handdator

Visa fullständig version : Vad gör en vicevärd som EJ är medlem av styrelsen?


BengtS
2010-05-07, 18:03
HSB's lista över en vicevärds arbetsuppgifter är väldigt lång. Jag förmodar att varje brf plockar de delar man anser är relevanta.
Men vad får egentligen en vice värd göra om han/hon INTE är medlem av styrelsen? En icke styrelsemedlem har ju inte tystnadsplikt, kan inte ges/nekas ansvarsfrihet etc. Är det verkligen lämpligt att en icke styrelsemedlem gör upp avtal, attesterar fakturor, utför personundersökningar på nya medlemmar etc?
Jag vill gärna höra hur det här hanteras i andra brf.

Hälsningar Bengt S :11:

Francois
2010-05-07, 18:41
Hos oss är vicevärden INTE styrelsemedlem. Och han håller inte på med offerter. Han har förljande arbetsuppgifter:
- ta emot samtal från medlemmar och hjälpa dem eller hänvisa till rätt instans
- fixa en del avlopp
- byta lampor
- fixa dörrar/lås som krånglar
- hjälpa med våra värmapannir (vi har en per lägenhet)
- mm

Han gör inget administrativt arbete.

En icke styrelseledamot ska inte attestera fakturor.
Det är sant att er vicevärd inte har tystnadsplikt, men det har inte styrelseledamöterna heller (om ni i styrrlsen inte tagit ett beslut om det). Så där är det ingen skillnad.

Vad är det för personundersökning som er vicevärd gör, undrar jag?

tette
2010-05-07, 18:50
Bra att du tar upp detta ämne. Det finns rätt mycket att läsa om vicevärd i detta forum. Bland annat listan på vad vicevärdar får i ersättning i brf:er. (speciellt ett malmöfenomen, och maffian HSB)

NE säger att en VV gör följande.
"Vicevärd kallas den person som mer operativt tar hand om hyresvärdens sysslor, som att ta upp hyror och ta hand om frågor och önskemål från hyresgästerna."

Detta sköts i brf:er oftast av en förvaltare, genom ett avtal föreningen har med en entreprenör.

Men tillhör man HSB och speciellt i Malmö är jag ganska övertygad om att det mer skulle benämnas att vicevärden tar mutor för ej specificerade arbetsuppgifter. Statistiken jag refererar till visar att det oftast är ordförande i föreningen som får ett extra arvode ej sanktionerat av den beslutande stämman. Effekten av detta blir att ordföranden sitter i knät på HSB.

Tydligen har bostadsrättshavarna inte genomskådat detta ännu, men så är det när maffian HSB inte ställer sig bakom sina medlemmar, utan endast gynnar några få, för att ha kontrollen på dessa "hjärntvättade HSB:are".

Ställ krav alla medlemmar och fråga och begär fakta vad era VV gör förutom sitt styrelsearbete.

Jag är lite utanför ämnet, eftersom du frågar om vad en icke styrelseledamot kan göra som inte är styrelserepresentant, men....... en vv utanför styrelsen bör nog kallas något annat, för som jag ser det är han/hon en anställd som bör ha ett arbetsschema.

tette
2010-05-07, 18:54
Francois beskriver arbetsuppgifter för sin vicevärd. Tycker jag låter bättre att kalla honom fastighetsskötare?

Francois
2010-05-07, 19:03
Ah? ok, det är möjligt.

Vad ska då en vicevärd göra?

tette
2010-05-07, 19:14
Avskaffa ordet vicevärd. Det är förlägat och andvänds idag som jag skriver för muttagning av styrelseldamöter inom HSB.

Vicevärd är jag ganska säker på härstammar från förra seklets början, och och skulle idag kallas skattefiffel. Det vill säga att någon utförde diverse sysslor åt en fastighetsägare, som lät denna person bo gratis eller med sänkt hyra.

Borättexperten
2010-05-07, 19:45
Så här är det hos oss. Jag har själv varit vicevärd många år, och vi har vicevärd nu och kommer alltid att ha. Vicevärden gör allt det som styrelsen inte hinner eller orkar göra. Vi är en stor förening med över 300 lägenheter och 15 större kontorslokaler och ett 30-tal förrådslokaler. Vår vicevärd är anställd på 75%, men kunde lika gärna vara heltid, det skulle behövas.

Ordet vicevärd är lite ålderdomligt, rätta beteckningen borde kanske vara fastighetsförvaltare. Det är en helt administrativ tjänst, vi har därutöver två heltids fastighetsskötare. En förening av vår storlek skulle inte fungera utan denna tjänst.

Vicevärden har den dagliga kontakten med medlemmar och anställda, entreprenörer och hantverkare, attesterar fakturor, handhar parkeringsplatser, hyreskontrakt och lägenhetsbesiktningar, utanordnar från inre fonden, förbereder ärenden och styrelsemöten, undersöker klagomål, deltar självklart på alla styrelsemöten och byggmöten, osv osv. Arbetet sker i nära kontakt med ordföranden och övriga i styrelsen.

Naturligtvis har vi också ett vanligt administrativt avtal med Hsb, som sköter ekonomi och bokföring. Men den teknika förvaltningen sköter vi alltså själva, med hjälp av ett par duktiga konsulter. Vicevärden är nu inte medlem i föreningen, men när jag själv var det var jag ju medlem. Ja, så fungerar det hos oss! :10:

MikHo
2010-05-07, 19:55
Här finns en lista på olika arbetsuppgifter en Vicevärd kan tänkas ha:
Vicevärdens uppgifter i en bostadsrättsförening (http://hotpot.se/hsb-vicevaerd-foerening.htm)

Exakt vad er vicevärd gör i er förening är upp till styrelsen att besluta.
I vår förening har vi ingen vicevärd utan spridit ut dess eventuella "arbetsuppgifter" på flertalet personer.

