handdator

Visa fullständig version : Ej påskriven årsredovisning vid stämma


nettan63
2010-05-03, 11:12
Jag undrar om inte årsredovisningen ska vara påskriven av styrelsen och granskad av revisorn vid stämman?
Kan styrelsen ta beslut om årsredovisningen ändå? I efterhand?

Admin
2010-05-03, 11:21
Jo, självklart måste årsredovisningen vara påskriven av såväl styrelse som revisorer på årsstämman, som förutsättning för att medlemmarna ska kunna godkänna årsredovisningen.

Menar du att det hänt att er årsredovisning inte varit underskriven?
Vad är anledningen till detta?

Styrelsen kan alltså inte ta något beslut i efterskott, och stämman kan inte ta ett beslut om att godkänna en årsredovisning inte är underskriven.
Då finns det ju ingen som kan hållas ansvarig för årsredovisningen!

Ansvarsfrihet kan ju knappast heller ges.

MikHo
2010-05-03, 22:10
Jag har varit med om en gång när ett icke underskrivet exemplar har delats ut till medlemmarna inför en stämma.

Detta på grund av ett problem med tryckeriet som gjorde att orginalet blev så försenat (kallelsen skickades ut samtidigt som årsredovisningen gick till tryckeriet)

Skall nämnas att det var exakt samma innehåll som delades ut både underskrivet som icke underskrivet.
Fel eller inte, vi löste det på det sättet för att slippa flytta stämman.
Alla närvarande accepterade lösningen och det blev även dokumenterat att versionerna överenstämde och orsaken till "förseningen".

Admin
2010-05-04, 11:06
Om jag förstod det hela rätt så fanns det i detta fall en av alla parter underskriven årsredovisning tillsammans med dokumentation om att utdelad årsredovisning var identisk med den underskrivna.
Ja, det skulle ju kunna vara en möjlighet vid "laga förfall" av underskriven årsredovisning.
Naturligtvis inte helt lyckat, men det låter som om det skulle kunna vara en lösning som faller inom lagens ramar.

MikHo
2010-05-04, 19:01
Alla medlemmarna fick dessutom den underskrivna årsredovisningen när den var klar.
Den version som inte var underskriven (identisk med den underskrivna) användes på årsstämman.