handdator

Visa fullständig version : Årsstämma


MagganSthlm
2010-05-03, 08:23
Vi har fått förhandsbesked från en styrelsemedlem om när årsstämma skall hållas, samt en lista på vilka motioner denna styrelsemedllem lämnat samt annat som skall behandlas.

Tror att det är punkter som stadgeändringar.

Behöver en formell kallelse cå skickas ut 2 veckor innan mötet samt skall alla motioner också skickas ut?

En av motionerna är att byta från aukt rev. till en lekmannarevisor. Kostnaderna är ju oförsvarbart höga för en aukt rev men vilka krav skall man ställa på en lekmannarevisor?

Och hur nära får en lekmannarevisor vara styrelsen utan att det skall betraktas som jäv. Vi är en mkt liten förening med stora planer bl a en del.

clabbe
2010-05-03, 08:54
Menar du att alla medlemmarna har fått muntlig kallelse till årsmötet av styrelsen?
Oavsett om så skett tycker jag att det självklart ska lämnas ut en skriftlig kallelse inom den tid som era stadgar säger. Motioner som inkommit samt dagordning ska med i kallelsen.
Den revisor som väljs ska ställas samma krav på oavsett auktorisation - att personen i fråga har tillräcklig kompetens för att kunna göra en tillfredsställande granskning samt att personen inte kan betraktas som jävig.
Vad är det för stora planer ni har? Jag tror det fallit bort text.

MagganSthlm
2010-05-03, 09:08
Förhandsinfon har skickats ut per mail!
Dock bara prel om plats och klockslag var ej angivit.
Det skrevs i detta mail att ordförande skall skicka ut formell kallelse.
Nu 2 veckor innan det föreslagna datum har det inte kommit formell kallelse eller motioner. Och motionerna var kanske inte alla.

De stora planer är delvis ombyggnad av några lägenheter, detta förorskar säkert en hel del störningar för de som ej berörs.

clabbe
2010-05-03, 09:17
Jag tycker det inte har gått ut en korrekt kallelse isåfall (ännu). Hålls årsmötet ändå kan ni om ni vill rösta emot att mötet utlysts på rätt sätt. Blir det majoritet för detta får årsmötet skjutas upp så att en korrekt kallelse kan ges ut i rätt tid.