Till exempel har vi något som kallas husombud, där tanken är att dessa husombud skall vara "first-line support" till de boende i sin trappa.
Kunna svara på frågor gällande ordningsregler, tvättstugan... lite allt såna där små frågor som kan dyka upp i vardagen.

Det mesta av fastighetsskötslen som kan falla inom en vicevärds uppgifter sköts av vår vaktmästare som kommer från det företag som har hand om den tekniska förvaltningen.

Vad gäller avtal och andra administrativa uppgifter hanteras detta oftast av styrelsen eller arbetsgrupper för specifika ärenden.
Det är dock alltid styrelsen som tar ansvaret för avtal så man kan se att arbetsgruppen tar fram förslag som sedan styrelsen beslutar om dessa skall genomföras. Därefter genomför arbetsgruppen detta.

MikHo
2010-05-07, 19:58
Vicevärden har den dagliga kontakten med medlemmar och anställda, entreprenörer och hantverkare, attesterar fakturor, handhar parkeringsplatser, hyreskontrakt och lägenhetsbesiktningar, utanordnar från inre fonden, förbereder ärenden och styrelsemöten, undersöker klagomål, deltar självklart på alla styrelsemöten och byggmöten, osv osv. Arbetet sker i nära kontakt med ordföranden och övriga i styrelsen.

Kanske en underlig fråga men om er vicevärd gör allt det där, vad gör då styrelsemedlemmarna?

Hur många ledamöter och suppleanter har ni i er förening?

Admin
2010-05-07, 20:01
HSB's lista över en vicevärds arbetsuppgifter är väldigt lång.
HSBs lista över vicevärdens arbetsuppgifter?
Har aldrig sett att HSB har en sådan... i någon region.
Är du säker på att en dylik finns?
Skulle du i så fall kunna lägga ut den här?

Jag har gjort en lista med förslag på vad vicevärden - eller, som Borättsexperten påpekar, hellre benämnd fastighetsförvaltare - kan syssla med;
Vad gör vicevärden i en bostadsrättsförening? (http://hotpot.se/hsb-vicevaerd-foerening.htm)
Arbetsbeskrivning vicevärd (http://hotpot.se/hsb-brf-vicevard_arbetsuppgifter.htm) - arbetsordning/arbetsuppgifter för vicevärden i en brf

En hel del föreningar har tyvärr som i min egen brf, där ordföranden också får arvode för en vicevärdstjänst, men där ingen, varken styrelse eller någon annan, kan förklara vad vicevärden gör.
Arvodet för vicevärden i min brf handlar bara om att roffa åt sig extra av medlemmarnas pengar för att göra det arbete som styrelsen gör/ska göra ändå.

Se även;
Vad är rimligt arvode/ersättning/lön för vicevärden i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)

MikHo
2010-05-08, 08:59
Vi är nog ganska överens de flesta här att det anses som jäv eller att personen sitter på två stolar när en styrelseledamot samtidigt är vicevärd (och uppgringar arvode för båda tjänsterna). Lite grann som HSB-Ledamoten ;)

Francois
2010-05-08, 09:23
Ja, håller med dig. En vicevård borde vara anställd och få arbetsuppgifter, men inte vara med och ta beslut som kan påverka honom själv.

Borättexperten
2010-05-09, 19:11
Kanske en underlig fråga men om er vicevärd gör allt det där, vad gör då styrelsemedlemmarna

Ja, lite underlig fråga faktiskt. Men jag svarar gärna.

Styrelsen gör allt det som vicevärden inte kan eller får göra. Framför allt att styra och fatta beslut. Men det är också att delta i avtalsförhandlingar, eller att delta i större underhållsprojekt och vid besiktningar, eller att utforma informationsblad och arbeta med hemsidan, undersöka någon viktig fråga, delta i trädgårdsgruppens möten, förhandla med våra anställda, etc. Och överhuvudtaget att stödja vicevärden i det dagliga arbetet.

Som ni förstår arbetar styrelsen och vicevärden tätt ihopa, och vi hjälper varandra. Men exakt vem som gör vad, den uppdelningen är flytande, och beror lite på var och ens kvalifikationer och intressen. T ex skulle hemsidan kunna skötas av vicevärden om denne var duktig och intresserad av det, men nu har vi en styrelsemedlem som har hand om det.

Stora föreningar klarar sig inte utan någon form av anställd vicevärd, medan små föreningar kan sköta det mesta själv. Det är stor skillnad. Jag har varit med i många diskussioner om bostadsrättsföreningar och alltid kunnat konstatera att skillnaderna mellan små och stora föreningar är så stora att man i praktiken inte har särskilt mycket gemensamt.

:5:

MikHo
2010-05-10, 13:33
Ville inte trampa på några tår utan var bara av intresse som jag skrev frågan.
Orsaken är eftersom vi i vår förening (64 lägenheter) delar upp en del av de arbetsuppgifterna som du specade på styrelseledamöter.

Men det är som du skrivit att ni i er förening egentligen skulle benämnaa er vicevärd som fastighetsförvaltare (med inriktning på den tekniska delen)

Så länge ni har klara linjer för skillnaderna mellan styrelseledamot och vicevärd så fungerar det säkert suveränt i er förening.

Det är inte bara skillnad mellan stora och små föreningar, det är skillnader mellan alla föreningar, oavsett storlek.

:5: