handdator

Visa fullständig version : Information från styrelsen


Trötter
2010-05-08, 10:34
Styrelsen i förening har under snart 3 år haft möjlighet att planera och genomföra förfallna underhålls åtgärder enligt underhållsplanen. Alla i föreningen har väntat på information och förslag på utformning av balkonger, fasad, tak, markinstallationer mm. Styrelsen har inte utarbetat några förslag under denna långa berednings tid utan skickar ut ett informations blad till medlemmarna i föreningen om att anta ett ej redovisat förslag.


Jag åter ger informationen här och hoppas det finns forum medlemmar som kan ge respons på innehållet.


Snabb information till medlemmarna i föreningen.

Vi inser att detta är snabbt men vi önskar komma igång med beställningen av balkongerna som kräver bygglov då de de nu blir större.

Bygg lov vill vi lämna in så fort som möjligt men det måste ha med en färgangivelse på hus och balkonger

Därför undrar nu styrelsen om ett majoritetsbeslut kan gälla för färgen på hus och balkonger?

Vi har tänkt behålla den gula färgen och att balkongerna samt gavlarna ska bli grå.

Om någon har synpunkter om detta så behövs ett snabbt svar före måndag 10:e majSå här behandlar styrelsen i föreningen demokratin och informationen angående ombyggnationerna i föreningen.


Vad rekommenderar forumets experter att man ska göra i detta fallet.

Gusten
2010-05-08, 11:46
Hos oss var det också på gång med en utbyggnad så att balkongerna
skulle bli större. Det var dock inget som styrelsen hade rätt att besluta
ensam utan enligt den jurist från SBC som anlitades krävs att alla
samtycker till balkongutbyggnaden alternativt 2/3-majoritet på
stämma och godkännade av hyresnämnden.

Trötter
2010-05-08, 13:44
Hos oss var det också på gång med en utbyggnad så att balkongerna
skulle bli större. Det var dock inget som styrelsen hade rätt att besluta
ensam utan enligt den jurist från SBC som anlitades krävs att alla
samtycker till balkongutbyggnaden alternativt 2/3-majoritet på
stämma och godkännade av hyresnämnden.

Vi har klarat av detta med omröstning angående utbyggnad av balkonger. Ett tillägg fördes till protokollet vid denna stämma, att styrelsen/HSB skulle sammankalla till ytterligare stämmor för att presentera förslag på utformning, placering, färgval, materialval, byggteknik samt byggstart. Detta struntar styrelsen i och har för avsikt att söka bygglov på ett ej presenterat förslag. Medlemmarna kommer inte att få möjlighet att påverka utformning och färgval som utlovats vid stämma. Under processen har ärendet valsat runt hos hyresnämnden, där har styrelsen/HSB framfört att det ska hållas fler sammankomster i föreningen för att säkerställa den demokratiska processen. Jag anser att styrelsen/HSB för medlemmarna bakom ljuset och far med falska kort.

Gusten
2010-05-08, 14:22
Ett principbeslut om själva utbyggnaden är alltså redan taget.
Jag håller med dig. Där borde dom snarast sammankalla till den
utlovade stämman för att få demokratiska beslut om färgval mm.

Trötter
2010-05-08, 15:15
Jag kommer att föreslå hos medlemmarna att vi håller en extrastämma och ersätter en del av ledamöterna i styrelsen. Styrelsen har skött detta ärende mycket bristfälligt och arrogant mot medlemmarna. Det finns indikationer på att en ledamot vill får ombyggnationen av balkongerna utförda så snart som möjligt. Anledningen är att vederbörande har för avsikt att avyttra sin bostadsrätt, och om balkongerna är bytta så skulle det inbringa ca 150 000 kr extra vid en försäljning av bostaden.

Gusten
2010-05-08, 17:39
Ja, jobbar man för sina egna intressen och inte medlemmarnas så verkar
det ju vara en bra ide att försöka få bort vederbörande från styrelsen.
Jag antar att du redan vet metoden med namninsamling från 10 procent
av lägenheterna för att styrelsen ska bli skyldig att kalla till extrastämman.