handdator

Visa fullständig version : Extrastämma för att riva upp ordinarie stämmans beslut


Snuffe
2010-05-08, 12:02
Hej!
Den ordinarie stämman tog ett beslut. Nu lobbas det för att ha en extrastämma för att riva upp detta beslut. Ska det verkligen få gå till så? Då är ju demokratin satt ur spel.

Trötter
2010-05-08, 13:30
För att ändra ett beslut som fattas på stämma krävs det ett nytt stämmobeslut som upphäver det tidigare beslutet. Detta är i demokratisk anda. Så det krävs att en majoritet av de närvarande bifaller sakfrågan för att det tidigare stämmobeslutet ska ändras om det inte gäller beslut som kräver enhällighet eller kvalificerad majoritet.

plattipus
2010-05-10, 15:12
För att ändra ett beslut som fattas på stämma krävs det ett nytt stämmobeslut som upphäver det tidigare beslutet. Detta är i demokratisk anda. Så det krävs att en majoritet av de närvarande bifaller sakfrågan för att det tidigare stämmobeslutet ska ändras om det inte gäller beslut som kräver enhällighet eller kvalificerad majoritet.

Hej såg er fråga.
JAg har en likadan, vi röstade in att styrelsen INTE fick ansvarsfrihet på årsstämman. Nu tror jag att denna punkt kanske kommer upp på vår begärda extrastämma igen. (även fast jag vet att ingen får ta bort eller lägga till några punkter på en begärd extrastämma).

Men då kan väl vi 10 st rösta in det igen. Men jag håller med föregående skrivare, då är det ju ingen ide att ta beslut i huvudtaget om man stämma efter stämma kan häva tagna beslut på ett årsmöte.

Icke ansvarsfrihet är ju en väldigt allvarlig punkt också.

tackar
//

Trötter
2010-05-10, 15:48
Detta med ansvarsfrihet är ett krystat ämne. För att en styrelse inte ska få ansvarsfrihet så krävs det att det behandlas på stämma. Enligt HSB kan bara ansvarsfriheten bara behandlas på ordinarie stämma vilket är helt fel. Ansvarsfrihetsfrågan finns för att medlemmar i föreningen och revisorer ska kunna visa på brister som styrelsen har under ett räkenskaps år. Och ha möjlighet att driva en process mot styrelsen eller enskilda ledamöter om det finns skäl för detta. När medlemmar har för avsikt att vecka talan mot styrelsen eller enskilda ledamöter i styrelsen så krävs det att 10% av medlemmarna med förslagsandelar avstyrker ansvarsfrihet för att kunna driva frågan på föreningens bekostnad. Så om man ser på de olika paragraferna i lag texten så skulle jag tolka att det inte behöver vara ett majoritetsbeslut för att styrelsen inte ska få ansvarsfrihet.

När det gäller extrastämma så får inte dagordningen förändras på något sätt, om detta händer så finns det själ för klander av stämma.

plattipus
2010-05-10, 16:00
Detta med ansvarsfrihet är ett krystat ämne. För att en styrelse inte ska få ansvarsfrihet så krävs det att det behandlas på stämma. Enligt HSB kan bara ansvarsfriheten bara behandlas på ordinarie stämma vilket är helt fel. Ansvarsfrihetsfrågan finns för att medlemmar i föreningen och revisorer ska kunna visa på brister som styrelsen har under ett räkenskaps år. Och ha möjlighet att driva en process mot styrelsen eller enskilda ledamöter om det finns skäl för detta. När medlemmar har för avsikt att vecka talan mot styrelsen eller enskilda ledamöter i styrelsen så krävs det att 10% av medlemmarna med förslagsandelar avstyrker ansvarsfrihet för att kunna driva frågan på föreningens bekostnad. Så om man ser på de olika paragraferna i lag texten så skulle jag tolka att det inte behöver vara ett majoritetsbeslut för att styrelsen inte sak få ansvarsfrihet.

När det gäller extrastämma så får inte dagordningen förändras på något sätt, om detta händer så finns det själ för klander av stämma.


Tack för svaret.
Ytterligare fråga - vart väcker vi frågan om klander av stämman ?

