handdator

Visa fullständig version : Styrelsebeslut på ändring i badrum


jakethecake
2010-05-02, 19:39
Hej,

Kan styrelsen fatta beslut om att byta duschhandtag och strålsamlare i badrum och kök? Syftet är att sätta in snålspolande utrustning för att spara på kostnaderna.

Dock så bör denna utrustning mig veterligen falla in under bostadsrättshavarens ansvar (och rättighet?). Så kan alltså styrelsen besluta vilket duschhandtag man ska ha eller krävs det någon form av stämmobeslut på det?

Om de byter bör föreningen också bli underhållsansvariga för den utrustning de bytt, eller "överlåts" den till bostadsrättshavaren?

MikHo
2010-05-02, 23:16
Styrelsen kan inte fatta beslut om vilken utrustning du skall ha, däremot kan de genom att erbjuda subventionering till de BRI som installerar duschhandtag och strålsamlar.

Subventionen kan besto genom att styrelsen står för installationskostnaden eller för duschhandtaget...

Ansvaret ligger alltid på BRI

Trötter
2010-05-03, 10:01
Om man tolkar lagen när det gäller ändringar i bostaden så måste det föregås av en enig stämma. I annat fall så får styrelsen vända sig till hyresnämnden för att kunna driva frågan vidare om nämnden fattar beslut i styrelsesenas riktning.

Det är smart att byta vatten armaturer i bostaden till energieffektiv utrustning. Besparingen kan vara betydande under ett år och investeringen betalar sig på kort tid ofta på ett par år.

Subventionen kan besto genom att styrelsen står för installationskostnaden eller för duschhandtagetDet är inte styrelsen som står för installationskostnaderna utan medlemmarna i föreningen via årsavgiften.

Om de byter bör föreningen också bli underhållsansvariga för den utrustning de bytt, eller "överlåts" den till bostadsrättshavaren?Ansvars frågan kan vara reglerad i stadgan, om inte annat så har föreningen ansvar för VVS installationer som är ursprungliga eller är utförda av föreningen.

MikHo
2010-05-03, 22:19
Det är inte styrelsen som står för installationskostnaderna utan medlemmarna i föreningen via årsavgiften.


Självklart är det medlemmarna som betalar eftersom oftast är det endast medlemmarna i föreningen som står för föreningens intäkter.

Kontentan är att medlemmer väldigt ofta känner det som att han/hon får något tillbaka på den avgift som betalas till föreningen.

Det är i alla fall den uppfattning som jag har efter att ha pratat med medlemmar i min förening.


Vi har "löst" det på det viset att den boende "beställer" jobbet av den tekniske förvaltaren som sedan skickar räkningen till föreningen. Detta är endast giltigt för vissa utvalda modeller som ändras vid ojämna tidpunkter beroende på utbudet.

På det viset så tolkar vi VVS installationen som att den är "utförd" av den boende och därmed är ansvarsfördelningen klar.

Den boende kan sedan även beställa "enklare reparationer" på denna utrustning såsom utbyte av packningar eller liknande, utan extra kostnader (förutom det som redan betalats genom årsavgiften).

jakethecake
2010-05-05, 09:41
Hej!

Tanken med subventionering låter i grund och botten bra. Men hur ser den juridiska biten ut med att föreningen betalar enskildas installationer?

Det innebär att alla medlemmar får betala den enskildas byte av utrustning, dock så kommer även de pengar som sparas in alla till godo i ett senare skede. Så i det långa loppet tjänar alla på det, men inte i det korta, och människor kan som vi alla vet vara väldigt kortsiktiga...

Trötter
2010-05-05, 10:12
Hej!

Tanken med subventionering låter i grund och botten bra. Men hur ser den juridiska biten ut med att föreningen betalar enskildas installationer?

Det innebär att alla medlemmar får betala den enskildas byte av utrustning, dock så kommer även de pengar som sparas in alla till godo i ett senare skede. Så i det långa loppet tjänar alla på det, men inte i det korta, och människor kan som vi alla vet vara väldigt kortsiktiga...

Föreningens lagen anger att föreningen inte får gynna en enskild/enskilda medlem/medlemmar på något sätt. För att genomför en installation av nya armaturer bör alla få denna möjlighet. Om inte alla får nya armaturer av någon anledning begår föreningen en överträdelse, för att motverka detta så bör föreningen kompensera de som inte får ny armatur.

Förenings lagen

6 kap. Föreningens ledning


13 § Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstämman eller annat föreningsorgan som inte är gällande därför att de står i strid med denna lag eller stadgarna.

7 kap. Föreningsstämman


16 § Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.

MikHo
2010-05-05, 19:16
Subventioneringen skall självklart gälla alla boende, däremot finns det inget som säger att subventioneringen mpste vara helt utan villkor.

