extra föreningsstämma löd:
(Citat ur protokoll)
§ 8 Hemställan gällande Grindlåsen
Stämman beslutade genom sluten votering att avslå hemställan i dess helhet.

Om jag förstår dig rätt MikHo, så faktiskt finns det ingen deadline när det skall vara genomfört utan bara att det skall göras!

MikHo
2010-08-06, 14:38
Om jag förstår dig rätt MikHo, så faktiskt finns det ingen deadline när det skall vara genomfört utan bara att det skall göras!

Mitt svar är menat rent generellt.... Om det aldrig i beslutet nämns NÄR det skall vara genomfört så kan ärendet utan problem förhalas i princip hur länge som helst.
Allt arbetsgruppen (oftast styrelsen) behöver säga är att de arbetar med ärendet.