MEn kan några kalla till ytterligare en extrastämma för att RIVA upp beslutet om EJ ansvarsfrihet. Den frågar är väldigt viktig för oss.

tackar
//

clabbe
2010-05-10, 16:08
Detta med ansvarsfrihet är ett krystat ämne. För att en styrelse inte ska få ansvarsfrihet så krävs det att det behandlas på stämma. Enligt HSB kan bara ansvarsfriheten bara behandlas på ordinarie stämma vilket är helt fel. Ansvarsfrihetsfrågan finns för att medlemmar i föreningen och revisorer ska kunna visa på brister som styrelsen har under ett räkenskaps år. Och ha möjlighet att driva en process mot styrelsen eller enskilda ledamöter om det finns skäl för detta. När medlemmar har för avsikt att vecka talan mot styrelsen eller enskilda ledamöter i styrelsen så krävs det att 10% av medlemmarna med förslagsandelar avstyrker ansvarsfrihet för att kunna driva frågan på föreningens bekostnad. Så om man ser på de olika paragraferna i lag texten så skulle jag tolka att det inte behöver vara ett majoritetsbeslut för att styrelsen inte sak få ansvarsfrihet.

När det gäller extrastämma så får inte dagordningen förändras på något sätt, om detta händer så finns det själ för klander av stämma.

Vad är en förslagsandel?

Trötter
2010-05-10, 16:09
Klander av stämma väcks hos den lokala tingsrätten på orten. Jag antar att detta skall göras skriftligen.

Trötter
2010-05-10, 16:14
Vad är en förslagsandel?

Detta är den juridiska termen på ägandet i föreningen. Många uppger att de äger en bostadsrätt, vilket är helt fel. Det är föreningen som äger hela fastigheten, och de som innehar en förslagsandel har rätt att påverka föreningen vid stämma och ta del av föreningens vinst eller förlust. Så om man köper en bostadsrätt så köper man en förslagsandel i föreningen ingen lägenhet. Men äger ingenting av fastigheten som juridikperson utan man har bara rätten att bo på obegränsad tid.

plattipus
2010-05-10, 16:37
Klander av stämma väcks hos den lokala tingsrätten på orten. Jag antar att detta skall göras skriftligen.

Tackar

//Helen

clabbe
2010-05-10, 18:06
Detta är den juridiska termen på ägandet i föreningen. Många uppger att de äger en bostadsrätt, vilket är helt fel. Det är föreningen som äger hela fastigheten, och de som innehar en förslagsandel har rätt att påverka föreningen vid stämma och ta del av föreningens vinst eller förlust. Så om man köper en bostadsrätt så köper man en förslagsandel i föreningen ingen lägenhet. Men äger ingenting av fastigheten som juridikperson utan man har bara rätten att bo på obegränsad tid.

Det var första gången jag hört den termen. Jag känner inte igen den från juridiken alls och får nästan inga träffar på google. Jag trodde det bara hette andelar i den ekonomiska föreningen/bostadsrättsföreningen

Trötter
2010-05-10, 19:05
Det var första gången jag hört den termen. Jag känner inte igen den från juridiken alls och får nästan inga träffar på google. Jag trodde det bara hette andelar i den ekonomiska föreningen/bostadsrättsföreningen

Om man ser till föreningslagen så behandlas detta i kap 5, och jag gör den tolkningen att medlemmen genom förslagsinsatsen i föreningen köper en rätt att bo i föreningen och verka genom sin röst vid stämma. Förslagsandelen speglar detta insatta kapital som bostadsrättsinnehavaren har i föreningen vid en eventuell upplösning. Där har medlemmen med förslagsandelen rätt till det eventuella överskott som finns vid upplösningen.

Förslagsandelar ger kooperativet en möjlighet att finansiera föreningen vid bildandet genom förslagsinsatser. Det är den insatsen som erläggs vid första tillträden. Att man uttrycker sig i termer om att man äger en lägenhet i en BRF kan tolkas som vilseledande. En ägarlägenhet är den rätta benämningen på en lägenhet som man äger. Alltså, om man bor i en bostadsrättsförening så äger man ingenting av den materiella tillgången som fastigheten består av.

Admin
2010-05-10, 19:32
Förlagsandel, inte förslagsandel.

Men en term som vi kanske kan klara oss förutan då den inte på något sätt förenklar, utan snarare tvärtom, enligt min lilla mening. :1:

Borättexperten
2010-05-11, 00:05
Det här med förlagsandelar ska man inte blanda in, det är inget som används i bostadsrättssammanhang.

Men nästa fråga är intressantare:

MEn kan några kalla till ytterligare en extrastämma för att RIVA upp beslutet om EJ ansvarsfrihet. Den frågar är väldigt viktig för oss.