Förslaget som styrelsen kan ge är att om BRI byter badrumsutrustning, så står föreningen för viss del utav kostnaden OM BRI väljer till exempel det duschhandtag som föreningen erbjuder.

Väljer BRI något annat så är det BRI som tackat nej till erbjudandet.
Det är en fördel för föreningen om ALLA (eller så många som det är möjligt) hjälper till att hålla nere kostnaderna för vattnet.

Det är bara exempel som bör/skall anpassas för att passa in i situationen för respektive förening.


Jag håller just nu på att finslipa ett förslag till föreningen där föreningen skall stå för installationen av säkerhetsdörrar till alla boende. En del av de boende har redan en säkerhetsdörr och kommer alltså troligtvis inte vara så intresserade att byta.

Det är alltså här det kommer in att skriva ett förslag som så många som möjligt nappar på samtidigt som man inte "bereder en otillbörlig fördel" för någon part.

Admin
2010-05-06, 08:07
MikHo, jag misstänker att du med BRI menar BRH, alltså bostadsrättshavaren.

Förslaget som styrelsen kan ge är att om BRI byter badrumsutrustning, så står föreningen för viss del utav kostnaden OM BRI väljer till exempel det duschhandtag som föreningen erbjuder.
Detta kan styrelsen absolut inte göra, om inte stadgarna ger styrelsen denna utökade möjlighet. Normalfallet är idag att bostadsrättshavaren står för allt.

I t.ex. min egen brf så har vi valt att lägga till att föreningen står för att åtgärda läckande kranar.

I övrigt se Trötters inlägg.

Jag håller just nu på att finslipa ett förslag till föreningen där föreningen skall stå för installationen av säkerhetsdörrar till alla boende. En del av de boende har redan en säkerhetsdörr och kommer alltså troligtvis inte vara så intresserade att byta.
En eller några av mina motioner går ut på detta, som du kanske kan ha någon glädje av om du vill leta reda på dessa motioner. Inser att motionerna om detta är dömda att aldrig godkännas så länge det sitter en helt oengagerad styrelse i min brf som är mot medlemmarna och mot medlemmarnas bästa.

OBS!
Det blir lite tröttsamt att behöva tjata om detta hela tiden, men;
Jakethecake, om du fyller i din profil så får du genast möjlighet till bättre svar på dina frågor.
Fyll i din profil ! (http://hotpot.se/php/vb/faq.php?faq=vb_faq#faq_profil)
Jag slutar själv allt mer att svara på frågor där profilen inte är ifylld.

MikHo
2010-05-06, 14:20
MikHo, jag misstänker att du med BRI menar BRH, alltså bostadsrättshavaren.


BRI = BostadsRättsInnehavaren
Samma sak som BRH alltså :)


Detta kan styrelsen absolut inte göra, om inte stadgarna ger styrelsen denna utökade möjlighet. Normalfallet är idag att bostadsrättshavaren står för allt.


Jasså? vad grundar du detta på?
Om inte föreningen kan ta del/hela kostnaden för vissa typer av arbete som BRI/BRH har ansvaret för så faller hela iden med säkerhetsdörrarna (i alla fall i min förening där det står i stadgarna att den boende har ansvaret för dörrarna)

Gusten
2010-05-06, 14:57
Om jag minns rätt så finns det en lite nyare lagbestämmelse om att
man kan ha en stadgebestämmelse om att stämman (ej styrelsen)
kan besluta att föreningen TILLFÄLLIGT tar över underhållsansvaret
för något som BRH ansvarar för. Det skulle t ex kunna vara om man vill
byta till säkerhetsdörrar eller till energisnålare utrustning i lägenheterna.
Föreningen får då också ta kostnaden för åtgärden.

Admin
2010-05-06, 17:31
Om jag minns rätt så finns det en lite nyare lagbestämmelse om att
man kan ha en stadgebestämmelse om att stämman (ej styrelsen)
kan besluta att föreningen TILLFÄLLIGT tar över underhållsansvaret
för något som BRH ansvarar för. Det skulle t ex kunna vara om man vill
byta till säkerhetsdörrar eller till energisnålare utrustning i lägenheterna.
Föreningen får då också ta kostnaden för åtgärden.
Vet inte hur ny/gammal denna lagbestämmelse är, men det är den del av lagen som återkommer i väldigt många fall här i forumet. Dvs, kort, 3/4 majoritet och hyresnämndens godkännande krävs.

Men det är inte alltid så enkelt som det låter.
Det skapar ofta frågor om framtida underhållsansvar, och dessa frågor löses sällan eller aldrig.

Se även;
Hyresnämnden (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8597)