Ja, det borde man väl kunna, om kallelsen sker på stadgeenligt sätt. Så tas frågan upp igen för nytt beslut. Antagligen har frågan då blivit mer diskuterad bland medlemmarna, och fler kommer förhoppningsvis på extrastämman, och ett (mer) demokratiskt beslut kommer bli fattat.

Att inte besluta om ansvarsfrihet är ju bara steg 1 så att säga, frågan måste utredas, och drivas vidare i tingsrätten. Eller får man lägga ner det hela. För det är viktigt att påpeka att det bör vara tal om mycket allvarliga försummelser, för ingen blir dömd bara för att man skött sig allmänt dåligt. Och drivs inte frågan vidare blir det automatisk ansvarsfrihet efter ett år.

Så i de fall man bara är missnöjd med styrelsens arbete, då är det en ny styrelse som är lösningen.

:6:

Admin
2010-05-11, 07:07
Att inte besluta om ansvarsfrihet är ju bara steg 1 så att säga, frågan måste utredas, och drivas vidare i tingsrätten.
Ja, en intressant fråga om man kan riva upp beslutet att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Om nya fakta tillkommit kan man säkert detta, och eftersom fakta sällan kommer fam på stämmor så torde det vara en baggis att få fram nya fakta.
Men som Borättexperten här påpekar så är själva frågan om ansvarsfrihet steg 1.
Inte bara det. Ansvarsfrihetsfrågan är ointressant.

En styrelses försvarsadvokat kommer kanske hänga upp sig på att styrelsen fått ansvarsfrihet, och efter detta kan man inte sätta åt styrelsen för de fel styrelsen begått.
Men lyckligtvis är systemet lite visare ordnat än så.

Vare sig styrelsen givits ansvarsfrihet eller ej så kan en styrelse stämmas och bli ersättningsskyldig.
Därav att Sverige funderar på att göra som i andra länder och ta bort denna punkt om ansvarsfrihet från dagordningen.

Så mitt tips är att inte lägga något krut på en extrastämma för frågan om ansvarsfrihet.
Finns det grund för att stämma styrelsens ledamöter så gör detta i stället.

Trötter
2010-05-11, 08:07
Förlagsandel, inte förslagsandel.

Men en term som vi kanske kan klara oss förutan då den inte på något sätt förenklar, utan snarare tvärtom, enligt min lilla mening. :1:

Just det:4:

Borättexperten
2010-05-11, 09:59
Admin har naturligtvis rätt i sitt resonemang, men den ursprungliga frågan var ju egentligen ställd tvärtom:

Men kan några kalla till ytterligare en extrastämma för att RIVA upp beslutet om EJ ansvarsfrihet. Den frågan är väldigt viktig för oss.

Stämman hade beslutat att EJ ge ansvarsfrihet, och frågan var om en extrastämman därefter kan GE ansvarsfrihet. Och svaret är självklart ja.

Men observera den möjlighet som står i Lagen om ekonomiska föreningar, 8 kap. 17§

"Varje röstberättigad kan väcka förslag om att länsstyrelsen skall utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper....
Förslaget skall framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att granskare skall utses. .... "

:5:

ChevySS454
2010-08-03, 21:18
Hej!
Den ordinarie stämman tog ett beslut. Nu lobbas det för att ha en extrastämma för att riva upp detta beslut. Ska det verkligen få gå till så? Då är ju demokratin satt ur spel.


För att ändra ett beslut som fattas på stämma krävs det ett nytt stämmobeslut som upphäver det tidigare beslutet. Detta är i demokratisk anda. Så det krävs att en majoritet av de närvarande bifaller sakfrågan för att det tidigare stämmobeslutet ska ändras om det inte gäller beslut som kräver enhällighet eller kvalificerad majoritet.Tror mig dock känna till denna BRF. Inlägget känns igen väldigt tydligt!

Trötter. Rätt svar!
För att ändra ett beslut som fattas på föreningsstämma krävs det ett nytt stämmobeslut som upphäver det tidigare beslutet. Detta är i demokratisk anda.

Bobbadillan
2011-06-15, 11:55
För att ändra ett beslut som fattas på stämma krävs det ett nytt stämmobeslut som upphäver det tidigare beslutet. Detta är i demokratisk anda. Så det krävs att en majoritet av de närvarande bifaller sakfrågan för att det tidigare stämmobeslutet ska ändras om det inte gäller beslut som kräver enhällighet eller kvalificerad majoritet.

Menar du att man måste få namnunderskrifter av majoriteten av de som var på mötet?

Trötter
2011-06-15, 19:23
Menar du att man måste få namnunderskrifter av majoriteten av de som var på mötet?

Nej det krävs inte att de som närvara vid tidigare stämma närvarar vid ny stämma där beslut rivs upp. Det krävs bara att en majoritet bifaller sakfrågan vid den nya stämman för att tidigare beslut rivs upp.

Stämmans mening är alltid överordnad alla andra beslut inom föreningen, bara inte beslutet strider mot förordningen.

För att ett beslut vid stämma ska bli giltigt skall det fattas genom votering/röstning, man kan företa denna åtgärd genom acklamation "att en majoritet av de närvarande ljudligt uttrycker sin vilja". Man kan även företa handuppräckning eller sluten omröstning. Resultatet skall föras till protokollet. Det bör även anges i protokollet, hur voteringen har genomförts. Före avslutad stämma bör man även fråga vald protokollförare vad denne har registrerat i sina anteckningar som ligger till grund för protokollet.

tette
2011-06-15, 22:19
kursen i stämmobeslut görs också tillägget att om du som medlem inte gillar beslutet kan du reservera dig.
muntligt eller skrivtligt, och det skall stå i protokollet.
Anledningen till reservationen bestämmer du själv att ange eller inte ange orsaken.

Robarb
2011-06-17, 12:13
kursen i stämmobeslut görs också tillägget att om du som medlem inte gillar beslutet kan du reservera dig.
muntligt eller skrivtligt, och det skall stå i protokollet.
Anledningen till reservationen bestämmer du själv att ange eller inte ange orsaken.

Tette, beträffande möjligheten att som enskild medlem att reservera sig mot ett stämmobeslut torde vara möjligt om inte det sitter en stämmoordförande från SBC och heter Göran Olsson. Han hävdar bestämt att en stämmodeltagare inte äger rätt att reservera sig mot stämmobeslut.

Detta har varit förmål för flera diskussioner inom vår förening. Han vägrar också att tillfoga stämmoprotokollet skriftliga inlägg som inges under stämman med hänvisning till att han som stämmoordförande kan besluta om vad som skall stå i protokollet. Dock gäller det främst sådana skrivelser som riktar kritik mot styrelsen.

Någon skillnad mellan HSB Malmös agerande mot SBC´s torde inte finnas i sinnevärlden.

clabbe
2011-06-17, 12:55
Jag skrev såhär i en annan tråd om ett liknande ämne:

Vanligtvis röstar man ja eller nej till ansvarsfrihet. Reservation mot beslut brukar användas i styrelsesammanhang.
Jag är tveksam till om det går att reservera sig mot ett stämmobeslut (i styrelsen är ju grundförutsättningen att beslut fattas kollektivt och det finns en poäng med att reservera sig. I föreningsstämmor är grundförutsättningen individuell röstning och vad är det för poäng med en reservation?) men jag har inget lagstöd att grunda mig på.

Admin
2011-06-17, 13:47
Som Robarb skriver är det nog ingen skillnad mellan hur HSB Malmö och hur SBC/Göran Olsson bedriver stämmor.

Om SBC/Göran Olsson säger att det är stämmoordföranden som bestämmer vad som ska stå i stämmoprotokollet så har han odiskutabelt fel. Stämmoordföranden har om möjligt mindre att stäga till om hur stämmoprotokollet ska skrivas än en "vanlig" medlem på stämman. Däremot är det protokollföraren som har nästan oinskränkt makt över vad som ska stå i stämmoprotokoll och hur det ska formuleras.

Sedan är det en annan sak att protokollförare och stämmoordförande oftast är helt eniga och kan samarbeta (även om det inte ska vara så) i utformningen av protokoll.

Det är därför det är av extremt stor vikt att justerare väljs som är vakna och som inte är allierade med styrelsen eftersom justerarna kan komplettera med vad de vill.

Som Clabbe säger är det i huvudsak oftast ingen praktisk betydelse att reservera sig på stämmor mot stämmobeslut. Och det finns inget i lag eller annanstans som reglererar detta, utan det är praxis som gäller. Där kan man då fråga sig vad som gäller enligt praxis.

En bra protokollförare skriver in alla reservationer som enskilda medlemmar vill ha med i protokollet. Det finns som regel inget som skulle hindra detta förfarande, utan det handlar om att agera i demokratisk anda. Men tyvärr är det nog väldigt sällsynt med bra protokollförare och dessa protokollförare är nästan uteslutande på styrelsens sida så stämmoprotokollen blir formulerade på det sätt som styrelsen vill att de ska se ut.